Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Кафедра загальної та прикладної екології і зоології
Кафедра генетики та рослинних ресурсів
Кафедра фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини
Кафедра біології лісу, мисливствознавства та іхтіології
Кафедра хімії
Кафедра економічної кібернетики
Кафедра міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра управління персоналом і маркетингу
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Кафедра джерелознавчих студій та суспільних комунікацій
Кафедра давньої і нової історії України та методики навчання історії
Кафедра новітньої історії України
Кафедра загальної та прикладної фізики
Кафедра загальної математики
Кафедра комп’ютерних наук
Кафедра програмної інженерії
Кафедра фундаментальної та прикладної математики
Кафедра видавничої справи та редагування
Кафедра журналістики
Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
Кафедра англійської філології та лінгводидактики
Кафедра викладання другої іноземної мови
Кафедра німецької філології, перекладу та світової літератури
Кафедра іноземних мов професійного спрямування
Кафедра романської філології і перекладу
Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови
Кафедра ділової комунікації
Кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики
Кафедра акторської майстерності
Кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності
Кафедра психології
Кафедра соціальної педагогіки та спеціальної освіти
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Кафедра дизайну
Кафедра соціальної філософії та управління
Кафедра політології
Кафедра соціології
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури та спорту
Кафедра фізичної культури і спорту
Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
Кафедра фізичного виховання
Кафедра слов’янської філології
Кафедра українознавства
Кафедра української літератури
Кафедра української мови
Кафедра кримінального права та правоохоронної діяльності
Кафедра історії і теорії держави та права
Кафедра цивільного права
Кафедра конституційного та адміністративного права
Кафедра обліку, аналізу, оподаткування та аудиту
Кафедра управління та адміністрування
Кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів
Кафедра електроніки, інформаційних систем та програмного забезпечення
Кафедра електричної інженерії та кіберфізичних систем
Кафедра міського будівництва і архітектури
Кафедра промислового та цивільного будівництва
Кафедра металургійного обладнання
Кафедра металургійних технологій, екології та техногенної безпеки
Кафедра загальноосвітніх дисциплін