Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Кафедра фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини
Кафедра садово-паркового господарства та генетики
Кафедра загальної та прикладної екології і зоології
Кафедра хімії
Кафедра економічної кібернетики
Кафедра міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра управління персоналом і маркетингу
Кафедра управління фінансово-економічною безпекою і проектами
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін
Кафедра історії України
Кафедра новітньої історії України
Кафедра фiзики та методики її викладання
Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів
Кафедра фізики твердого тіла
Кафедра загальної математики
Кафедра комп’ютерних наук
Кафедра програмної інженерії
Кафедра фундаментальної математики
Кафедра видавничої справи та редагування
Кафедра журналістики
Кафедра теорії комунікацій, реклами і зв’язків із громадськістю
Кафедра англійської філології
Кафедра викладання другої іноземної мови
Кафедра іноземних мов професійного спрямування
Кафедра німецької філології і перекладу
Кафедра романської філології і перекладу
Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови
Кафедра ділової комунікації
Кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики
Кафедра акторської майстерності та дизайну
Кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності
Кафедра психології
Кафедра соціальної педагогіки
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Кафедра соціальної філософії та управління
Кафедра політології
Кафедра соціології
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури та спорту
Кафедра фізичної культури і спорту
Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
Кафедра фізичного виховання
Кафедра слов’янської філології
Кафедра українознавства
Кафедра української літератури
Кафедра української мови
Кафедра кримінального права та правосуддя
Кафедра адміністративного та господарського права
Кафедра історії і теорії держави та права
Кафедра конституційного та трудового права
Кафедра цивільного права
Кафедра металургії
Кафедра металургійного обладнання
Кафедра обробки металів тиском
Кафедра автоматизованого управління технологічними процесами
Кафедра промислового та цивільного будівництва
Кафедра міського будівництва та господарства
Кафедра прикладної екології та охорони праці
Кафедра теплоенергетики та гідроенергетики
Кафедра електротехніки та енергоефективності
Кафедра мікроелектронних інформаційних систем
Кафедра електронних систем
Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Кафедра економіки підприємства
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Кафедра менеджменту організації та управління проектами
Кафедра обліку, аналізу, оподаткування та аудиту
Кафедра економіки та інформаційних технологій
Сектор українознавства та соціально-філософських наук
Сектор природничих наук
Сектор іноземних мов