Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / ЗНУ у 2013 році здійснив прорив у науковій галузі та міжнародному співробітництві

ЗНУ у 2013 році здійснив прорив у науковій галузі та міжнародному співробітництві

29.01.2014 13:15 Вчена Рада наукова діяльність

28 січня відбулося засідання вченої ради ЗНУ, на якому були підбиті підсумки діяльності університету та його підрозділів за минулий 2013 рік та окреслені подальші перспективи розвитку вишу. Із доповіддю про наукову діяльність та міжнародне співробітництво університету виступив проректор з наукової роботи Віктор Грищак.

Ректор ЗНУ, професор Микола Фролов відкрив засідання вченої ради та оголосив порядок денний. На початку засідання були відзначені досягнення студентів нашого вишу, а саме - переможницю Всеукраїнської студентської олімпіади 2012/2013 навчального року з дисципліни «Статистика» Олену Дядюн (3 місце).
Виступаючи із доповіддю перед присутніми, професор Віктор Грищак назвав минулий рік «науковим проривом» ЗНУ і подякував за плідну та злагоджену роботу університетському колективу - ректорату, підрозділам та науковцям. Він також наголосив, що фундаментальні наукові дослідження сьогодні є пріоритетним напрямком у науково-технічній, соціально-економічній, суспільно-політичній галузях, які спрямовані на забезпечення сталого розвитку суспільства і конкурентоспроможності України у світі.
Минулого року був створений Центр трансферу технологій, укладений договір на приєднання Запорізького національного університету до Національної мережі трансферу технологій NTTN та розпочато співпрацю з Українсько-Російською міжуніверситетською мережею трансферу технологій. З метою підвищення ефективності наукової роботи, реалізації її результатів та збільшення кількості господарських договорів, а відтак і надходжень до спеціального фонду державного бюджету, наш виш продовжує розвивати співробітництво із промисловими підприємствами, організаціями, установами. Кількість укладених факультетами ЗНУ госпдоговорів у 2013 р. зросла на 60%.
Наукові дослідження проводяться на базі діючих в університеті 10 навчально-науково-дослідних лабораторій. Дві з них входять до складу регіонального навчально-науково-виробничого центру «Екологія», який надає широкий спектр платних послуг у галузі науки. Ще дві - у складі навчально-науково-виробничого центру «Металспецпроект», що діє на базі фізичного і математичного факультетів та активно співпрацює з промисловими підприємствами міста і області.
Протягом минулого року у складі науково-дослідної частини ЗНУ почали діяти ще дві нові лабораторії - навчально-наукова лабораторія модерної історії та сучасних освітніх технологій, а також навчально-наукова лабораторії астрофізики. Діяльність останньої відбувається у співпраці з Кримською астрономічною обсерваторією та Інститутом астрономії Швейцарії (Цюріх) і має на меті участь у міжнародному проекті з дослідження сонячної активності «e-Callisto».
Загалом у 2013 р. в університеті виконувалось 11 комплексних науково-дослідних робіт, фінансування яких здійснювалось за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, 29 господарських договорів – за рахунок фізичних та юридичних осіб, та 25 – за рахунок міжнародних фондів і грантів. Під науковим керівництвом доцента Сергія Чопорова (математичний факультет) в ЗНУ проходило виконання науково-дослідної роботи «Математичне моделювання складних геометричних об’єктів з використанням технологій паралельних розрахунків», яка отримала минулого року Грант Президента України для молодих учених.
Треба відзначити, що найбільш активними як за кількістю проведених науково-дослідних робіт за рахунок зовнішніх джерел, так і у плані практичного використання власних наукових розробок були біологічний, юридичний, фізичний та економічний факультети.
Загалом наукові розробки вчених ЗНУ у 2013 р. були впроваджені у практичну діяльність на 35 підприємствах. Упродовж 2013 року науковці ЗНУ отримали 28 охоронних документів - патентів, свідоцтв тощо.
ЗНУ постійно розширює коло співпраці з вітчизняними та закордонними науковими установами та вищими навчальними закладами. Кількість угод про міжнародне наукове співробітництво у 2013 р. зросла до 50. Серед нових партнерів нашого вишу: Університет Метрополітен м. Прага (Чехія); Чуваський державний педагогічний університет ім. І. Яковлева (Російська Федерація); Гомельський державний університет ім. Ф.Скоріни (Білорусь), Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (Казахстан) та ін.
Серед 26 міжнародних проектів, у яких брав участь університет протягом минулого року, варто відзначити два проекти європейської програми Erasmus Mundus з енергоефективних технологій (проект «Електра») та гуманітарних наук (проект «Гумерія). Окрім того, вперше в історії університету реалізується проект Сьомої рамкової програми ЄС «Pyrses SemData», спрямований на підтримку досліджень з управління даними та інформаційних технологій, який надає науковцям математичного факультету можливість стажуватися у закордонних вишах і науково-дослідних установах Великобританії, Сполучених Штатів, Австралії, Німеччини, Іспанії, Китаю та Чилі.
Значно зросла кількість наукових публікацій: вченими ЗНУ видано 63 монографії, 187 підручники і навчальних посібники, з них 40 – з грифом МОН України, опубліковано 155 статей у зарубіжних виданнях (що у півтора рази більше, ніж у попередньому році); 828 статей вийшли у наукових фахових виданнях України; 17 статей - у наукових журналах, що внесені до наукометричної бази «SCOPUS».
У рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками бази даних «SCOPUS» наш університет станом на 15 жовтня 2013р. посідає 58 місце із загального числа представлених тут 155 вишів і знаходиться на 15 місці серед 30 класичних університетів України.
Наукові здобутки університету були представлені на різноманітних спеціалізованих виставках, зокрема на XXІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 2013» (м. Київ, 11-13 квітня 2013 р.) та XXIV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента 2013 р.» (м. Київ, 14-16 листопада 2013 р.), на яких наш виш отримав Гран-прі та дипломи у номінаціях «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки» та «Кращий дизайн офіційного сайту вищого навчального закладу» відповідно.
Протягом 2013 р. на базі ЗНУ проведено 22 міжнародні, всеукраїнські та регіональні наукові конференції.
Ефективність діяльності аспірантури в ЗНУ розраховується на рівні 63%. Минулого року було захищено 34 кандидатські дисертації (з них співробітниками університету – 20) та 12 докторських дисертації (з них співробітниками університету – 12). Зараз готують дисертації 12 докторантів, 155 аспірантів та 85 здобувачів. Окрім того в аспірантурі нашого університету навчання проходять двоє аспірантів з Йорданії.
Водночас у минулому році відкрито докторантуру зі спеціальності 08.00.11 («Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»), відправлені документи до МОН України щодо відкриття докторантури зі спеціальності 08.00.04 («Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»), готується документація до відкриття спеціальності 13.00.04 («Теорія та методика професійної освіти»).
Були створені дві нові спеціалізовані вчені ради: з філологічних наук зі спеціальностей 10.02.01 («Українська мова») та 10.02.04 («Германські мови»), а також з економічних наук - зі спеціальності 08.00.04 («Економіка та управління підприємствами»). Пройшла перереєстрацію спецрада з філософських наук та розширила діяльність спецрада з історичних наук за рахунок спеціальності 07.00.06 («Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»). У МОН України зараз на реєстрації знаходиться справа щодо відкриття спеціалізованої вченої ради з педагогічних наук – спеціальність 13.00.04 («Теорія та методика професійної освіти»).
Серед досягнень нашого вишу також два великі гранти, які були отримані минулого року факультетом журналістики на розвиток навчальної лабораторії цифрового ефірного телебачення. У свою чергу, економічний факультет у співробітництві з Економічним університетом м. Катовіце (Польща) та іншими європейськими вишами здобув грант Вишеградського фонду на проведення Міжнародного конгресу молодих економістів у м. Сонячний Берег (Болгарія). Учасниками конгресу від ЗНУ стали 5 студентів і 2 викладачів.
На зростання ефективності міжнародного наукового співробітництва також вказує академічна мобільність, показники якої у 2013 р. склали 234 особи для студентів та 70 – для викладачів. Так, у 2013 р. за програмою подвійного диплома в університеті дю Мен підготовку здійснили 8 студентів ЗНУ. У вересні 2013 р. під час візиту делегації ЗНУ до партнерського університету дю Мен (Франція) було подовжено термін дії угоди про реалізацію програми подвійного диплома та обговорено перспективи наукового співробітництва у галузях природничих, точних та соціальних наук. Економічним факультетом, у свою чергу, започаткована програма подвійного диплома з Економічним університетом м. Катовіце (Польща).
У 2013 р. у ЗНУ навчалися 48 іноземних громадян з Росії, Азербайджану, Вірменії, Молдови та країн далекого зарубіжжя - Марокко, Туніс, Ірак та ін. У свою чергу, довгострокові закордонні стажування у вишах та науково-дослідних установах США, Франції, Італії, Німеччини, Великої Британії, Канади, Іспанії пройшли 12 викладачів ЗНУ. А викладач біологічного факультету Володимир Сарабєєв отримав грант Університету Валенсії на видання монографії з паразитології.
Протягом року науково-дослідною частиною та НТСА було проведено 297 наукових заходів у тому числі V університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Молода наука-2013» (9-11 квітня 2013 р.). 67 студентів ЗНУ стали учасниками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, 7 з яких посіли призові місця. У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт перемогли 24 студенти ЗНУ.
У 2013 р. наш університет виступив базовим вищим навчальним закладом з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіад.
Наш виш відвідали 85 іноземних гостей, які взяли участь у міжнародних конференціях, лекціях, семінарах, круглих столах тощо. Серед них - науковці з багатьох країн світу, Надзвичайні та Повноважні Посли Фінляндії, Великобританії, Польщі, ФРН, генеральні консули та аташе посольств Франції, Болгарії, США.
Результати плідної діяльності науковців ЗНУ у 2013 р. були відзначені державними нагородами та званнями: декану факультету соціальної педагогіки та психології, доценту Ользі Пономаренко присуджено почесне звання «Заслужений працівник освіти України»; завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Анатолій Конох отримав відзнаку Міністерства України у справах сім’ї молоді та спорту «Почесний працівник фізичної культури та спорту»; державною нагородою «Флагман освіти і науки України» відзначена декан економічного факультету, професор Алла Череп; орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ ступеня нагороджені декан факультету соціології і управління, професора Максим Лепський та завідувач кафедри соціальної філософії та управління, професор Віталій Воловик; орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня нагороджені проректор з наукової роботи, професор Віктор Грищак, завідувач кафедри історії України, професор Сергій Лях та завідувач кафедри політології, доцент Тетяна Ніколаєва; медаллю виконавчого комітету Запорізької міської ради «За особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя» нагороджено декана факультету фізичного виховання, професора Миколу Малікова. Інші почесні відзнаки, грамоти та подяки отримали завідувачі кафедр та викладачі ЗНУ.
Водночас професор Віктор Грищак зробив ряд зауважень та вказав на низку недоліків щодо виконання розпоряджень, які стосуються активізації науково-практичної діяльності факультетів і кафедр.
Наприкінці доповіді ректор ЗНУ Микола Фролов поставив низку запитань та вніс пропозиції щодо вирішення поточних робочих моментів. Мова йшла про необхідність друку літератури у видавництві університету задля забезпечення навчального процесу та наукової діяльності. Іншим нагальним питанням є збільшення кількості захистів кандидатських дисертацій та підвищення активності науковців ЗНУ щодо публікації статей у закордонних фахових виданнях. Ця проблема, запевнив ректор, буде найближчим часом розглянута і вирішена, аби аспіранти та здобувачі могли отримати кваліфіковану допомогу під час підготовки статей до друку.
З метою інтернаціоналізації стандартів освітньої та наукової діяльності, а також підвищення мовних компетенцій студентів протягом 2013 р. у ЗНУ на постійній основі працювали 8 іноземних фахівців зі Сполучених Штатів, Болгарії, Франції та Німеччини. Університет має умови для перебування та праці іноземних фахівців. Проте, задля збільшення їхньої кількості кафедри та факультети повинні ініціювати це питання.
Ректор ЗНУ Микола Фролов також наголосив на необхідності розширення наукової електронної бази даних за рахунок співпраці з іншими міжнародними базами, зокрема Російським індексом наукового цитування «РІНЦ».
Учасники засідання вченої ради змогли оглянути та ознайомитися з матеріалами виставки «Науковий потенціал ЗНУ», яку підготувала Наукова бібліотека ЗНУ.

Олена Хлистун

Схожі новини