Стара версія
Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини прес-служби ЗНУ / Новини / Стан та перспективи навчально-наукової та кадрової роботи на філологічному факультеті

Стан та перспективи навчально-наукової та кадрової роботи на філологічному факультеті

29.05.2015 10:23 Все Факультети Філологічний

На травневому засідання Вченої ради Запорізького національного університету декан Тамара Хом’як доповідала про діяльність філологічного факультету, який належить до найстаріших, йому виповнюється 85 років. Тут функціонує чотири кафедри (української мови, української літератури, українознавства, російської філології) очолюють які доктори філологічних наук (відповідно Петро Білоусенко, Ірина Павленко), а дві – української літератури й українознавства – кандидати філологічних наук, доценти (Наталія Горбач, Ольга Стадніченко). Науково-педагогічний колектив на сьогодні – це 31 викладач. На факультеті працюють уже впродовж 20-ти років викладачі із Польщі, Республіки Болгарія. Сьогодні – це доктор філології із Болгарії Іван Сімеонов.

Навчально-наукову лабораторію українознавчих студій очолює доктор філологічних наук, професор Петро Білоусенко). Структурною одиницею лабораторії є науковий історико-дериватологічний центр. Наукові дослідження проводяться спільно із Академією Наук України. У межах лабораторії приймається залік з української мови від осіб, які планують громадянство України, надаються консультації й видаються довідки громадянам України щодо правопису прізвищ, імен та по батькові, перекладу найменувань ідентифікації особи.
Є на факультеті кабінет польської мови (ауд. 419), аудиторія ім. В. А. Чабаненка, Світлиця (ауд. 417), яка включена до туристичних об’єктів м. Запоріжжя. Студенти навчаються за чотирма спеціальностями: українська мова і література, мова і література (російська) з іноземною, переклад (українсько-російсько-польська – українсько-російсько-болгарська). 2015 – 2016 н. р. буде лише третім роком набору на переклад. Усього навчається на денній формі 303 студенти, із них 211 бюджет, 92 контракт; на заочній – 179, з них 62 бюджет, 117 контракт).
Ведеться активна співпраця із учителями-словесниками м. Запоріжжя: консультації вчителів, проведення засідань школи філологічних наук (у 2014 – 2015 р. – три) тощо. Триває робота з обдарованою молоддю: зустрічі зі студентами до річниці смерті В. А. Чабаненка «Людської долі строки стислі…», акція «Прочитай дитині книгу», запрошення учнів на заняття студії писанкарства, на день Європи, на зустрічі із Д. Павличком.
Міжнародні зв’язки найактивніше підтримуються з Польщею і Болгарією. Насамперед, з Вроцлавським університетом, з яким укладено угоду про співпрацю і студентсько-викладацький взаємообмін. Зусиллями заступника декана з міжнародної діяльності доцента Ігора Ліпкевича підтримується стабільність участі студентів філологічного факультету у навчально-культурологічних заходах, на які люб’язно запрошує керівництво Вроцлавського університету: проходження студентами навчального стажування з польської мови в Інституті польської філології (щорічно, травень); відправлення студентів факультету в Літню школу польської мови і культури при Вроцлавському університеті (щорічно липень-серпень) та Інституту польської філології Вроцлавського університету. Співпраця з Вроцлавським університетом сприяє засвоєнню вищих рівнів польської мови, що дозволяє отримати запрошення на півторарічне стажування (Юрій Куліш, Інна Рибалко). магістратуру в Польщі закінчили й залишились там працювати Ігор Ісаєв, Ганна Хмарська; аспірантура – Юрій Куліш). Літні мовні курси в Болгарії проходять у містах Варна, Габрово, Велике Тирново. Викладачі факультету другий рік поспіль вивчають англійську мову: доценти Лариса Бойко, Валентина Ніколаєнко, Любов Костецька, Любов Стовбур, Оксана Темна, Олеся Слижук, Ірина Ільченко.
Викладачі факультету забезпечують навчальний процес на філологічному факультеті (152 навчальні дисципліни). Деякі дисципліни (українська мова професійного спрямування – на всіх факультетах), історія культури, риторика, старослов’янська мова на інших (юридичний, історичний, соціології і управління, СПП, журналістики, фізичного виховання). Методично навчальні дисципліни забезпечено. Більшість дисциплін викладено в системі Moodle. Повністю викладені на кафедрі українознавства. На 95 % по кафедрі української літератури, 87 % – по кафедрі української мови, на 81 % – по кафедрі російської філології.
Функціонують творчі гуртки і студентські проблемні наукові групи (19): «Художній світ письменників І пол. ХІХ ст.» (Валентина Кравченко), «Актуальні проблеми української документалістики» (Оксана Проценко), «Інтерпретація художнього твору» (Валентина Ніколаєнко), «Актуальні проблеми сучасної методики літератури» (Олеся Слижук), «Українська література для дітей і про дітей» (Оксана Січкар), «Ґендерні студії в літературознавстві» (Юлія Кушнерюк), «Традиції давнього письменства в сучасній українській літературі» (Наталія Горбач), «Поетика художнього твору» (Тамара Хом’як), «Історична пам’ять» літератури і фольклору» (Ірина Павленко), «Актуальні проблеми сучасної русистики» (Тетяна Хейлік), «Антропонімія Нижньої Наддніпрянщини» (Ірина Ільченко), «Лексика української та польської мов у порівняльному аспекті» (Ігор Ліпкевич), «Інноваційні явища в дериваційній системі української мови» (Стовбур), «Сучасні проблеми дослідження української мови» (Світлана Сабліна), «Актуальні проблеми лексикології сучасної української мови» (Лариса Бойко), «Актуальні проблеми синтаксису української мови» (Лариса Денисенко), «Актуальні проблеми сучасної лексикології та фразеології» (Наталія Зубець), «Історична дериватологія української мови» (Петро Білоусенко).
Наукові здобутки студентів досить вагомі. У 2013 році магістрант Анна Бабаніна (спеціальність «Мова і література (російська)») посіла 2 місце на Всеукраїнській олімпіаді з російської мови і літератури (Кам’янець-Подільський); у 2014 році магістрант Ксенія Шерстякова – 1 місце (м. Ужгород). 2014 – 2015 н. р. – студентка ІІІ курсу спеціальності «Українська мова і література» Наталя Смьордова – 1 місце у Міжнародному конкурсі знавців української мови і літератури імені Тараса Шевченка (2013 – 2014 н. р. – 2 місце). У 2015 р. їй призначено стипендію президента України. 2014 – 2015 н. р. – студентка-магістрантка спеціальності «Мова і література (російська)» Аліна Полякова – 2 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Слов’янські мови та літератури (в т. ч. російська мова і література)»; студентка ІІІ курсу цієї ж спеціальності, (як і у 2014 р.) Ганна Островерха – 3 місце. У 2014 р. студентка Юлія Гринь – 1 місце в одній з номінацій у Всесвітньому конкурсі з лінгвокультурології (м. Москва). Фіналістами стипендіальної програми «Завтра-ua» за цей період стали семеро студентів. Студенти спеціальності «Мова і література (російська)» щорічно беруть участь у Міжнародній інтелектуальній грі «Знаю».
У 2014 – 2015 н. р. МОН України надало право філологічному факультету бути базовим для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гуманітарних, природничих та технічних наук у галузі: «Слов’янські мови та літератури (в т. ч. російська мова і література)». Студенти беруть активну участь у наукових конференціях, друкують результати своїх наукових досліджень. так, у 2014 р. було, наприклад, 87 студентських публікацій.
Активна участь у студентській науковій конференції «Молода наука». Проведено Міжвишівські студентські наукові читання (надруковано збірник «Козацтво у творчості Т.Шевченка» 2014 р. ), «Запорожжя і запорожці у творах українських письменників» (2015), Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Актуальные проблемы славячнской филологии».
На факультеті раз у два роки проводиться Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (кафедра української література). Проведено Всеукраїнську наукову конференцію «Запорожжя у гуманітарному дискурсі» (кафедра російської філології й українознавства), до річниці від дня смерті проф. Тихомирова В.М. – Міжвишівські наукові читання «Актуальні питання компаративістики» (каф. російської філології), до 100-річчя від дня народження професора М.Тараненка «Літературний процем: проблеми типології та спадкоємності» (каф. української літератури), наукові читання до річниці смерті проф. Чабаненка В.А. – «Особистість, учений, поет, громадський діяч» тощо.
На факультеті діють наукові школи: «Історична пам’ять» літератури і фольклору» (н. кер. д. філол. н. Павленко І.Я.), «Ґендерні студії в літературі» (наук. кер. проф. Погребна В.Л.), «Література й історія» (наук. кер. проф. Шевченко В.Ф.), «Історична дериватологія української мови» (наук. кер. проф. Білоусенко П.І.), «Поетика художнього твору» (наук. кер. доц. Хом’як Т.В.).
За звітний період було три держбюджетні теми (2 – проф. Білоусенко П.І., 1 – Павленко І.Я.). На сьогодні є одна держбюджетна тема («Динаміка афіксальної словотвірної системи українського іменника (суфікси середнього роду)» - керівник проф. Білоусенко П.І. У травні 2015 р. попередня держбюджетна тема зайняла 3-є місце в МОН України. На кожній кафедрі діють науковий і методичний семінари.
До пріоритетів у науковій роботі належить і досить активна участь викладачів у наукових конференціях різних рівнів у інших вишах України та закордоном. Географія Міжнародних закордонних конференцій досить широка. за останні два роки це Австрія, Болгарія, Німеччина, Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Хакасія, Росія, Казахстан, Грузія.