Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / ЗНУ – серед вишів, що готують державних службовців

ЗНУ – серед вишів, що готують державних службовців

20.03.2012 09:58

Новий Закон України «Про державну службу» затверджує вимоги високого рівня щодо компетентності осіб, здатних забезпечити результативну роботу органів державної влади та місцевого самоврядування. Становлення демократичної, правової держави та європейська інтеграція України потребують роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування фахівців, які мають належну професійну підготовку, й, відповідно, спроможні ефективно реалізувати поставлені перед ними завдання.

Підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» здійснюють Національна академія державного управління при Президентові України, її регіональні інститути у Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові та 28 навчальних закладів ІV рівня акредитації, у тому числі – і Запорізький національний університет. У 2012 році дев’ятнадцять закладів здійснюють таку підготовку за державним замовленням, решта – на умовах контракту.
Переважна більшість цих ВНЗ має значний досвід із підготовки фахівців названої галузі, інші ж тільки розпочинають таку підготовку. За роки існування магістратура з «Державного управління» підготувала більше 15 тисяч фахівців. За останні п’ять років із 12091 магістра за держзамовленням навчалися на денній формі – 1819 осіб, на заочній – 7822, за контрактом денну форму обрали – 941 особа, заочну – 1509.
Магістрів «Державної служби» готують за 40 спеціальностями. Найбільшою популярністю з них користувалися – «Адміністративний менеджмент» (усього підготовлено 4102 особи), «Економіка» (2219), «Територіальне управління та місцеве самоврядування» (990), «Соціальна сфера» (656), «Правове забезпечення» (642), Кадровий менеджмент» (327), «Управління державними інституціями» (239), «Регіональне управління та місцеве самоврядування» (239), «Державне регулювання АПК» (234), «Економічна політика» (181), «Бюджет і фінанси» (188).
Фундаментальну освіту молодим фахівцям забезпечують науково-педагогічні працівники цих закладів, серед яких 51 доктор наук із державного управління, 138 докторів наук з інших галузей знань, 92 кандидати наук із держуправління та 416 – інших галузей. До навчального процесу щорічно залучаються близько 260 вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі держуправління, досвідчених керівників, посадових осіб. Для актуалізації навчальних програм ВНЗ використовують новітні світові здобутки в цій галузі. Готуючись до вступної кампанії 2012, зазначені ВНЗ проводять Дні відкритих дверей для абітурієнтів, наради та семінари за участю представників органів державної та місцевої влади. Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників затверджені відповідною постановою Кабміну України від 29.07.2009 № 789.
Національне агентство України з питань державної служби проводить постійний моніторинг роботи магістратур державної служби, працевлаштування випускників тощо. Розроблені нові форми вивчення потреб органів державної влади та місцевого самоврядування в забезпеченні працівниками. За особою, яка направлена на навчання за денною формою та за держзамовленням, обов’язково зберігається робоче місце. При цьому владний орган зобов’язаний надати випускнику посаду не нижчу тієї, яку він займав до вступу, забезпечити право просування по службі.
Ці новітні підходи до підвищення фахового рівня службовців і посадових осіб відповідають вимогам, проголошеним Президентом України: «розбудова української державності потребує сучасної підготовки нових управлінських кадрів».
Головне управління державної служби України закликає всіх, хто відчуває в собі поклик до служіння державі та має досвід роботи в державних органах та органах місцевого самоврядування – вступати на спеціальності галузі «Державне управління».