Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ активно впроваджується нова концепція викладання іноземних мов

У ЗНУ активно впроваджується нова концепція викладання іноземних мов

25.09.2014 13:53 Все Факультети Іноземної філології Факультет іноземної філології Факультет журналістики Факультет соціальної педагогіки та психології Центр вивчення іноземних мов Факультет журналістики Економічний факультет

Цього навчального року у Запорізькому національному університеті за ініціативи ректора Миколи Фролова розпочалося впровадження нової програми вивчення іноземних мов (англійської, французької, німецької). Відтепер студенти їх вивчатимуть з першого й до останнього курсу.

Так, за словами завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування факультету іноземної філології, кандидата філологічних наук, доцента Станіслава Іваненка, першокурсники усіх непрофільних факультетів нашого університету інтенсивно вивчатимуть іноземні мови протягом усього періоду навчання в ЗНУ. На його думку, в наш час людина з вищою освітою повинна досконало знати щонайменше одну, а в ідеалі – кілька іноземних мов. Це відповідає вимогам загальноєвропейських стандартів освіти, а також пріоритетному напрямку розвитку нашого університету – перетворенню ЗНУ на регіональний виш європейського зразка.
Усі першокурсники непрофільних факультетів ЗНУ ще під час першого заняття з іноземної мови пройшли письмове та усне тестування, щоб визначити рівень свого володіння мовою. Відповідно до результатів тестування, студентів розділили на підгрупи по 15 чоловік у кожній. Це стосується усіх факультетів ЗНУ, окрім факультетів іноземної філології, менеджменту, а також спеціальностей «міжнародна економіка» (економічний факультет) і «туризм» (факультет фізичного виховання), де студенти з першого і по останній курси завжди інтенсивно вивчали іноземну мову.
Викладання іноземної мови на нефахових факультетах передбачає підготовку студентів до спілкування іноземною мовою в усній та письмовій формах в межах їх майбутньої спеціальності. Першочерговим завданням є, звісно ж, покращення базових знань іноземної мови у першокурсників, а формування комунікативної компетенції в іншомовному професійному спілкуванні студентів відбуватиметься поступово протягом 2-4 курсів навчання.
Якщо ж студенти вважають свій рівень володіння іноземною мовою низьким та бажають його покращити, тоді їм завжди будуть раді викладачі Центру вивчення іноземних мов ЗНУ. Слухачі ж магістратури мають можливість відвідувати профільні курси з іноземної мови відповідно до обраного ними напряму підготовки.
Варто зазначити, що програму інтенсивного вивчення іноземної мови на непрофільних факультетах у ЗНУ поступово почали впроваджувати протягом 2012-2013 років, після приєднання кафедри іноземних мов професійного спрямування до факультету іноземної філології. Процес підготовки до впровадження цієї програми в нашому університеті розпочався за активної участі декана факультету іноземної філології Галини Морошкіної. За її ініціативи ще в 2012 році були організовані безкоштовні курси з іноземних мов для студентів 4 курсів непрофільних факультетів, які збиралися до магістратури. Заняття для них проводили магістри факультету іноземної філології у рамках своєї педагогічної практики. Крім того, для студентів 1-4 курсів усіх факультетів ЗНУ постійно проводились майстер-класи, лекції, засідання круглих столів за участі іноземних викладачів.
Ще у 2012 навчальному році кафедра іноземних мов професійного спрямування провела серед студентів непрофільних факультетів нашого університету анкетування. За його результатами, близько 80% студентів виступали за впровадження цієї концепції вивчення іноземних мов.
Варто зазначити, що минулого навчального року в університеті були створені безкоштовні курси з вивчення англійської мови для викладачів нашого вищого навчального закладу. Так, минулого року свої сертифікати отримали 54 викладачі, аспіранти і докторанти, які пройшли навчання в Центрі вивчення іноземних мов за програмою «Мовна підготовка викладачів (англійська мова)», а також 29 фахівців вищої школи, що навчались у Школі педагогічної майстерності за програмою «Інтенсивний курс вивчення іноземної мови для науково-педагогічних працівників».
Зважаючи на те, що впровадження нової концепції вивчення іноземних мов впливає на збільшення навантаження викладацького складу факультету іноземної філології, цього року до ЗНУ були запрошені на роботу п’ятеро викладачів з іноземних мов.
Питаннями ж методичного забезпечення навчального процесу, проблемами вдосконалення шляхів викладання іноземних мов на неспеціальних факультетах займається колектив кафедри іноземних мов професійного спрямування факультету іноземної філології.
Окрім того, викладачі деяких факультетів ЗНУ самостійно сприяють покращенню рівня володіння іноземними мовами серед студентів. Наприклад, на факультеті соціальної педагогіки та психології для студентів організовують лінгвістичні тренінги, спрямовані на стимулювання інтересу молодих науковців до вивчення англійської мови. Студенти ж юридичного, економічного та інших факультетів відвідують англомовні лекції з фахових дисциплін, проводять засідання англомовних клубів тощо.
А ось, наприклад, декан факультету журналістики Володимир Манакін, викладачі кафедри журналістики Катерина Сіріньок-Долгарьова, Мирослава Чабаненко та інші викладають англійською мовою свої навчальні дисципліни першокурсникам з високим рівнем володіння іноземною мовою, що студенти вважають досить корисним нововведенням. Крім того, з ними працюють також іноземні викладачі, що кожного року відвідують наш університет.
Студенти нашого університету досить позитивно ставляться до впровадження нової програми вивчення іноземних мов, адже вважають це важливим кроком до успішної кар’єри в майбутньому.
Так, студентка 1 курсу факультету журналістики Наталія Гордибакіна впевнена, що впровадження нової концепції вивчення іноземних мов на непрофільних факультетах досить перспективне, адже студент отримає можливість відкрити для себе основи своєї професії не лише рідною мовою, але й на іноземною, що дозволить у майбутньому отримати престижну роботу і стати професіоналом своєї справи.
Першокурсниця економічного факультету Марина Бланк також впевнена, що нова концепція вивчення іноземних мов є важливою перевагою для студентів нашого університету: «Ми отримаємо можливість вивчити мову за своїм професійним спрямуванням, спілкуватися з іноземними фахівцями економічної галузі, користуватися іноземною науковою літературою. Завдяки гарним знанням з іноземної мови професійного спрямування, які ми отримаємо в нашому університеті, ми зможемо допомогти нашій країні вийти із гострої кризової ситуації та йти вперед шляхом розвитку суспільства».
Студенти магістратури теж вважають, що вивчення іноземної мови протягом усього періоду навчання надасть їм переваги у майбутньому. Магістр 1 курсу спеціальності «фінанси і кредит» економічного факультету, голова наукового товариства студентів та аспірантів економічного факультету ЗНУ Олександр Коробов зазначив: «У сьогоднішньому глобалізованому суспільстві знання іноземної мови необхідне для міжнародного обігу інтелектуального капіталу. Вважаю, що в контексті євроінтеграції України, викладання деяких базових предметів повинно здійснюватись іноземними мовами. На круглих столах та конференціях, організованих НТСА економічного факультету, багато студентів вже використовують англійську у своїх доповідях. Знання іноземних мов виводить на новий, більш якісний рівень систему освіти загалом та розширює наукову базу для навчання».

Олена Ярошенко

Схожі новини