Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Кафедра загальної та прикладної екології і зоології
Кафедра генетики та рослинних ресурсів
Кафедра фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини
Кафедра біології лісу, мисливствознавства та іхтіології
Кафедра хімії
Кафедра економічної кібернетики
Кафедра міжнародної економіки, природних ресурсів і економіки міжнародного туризму
Кафедра обліку та оподаткування
Кафедра управління персоналом і маркетингу
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин
Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін
Кафедра історії України
Кафедра новітньої історії України
Кафедра загальної та прикладної фізики
Кафедра загальної математики
Кафедра комп’ютерних наук
Кафедра програмної інженерії
Кафедра фундаментальної та прикладної математики
Кафедра видавничої справи та редагування
Кафедра журналістики
Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
Кафедра англійської філології та лінгводидактики
Кафедра викладання другої іноземної мови
Кафедра німецької філології, перекладу та світової літератури
Кафедра іноземних мов професійного спрямування
Кафедра романської філології і перекладу
Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови
Кафедра ділової комунікації
Кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Кафедра підприємництва, менеджменту організацій та логістики
Кафедра акторської майстерності
Кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності
Кафедра психології
Кафедра соціальної педагогіки та спеціальної освіти
Кафедра дошкільної та початкової освіти
Кафедра дизайну
Кафедра соціальної філософії та управління
Кафедра політології
Кафедра соціології
Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури та спорту
Кафедра фізичної культури і спорту
Кафедра теорії та методики фізичної культури і спорту
Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
Кафедра фізичного виховання
Кафедра слов’янської філології
Кафедра українознавства
Кафедра української літератури
Кафедра української мови
Кафедра кримінального права та правосуддя
Кафедра адміністративного та господарського права
Кафедра історії і теорії держави та права
Кафедра конституційного та трудового права
Кафедра цивільного права
Кафедра обліку, аналізу, оподаткування та аудиту
Кафедра менеджменту організації та управління проектами
Кафедра інформаційної економіки, підприємництва та фінансів
Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
Кафедра мікроелектронних та електронних інформаційних систем
Кафедра електротехніки та енергоефективності
Кафедра теплоенергетики та гідроенергетики
Кафедра прикладної екології та охорони праці
Кафедра міського будівництва і архітектури
Кафедра промислового та цивільного будівництва
Кафедра обробки металів тиском
Кафедра автоматизованого управління технологічними процесами
Кафедра металургійного обладнання
Кафедра металургії
Кафедра загальноосвітніх дисциплін