Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У лабораторії паралельних та розподілених обчислень систем розробляють програмне забезпечення

У лабораторії паралельних та розподілених обчислень систем розробляють програмне забезпечення

07.05.2015 09:39 Все Факультети Математичний Науково-дослідна частина математичний факультет

Навчально-наукова лабораторія паралельних та розподілених обчислень систем навчально-науково-виробничого центру “Металспецпроект” науково-дослідної частини ЗНУ була створена 1 квітня 2015 року. Основними напрямками її наукової діяльності є комп’ютерне моделювання складних технічних об’єктів, процесів і технологій паралельних і розподілених обчислень. Також вчені досліджують Web-технології, хмарні обчислення, геоінформаційні системи й бази даних та інформаційні системи. У лабораторії знаються на технологіях обробки великих масивів інформації, еволюційних обчисленнях та алгоритмах. На цих пріоритетах базують свої пропозиції для господоговірної тематики.

За словами керівника лабораторії доцента кафедри математичного моделювання Сергія Чопорова, структуру створили на базі навчально-науково-виробничого центру “Металспецпроект” науково-дослідної частини ЗНУ. І ті дослідження, над якими зараз працюють в лабораторії, проводилися і раніше в рамках роботи центру, а саме - навчально-методичної лабораторії геоінформаційних систем. Науковці двічі отримували Президентський грант на запропоновані дослідження: у 2011 та у 2013 роках. На отримані кошти лабораторією було придбано обчислювальний кластер.
Лабораторія надає чимало пропозицій щодо укладення господарських договорів для виконання науково-дослідних робіт на надання науково-техничних послуг. Серед них: підготовка вихідних даних, що полягає в описі геометричної та математичної моделей досліджуваної механічної системи; вибір чисельної схеми розрахунку, опис крайових умов і навантажень. Крім того, вчені проводять чисельний розрахунок за даною вхідною інформацією, який включає формування і розв’язок систем алгебраїчних або трансцендентних рівнянь.
Що ж до аналізу отриманих чисельних результатів, то він включає синтез додаткової інформації на базі раніше отриманих даних. Також вчені працюють над розробкою геоінформаційної системи обліку будівель, споруд населеного пункту та обліку земельних ділянок.
Базове функціонування лабораторії забезпечують лаборант Наталія Варук та провідний фахівець Світлана Полюга. На базі структури проходять практичні та лабораторні заняття з фахових дисциплін «Паралельні та розподільні обчислення», «Бази данних», «Геоінформаційні системи» тощо.
Наразі основна частина роботи структури стосується госпдоговірної тематики з конструкторським бюро «Південне». Виконання Договору про науково-технічне співробітництво між ВНЗ Запоріжжя і Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» (Дніпропетровськ) до 2020 року очолює професор ЗНУ Віктор Гришак. Висока оцінка керівництвом КБ «Південне» попередньої діяльності вчених математичного факультету стала підґрунттям для підписання господарського договору на розробку програмно-методологічного забезпечення для визначення руйнівних навантажень складних конструкцій аерокосмічної техніки. До речі, обсяг фінансування першого етапу роботи становить 150 тисяч гривень із правом подальшої пролонгації цього документа згідно з результатами досліджень.

Марія Канцелярист

Схожі новини