Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У МОН України відзначили високий науковий рівень результатів науково-дослідної роботи ЗНУ за 2013 рік

У МОН України відзначили високий науковий рівень результатів науково-дослідної роботи ЗНУ за 2013 рік

19.03.2014 15:55 Науково-дослідна частина наука міжнародна діяльність

Упродовж лютого-березня 2014 р. у Міністерстві освіти і науки України триває звітна кампанія щодо результатів наукової, науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів за 2013 рік. Представники Запорізького національного університету – проректор з наукової роботи Віктор Грищак, начальник науково-дослідної частини Вікторія Меняйло та завідувач науково-організаційного відділу НДЧ Ірина Туманова – 13 березня у Департаменті наукової діяльності та ліцензування МОН України презентували наукові досягнення ЗНУ за минулий рік.

Серед наукових здобутків та актуальних подій ЗНУ у 2013 році, насамперед було відзначено такі:
- науковий потенціал університету складає 73 докторів наук, професорів та 438 кандидатів наук, доцентів. Порівняно з минулим роком, кількість кандидатів наук зросла на 1,5%, докторів наук – на 12%;
- упродовж 2013 року відкрито 3 нові спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з економічних, філологічних та філософських наук;
- захищено 34 кандидатських та 12 докторських дисертацій;
- відкрито одну нову спеціальність в докторантурі;
У презентації також йшлося про практичне використання результатів НДР, їх інноваційну спрямованість та комерціалізацію:
- у звітному році значна увага приділялась практичному використанню результатів наукових досліджень, у підсумку кількість науково-технічної продукції, впровадженої у виробництво, збільшилась на 70% порівняно з минулим роком;
- на замовлення фізичних та юридичних осіб виконано 29 госпдоговірних науково-дослідних робіт, 24 з яких укладено впродовж 2013 року, що є удвічі більше, ніж у попередньому році; обсяг надходжень від виконання госпдоговорів виріс на 17% порівняно з 2012 роком;
- найбільш потужними замовниками наукової продукції університету виступили ВАТ «Мотор Січ», ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «Дніпроспецсталь», Регіональний фонд підприємництва в Запорізькій області, ТОВ «Культурний центр «Хортиця», КЗ «Василівський історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» Запорізької області, низка мисливських господарств Рівненської, Волинської та Херсонської областей, а також ДП «Конструкторське бюро «Південне», з яким укладено довгостроковий Договір про наукове співробітництво на 2013-2020 рр.;
- науковцями ЗНУ подано 25 заявок на видачу патентів, отримано 24 охоронних документів, що значно перевищує аналогічні показники минулих років;
- серед найбільш важливих результатів наукових досліджень університету у звітному році необхідно відзначити такі:
- створення автоматизованої системи і пакету прикладних програм щодо проведення розрахунків конструкцій із композиційних матеріалів з урахуванням трансверсально-ізотропних властивостей структурних компонентів, який було використано у КБ «Південне» для проектування силових елементів космічних систем;
- із метою активізації інноваційної діяльності університету, забезпечення трансферу технологій і комерціалізації результатів наукових досліджень 01 грудня 2013 р. створено Центр трансферу технологій Запорізького національного університету;
- укладено Договір на приєднання ЗНУ до Національної та Українсько-Російської мережі трансферу технологій, на сайтах яких розміщено технологічні пропозиції науковців ЗНУ; отримано Сертифікат авторизованого адміністратора університетського сегменту NTTN та Свідоцтво технологічного менеджера NTTN.
До найбільших здобутків нашого університету галузі міжнародного наукового співробітництва варто віднести такі:
- серед 26 міжнародних проектів із загальним обсягом надходжень близько 500 тис. грн., у яких брав участь університет протягом 2013 року, перш за все, варто виділити: - два проекти європейської програми Erasmus Mundus з енергоефективних технологій (проект «Електра») та гуманітарних наук (проект «Гумерія»), загальні бюджети яких складають 3,9 та 3,5 млн. євро відповідно;
- перший в історії університету проект Сьомої рамкової програми ЄС з інформаційних технологій «Pyrses SemData».
Також необхідно зазначити, що у 2013 році:
- факультет журналістики виборов два великі гранти на розвиток лабораторії цифрового ефірного телебачення. За кошти Фонду підтримки розвитку ЗМІ при Посольстві США в Україні та Міжнародного фонду Рената Ахметова було придбане унікальне обладнання загальною вартістю близько 200 тис. грн.;
- економічний факультет у співробітництві з Економічним університетом м. Катовіце (Польща) та іншими європейськими вишами здобув грант Вишеградського фонду на проведення Міжнародного конгресу молодих економістів у м. Сонячний Берег (Болгарія);
- на фізичному факультеті створено навчально-наукову лабораторію астрофізики, діяльність якої розпочато у співпраці з Кримською астрономічною обсерваторією з метою залучення ЗНУ до участі у міжнародному проекті з дослідження сонячної активності «e-Callisto» та створення на базі ЗНУ другої станції міжнародної мережі по реалізації міжнародного наземно-космічного проекту Інституту астрономії Швейцарії;
Щодо наукових праць представників ЗНУ у звіті зазначалось, що:
- університет є засновником 16 наукових збірників, 12 з яких включено до Переліку наукових фахових видань України;
- укладено Договір із компанією Eльзевір на доступ до міжнародної наукометричної бази SCOPUS, в якій наразі університет посідає 58 місце із 155 вишів, представлених у рейтингу;
- за результатами наукової роботи університету в 2013 році опубліковано найбільшу кількість публікацій порівняно з минулими роками, зокрема: монографій – 63 (2012 – 52, 2011- 36), підручників і навчальних посібників – 188 (2012 – 188, 2011- 170), з них з грифом МОН – 41 (2012 – 35, 2011- 18), статей у зарубіжних виданнях – 155 (2012 – 95, 2011 - 75).
Серед найважливіших конференцій і виставок, у яких брали участь співробітники і студенти ЗНУ, були відзначені такі:
- представники ректорату ЗНУ взяли участь в усіх міжнародних наукових конференціях, які проводились під егідою Міністерства освіти і науки України для керівників вищих навчальних закладів, у тому числі у Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна співпраця університетів як невід’ємна складова інноваційного розвитку вищої школи» (м. Чернівці, 16-18 травня 2013 р.), де ректор ЗНУ Микола Фролов виступив із пленарною доповіддю, а також у Міжнародній українсько-японській конференції з питань науково-промислового співробітництва (м. Одеса, 24-25 жовтня 2013 р.), де під час роботи виставки були представлені наукові розробки Запорізького національного університету;
- загалом упродовж звітного року університет взяв участь у 15 різноманітних спеціалізованих виставках, зокрема у VI Міжнародній спеціалізованій виставці-конференції «Композити та склопластики», у Х спеціалізованій виставці енергетичних технологій, промислової електроніки та електротехніки «Енергія – 2013», у XXIV Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра, де отримав Гран-прі у номінації «Кращий дизайн офіційного сайту вищого навчального закладу».
Наукова робота студентів та молодих учених буда представлена у презентації такими фактами:
- у 2013 р. університет має найбільшу за останні роки кількість переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад – 41 (2012 – 35, 2011 – 27);
- ЗНУ другий рік поспіль виступив базовим вищим навчальним закладом для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біологія» та призначений базовим закладом на наступний рік з проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної педагогіки;
- у роботі вже традиційної VІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Молода наука-2013», яка є візітівкою Наукового товариства студентів та аспірантів, взяли участь близько 900 молодих науковців університету та регіону, матеріали доповідей яких опубліковано у 5 томах;
- отримано Грант Президента України для молодих учених у розмірі 60 тис. грн. У звіті про наукову роботу ЗНУ були відзначені такі заходи щодо підвищення ефективності та результативності наукової роботи;
- на виконання наказу МОН від 15.04.2013 р. № 438 «Про підсумки звітної кампанії щодо наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2012 рік», а також Рішень Міжнародних науково-практичних конференцій «Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського процесу» (м. Макіївка, 18-19 квітня 2013 р.) та «Міжнародна співпраця університетів як невід’ємна складова інноваційного розвитку вищої школи» (м. Чернівці, 16-18 травня 2013 р.) розроблено і затверджено План заходів Запорізького національного університету щодо активізації науково-дослідної роботи, підвищення ефективності підготовки наукових кадрів та подальшого розвитку міжнародного співробітництва;
- на засіданні Вченої ради ЗНУ заслухано питання «Про перереєстрацію наукових фахових видань ЗНУ та перспективи їх виходу у міжнародний науково-інформаційний простір», за результатами розгляду якого виданий наказ ректора щодо підготовки наукових видань університету до перереєстрації у МОН України та включення їх у міжнародні наукометричні бази даних;
- на виконання наказу МОН України від 17.06. 2013 р. № 784 щодо впровадження системи підготовки та опублікування наукових статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних у Запорізькому національному університеті:
- розроблено Концепцію вивчення іноземних мов викладачами і студентами університету;
- з 2013 р. запроваджено індивідуальне рейтингове оцінювання результатів наукової діяльності науково-педагогічних працівників, на підставі якого вперше проведено університетський конкурс «Кращий науковець року».
Презентація наукових досягнень Запорізького національного університету (яку можна переглянути на сайті МОН України за посиланням:
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/63/64/2612/1390998643/
1390998758/1394610949/
) викликала особливу зацікавленість у присутніх. Департаментом наукової діяльності та ліцензування було відзначено високий науковий рівень отриманих результатів науково-дослідної роботи Запорізького національного університету у 2013 р. попри суттєве скорочення фінансування наукових досліджень вищих навчальних закладів у звітному році.
Враховуючи високі результати наукової роботи за минулий рік, висловлюємо щиру подяку всім науковцям нашого університету, які своєю щоденною наполегливою працею примножують здобутки рідного вишу.

Вікторія Меняйло,
начальник науково-дослідної частини ЗНУ

Схожі новини