Запорізький національний університет

Офіційний сайт Нова версія
/ Головна сторінка ЗНУ / Університет / Факультети / Юридичний факультет / Кафедри / Кафедра кримінального права та правосуддя  

Кафедра кримінального права та правосуддя

Адреса: 69063, м. Запоріжжя, ЗНУ, 5 навчальний корпус, ауд. 202-в

Завідувач кафедри - Дудоров Олександр Олексійович, д.ю.н, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Телефон: (8-061) 228-76-22

Викладацька діяльність

Дисципліни, що забезпечує кафедра:

 1. Адвокатура
 2. Кримінальне право (ч. Загальна)
 3. Кримінальне право (ч. Особлива)
 4. Кримінальний процес України
 5. Кримінологія
 6. Криміналістика
 7. Кримінально-виконавче право
 8. Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади
 9. Кримінально-процесуальні документи
 10. Кримінальне право зарубіжних країн
 11. Особливості розслідування комп’ютерних злочинів
 12. Правова статистика
 13. Прокуратура України
 14. Судова бухгалтерія
 15. Теоретичні основи кваліфікації злочинів
 16. Інформаційне право
 17. Інформаційні ресурси в юриспруденції
 18. Судова медицина та психіатрія.

Кадровий склад кафедри

САБАДАШ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ

Кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана юридичного факультету ЗНУ з виховної роботи

Народився 21 серпня 1972 року у м. Запоріжжя. У 1999 році закінчив юридичний факультет Запорізького державного університету, „з відзнакою”.

У 1999 році працював слідчим прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя.

З серпня 1999 року працює на кафедрі кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету – асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри.

У червні 2003 року захистив кандидатську дисертацію на тему: „Методика розслідування злочинів, вчинених у сфері реалізації корпоративних прав” (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза).

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента.

Член журі секції "Право" історико-географічного профілю Запорізького обласного відділення МАН України, член журі Запорізької обласної учнівської олімпіади з правознавства, член Науково-методичної ради юридичного факультету ЗНУ, член Вченої ради юридичного факультету ЗНУ.

З квітня 2004 року – заступник декана юридичного факультету ЗНУ з виховної роботи,

з грудня 2007 року – завідувач кафедри кримінального права та правосуддя.

З січня 2004 року експерт Центру дослідження комп’ютерної злочинності.

Автор понад 70 публікацій, серед яких 9 навчально-методичних посібників (2 із грифом МОН України у співавторстві), 60 наукових статей (18 з яких розповсюджено в комп’ютерній мережі Інтернет).

Наукові інтереси: проблеми методики розслідування окремих видів злочинів, проблеми протидії злочинності у сфері використання комп’ютерних технологій.

Викладає дисципліну „Криміналістика”, здійснює керівництво курсовими, дипломними, магістерськими проектами та дисертаційними дослідженнями, є членом державної екзаменаційної комісії факультету з прийому державних екзаменів.

За успіхи в роботі нагороджений грамотами Міністерства освіти і науки України, голови Запорізької обласної державної адміністрації, голови Жовтневої районної державної адміністрації міста Запоріжжя, ректора ЗНУ, Запорізького центру підвищення кваліфікації державних службовців при Запорізькій обласній державній адміністрації.

 


БІЛКУН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент, професор кафедри

Народився 8 травня 1938 року в Хмельницькій області. У 1961 році закінчив Київський медичний інститут, та був рекомендований на експертну роботу.

У 1980 році захистив кандидатську дисертацію, яка була відзначена як найкраща дисертація із судової медицини за 1980 рік.

Білкун В.В. є автором експертної валізи судово-медичного експерта з діагностичними приладами для роботи на місці події та при експертних дослідженнях давності смерті. Доповіді й демонстрація цих приладів, практичне використання їх проводилися в десятках бюро судмедекспертизи СРСР, в Угорщині, Польщі, Німеччині й інших країнах. З Молдови методики, які були створені Білкуном В.В. перекочували в Румунію, а відтіля в Італію. Після 1980 року ці методики наводяться у всіх підручниках та посібниках з судової медицини колишнього Радянського Союзу та інших країн. Роботи Білкуна В.В. друкувалися на англійській, німецькій, угорській, фінській та казахській мовах.

Більше чверті століття Білкун В.В. проробив Відповідальним Секретарем Асоціації судових медиків України з міжнародних наукових зв'язків, використовуючи при цьому декілька європейських і три східних мови. Співробітничав з Асоціацією судових медиків країн Балтійського моря, створив подібну Асоціацію судових медиків країн Причорномор'я й Дунаю. В 1999 р. з неї виділилася Українська Секція, якою він керує по теперішній час. Судово-медичною діяльністю займається 50 років, викладаючи одночасно курс судової медицини в 3-х Університетах більше 40 років. Є автором більше 80 наукових робіт, з них 2 підручники ( у співавторстві), п'ять монографій, 50 публікацій, 25 свідчень на рацпропозиції. За методиками Білкуна В.В. знято документальний фільм "Коли наступить смерть?" для навчальних закладів МВС колишнього Союзу.

На теперішній час вже підготовлені до друку два підручники для студентів юридичних Вузів, 3 інструкційно-методичних посібники для слідчих, адвокатів і захисників, 2 довідники по діагностиці давнини смерті для міжрайонних і чергових судмедекспертів. Зараз Білкун В.В. працює над створенням «Електронної бібліотеки студента-юриста по курсу судова медицина та судова психіатрія».

Викладає дисципліну „Судова медицина і психіатрія», здійснює керівництво дипломними проектами.


ОЗЕРСЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри, радник юстиції

Народився 20 квітня 1976 року на Полтавщині. У 1998 році закінчив з відзнакою магістратуру Національної академії внутрішніх справ за спеціальністю “Правознавство”. З липня 1993 по квітень 2002 року перебував на службі в органах внутрішніх справ та з 2005 року в прокуратурі. Класний чин – радник юстиції. З 1997 року – член союзу юристів України, з 2000 – член Міжнародної поліцейської організації, з 2006 – член Української асоціації прокурорів, з 2008 – член Української асоціації психолінгвістів. З 2009 року – член редколегії інформаційно-аналітичного журналу: Фінанси. Економіка. Право. Член декількох спецрад з юридичних наук.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію, а у 2011 році – докторську дисертацію зі спеціальності «Юридична психологія».

Автор понад 170 наукових праць (5 монографій, 5 навчальних посібників, практикум, 2 курси лекцій та 9 навчально-методичних посібників) з проблем юридичної психології, порівняльного правознавства, психології управління, психології кадрової роботи, юридичної конфліктології.

Нагороджений подякою Президента України (1994), нагрудним знаком «Відмінник овіти Україн» (2007), «Орденом святих Кирила і Мефодія» Української православної церкви (2008), Золотою медаллю «За заслуги в освіті» Міжнародної кадрової академії (2008), Орденом «За мужність та професіоналізм» першого ступеня Сіжнародної поліцейської асоціації (2008), медаллю від Українського козацького війська (2010).

Здійснює керівництво магістерськими, дипломними проектами та дисертаційними дослідженнями.


ВОЙТОВИЧ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат юридичних наук, доцент, адвокат.

Народився 20 вересня 1975 року. У 1997 році закінчив юридичний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю “Правознавство”.

В період з 1996 по 2000 рік працював в органах прокуратури України послідовно на посадах: слідчого прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя, старшого слідчого прокуратури м. Запоріжжя, слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Запоріжжя, прокурора-криміналіста відділу криміналістики прокуратури Запорізької області. З 2000 до 2004 року працював старшим викладачем кафедри кримінального процесу та криміналістики Гуманітарного університету “ЗІДМУ”.

З 2003 року адвокат Запорізької колегії адвокатів. Засновник та заступник директора ТОВ “Юридична компанія “Норма”.

В 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Методика розслідування вбивств минулих років” (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза).

Автор 10 наукових статей з проблем кримінально-процесуального права, криміналістики та судової експертизи.

Викладає дисципліни: “Криміналістика”, “Особливості розслідування комп’ютерних злочинів”, «Інформаційні ресурси в юриспруденції», здійснює керівництво дипломними проектами.

Сфера наукових інтересів: окремі методики розслідування злочинів.


ШАЛДИРВАН ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Кандидат юридичних наук, завідувач лабораторії криміналістики.

Народився 29 квітня 1976 року у м. Запоріжжя. У 1999 році закінчив юридичний факультет Запорізького державного університету.

З 1999 по 2001 рік працював у прокуратурі Хортицького району м. Запоріжжя на посаді старшого слідчого.

З квітня 2001 року працює на посаді завідувача лабораторії криміналістики Запорізького національного університету.

У жовтні 2005 року захистив кандидатську дисертацію на тему: „Методика розслідування масових заворушень” (спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза).

Наукові інтереси: проблеми методики розслідування окремих видів злочинів.

Викладає дисципліни: „Кримінальне право зарубіжних країн”, „Прокуратура України”.


ШЕХОВЦОВА ЛІЛІЯ ІГОРІВНА

Кандидат юридичних наук, доцент.

Народилася 13 липня 1981 року. У 2003 році закінчила юридичний факультет ЗНУ.

В 2003 році вступила до аспірантури, з 2005 року була прийнята на посаду асистента кафедри кримінального права та правосуддя ЗНУ.

З 2006 року - викладач кафедри кримінального права та правосуддя.

В 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 - кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право за темою: «Емоційний стан особи, яка вчинила злочин, за кримінальним законодавством України».

З вересня 2008 року – доцент кафедри кримінального права та правосуддя.

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Викладає дисципліну “Кримінальне право. Ч. Загальна”, здійснює наукове керівництво курсовими та дипломними проектами.


УЗУНОВА ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Кандидат юридичних наук, доцент

Народилася 10 березня 1982 року. З 1999 р. навчалася на юридичному факультеті Київського національного економічного університету за спеціальністю “Правове регулювання економіки”, який закінчила у 2004 році з відзнакою і отримала кваліфікацію магістра права.

В тому ж році вступила до аспірантури Запорізького національного університету, та була прийнята асистентом кафедри кримінального права та правосуддя.

У квітні 2008 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Міжнародно-правові договори України як джерела кримінально-процесуального права” (спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза)

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

Викладає дисципліни: “Кримінальне право України (ч. Особлива)”, “Теоретичні основи кваліфікації злочинів”.


ЄНА ІРИНА ВІКТОРІВНА

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Народилася 31 липня 1975 року. У 1998 році закінчила юридичний факультет ЗНУ, з відзнакою.

У 1998 році вступила до аспірантури, була прийнята на посаду асистента кафедри кримінального права та правосуддя ЗНУ.

З 2003 року - старший викладач кафедри кримінального права та правосуддя.

Проводить наукове дослідження проблемних питань збирання доказів при розслідуванні злочинів, питання функцій прокуратури.

Викладає дисципліни “Адвокатура України”,“Кримінальний процес”, здійснює наукове керівництво курсових, дипломних проектів та нормоконтролю.

У червніі 2014 року захистила кандидатську дисертацію на тему: "Кримінальна процесуальна компетенція прокурора у досудовому провадженні"


ЛАРКІН МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Кандидат юридичних наук, старший викладач

Народився 25 вересня 1986 року в м. Запоріжжя. У 2008 році закінчив юридичний факультет Запорізького національного університету, того ж року вступив до аспірантури.

Із 2010 року працює на посаді викладача кафедри кримінального права та правосуддя.

У червні 2011 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розслідування злочинів проти особи, що вчиняються на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

Автор понад 20 наукових публікацій.

Наукові інтереси: проблеми методики розслідування окремих видів злочинів; тенденції розвитку сучасної криміналістики.

Викладає дисципліни: «Кримінально-виконавче право», «Кримінально-процесуальні документи», «Правова статистика».

За активну та успішну науково-дослідну працю нагороджений грамотою ректора ЗНУ.


ДУДОРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

професор кафедри кримінального права та правосуддя, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Народився 6 червня 1967 р. у м. Вінниці.

У 1991 році закінчив з відзнакою Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

У 1985–1987 рр. – служба в Збройних Силах СРСР.

У 1991–1994 рр. – аспірант кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1994–2007 рр. – завідувач кафедри галузевих юридичних дисциплін Азовського регіонального інституту управління.

З 2007 р. по вересень 2014 р. – професор кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

З жовтня 2014 р. по теперішній час – професор кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету.

У 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Проблемні питання кримінальної відповідальності за одержання хабара» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Проблеми кримінально-правової охорони системи оподаткування України» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

У 2008 р. присвоєне вчене звання професора.

Має понад 300 опублікованих наукових і навчально-методичних робіт. Найбільш значні праці: Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика (Київ, 2003); Ухилення від сплати податків: кримінально-правові аспекти (Київ, 2006); Кримінальне право (Загальна частина): підручник (Київ, 2010, у співавторстві); Вибрані праці з кримінального права (Луганськ, 2010); Кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (Луганськ, 2011); Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (Луганськ, 2012, у співавторстві), Кримінальне право. Особлива частина: підручник. У 2-х томах (Луганськ, 2012, у співавторстві); Українське кримінальне право. Загальна частина: підручник / за ред. В.О. Навроцького (Київ, 2013, у співавторстві); Кримінальне право (Особлива частина): підручник / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – 2-ге вид. (Київ, 2013. у співавторстві); Правова доктрина України (у 5 томах). Том 5. – Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. За заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – Харків, 2013, у співавторстві); Злочини проти довкілля: кримінально-правова характеристика: практичний посібник / за ред. О.О. Дудорова. – Луганськ, 2014, у співавторстві); Кримінальне право: навчальний посібник / за заг. ред. М.І. Хавронюка (Київ, 2014, у співавторстві); Кримінальна відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації: монографія (Запоріжжя, 2014, у співавторстві).

Співавтор опублікованих протягом 2001–2012 рр. дев’яти перевидань науково-практичного коментарю Кримінального кодексу України.

Є постійним автором всеукраїнської правової газети «Юридичний вісник України». Неодноразово відзначався як один з її найкращих авторів.

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України.

Член Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2004 р.), Почесною грамотою Верховного Суду України (2010 р.), відзнаками МВС України. Заслужений діяч науки і техніки України (2012 р.).


БОКША ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА

Викладач

Народилася 14 листопада 1991 року у м. Запоріжжя.

У 2014 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Запорізького національного університету.

Із жовтня 2014 року працює на посаді викладача кафедри кримінального права та правосуддя.

Забезпечує проведення семінарських занять з дисциплін «Інформаційне право», «Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади», «Теоретичні основи кваліфікації злочинів», «Адвокатура»; викладає дисципліну «Кримінальне право (соціально-правовий захист населення)» для студентів факультету соціальної педагогіки та психології.

14.07.2014 11:50
Календар подій

Це цікаво:

Радио Університет Студентський портал Пороги

© 2012 ЗНУ Запорізький національний університет, 69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, тел./факс +38 (061)228-75-08
Адреса електронної пошти веб-майстра webmaster@znu.edu.ua