Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ обговорили питання діяльності спеціалізованих вчених рад

У ЗНУ обговорили питання діяльності спеціалізованих вчених рад

18.01.2016 09:40 Університет наука відділ аспірантури та докторантури нарада

15 січня за ініціативи ректора Запорізького національного університету Миколи Фролова відбулася нарада-семінар із питань діяльності спеціалізованих вчених рад. Захід пройшов під керівництвом проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука і завідувача відділу аспірантури і докторантури Юрія Каганова. У засіданні взяли участь голови спецрад: Петро Білоусенко, Олександр Гура, Тетяна Коломоєць, Максим Лепський, вчені і технічні секретарі, члени спеціалізованих вчених рад університету.

В умовах імплементації нового Закону України «Про вищу освіту» зростає автономія вишу й водночас посилюється відповідальність учених за якість вищої освіти, невід’ємним складником якої є система підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів, діяльність спеціалізованих вчених рад.
На сьогодні в ЗНУ працюють 1 докторська і 6 кандидатських спеціалізованих вчених рад. У найближчій перспективі академічна спільнота вишу очікує на підвищення статусу двох рад із наданням їм права проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. Однак досвід роботи та перереєстрації спецрад університету свідчить про наявність низки питань, пошук відповідей на які й зумовив організацію та проведення наради-семінару.
Ключовим для цього зібрання став виступ завідувача відділу аспірантури і докторантури, вченого секретаря спеціалізованої вченої ради з історичних наук Юрія Каганова. У його доповіді йшлося про цілу низку важливих питань нормативно-правового та організаційного характеру, пов’язаного із діяльністю спецрад.
Юрій Олегович презентував присутнім проект «Положення про подання і розгляд дисертацій у спеціалізованих вчених радах Запорізького національного університету», який після публічного обговорення представлять для затвердження Вченою радою ЗНУ. Документ містить кілька новацій, спрямованих на посилення відповідальності всіх учасників атестаційного процесу за дотримання високого рівня вимог під час проведення експертизи дисертацій.
Завідувач відділу аспірантури і докторантури зупинився й на типових порушеннях, що виявляються Атестаційною колегією МОН України і стосуються, зокрема: наукової новизни; оформлення автореферату; відповідності роботи паспорту наукової спеціальності; кількості публікацій за темою дисертації; конкретного особистого внеску здобувача в праці, видані у співавторстві; складання додаткового кандидатського іспиту; оформлення атестаційної справи, призначення офіційних опонентів; якості підготовки висновку про наукову та практичну цінність дисертації; зв’язку дисертації з науково-дослідними роботами навчального закладу та ін.
Присутні на заході розглянули питання про недопущення несанкціонованих текстових запозичень (академічного плагіату). Персональну відповідальність за дотримання цього засадничого принципу в дисертаційних дослідженнях несуть наукові керівники, члени експертних комісій спецрад та головуючі на міжкафедральних семінарах. Також учасники наради обговорили проблему технічних (програмних) та експертних висновків, які б мали попередити плагіат.
Юрій Каганов акцентував увагу науковців на тому, що в ЗНУ здійснюється безкоштовний друк авторефератів дисертацій співробітникам вишу, аспірантам і докторантам денної бюджетної форми навчання.
Відповідно до частини 5 статті 6 Закону України «Про вищу освіту», на виконання наказу ректора Миколи Фролова, в ЗНУ налагоджено чітку систему ознайомлення наукової громадськості з доробком здобувачів наукових ступенів та відгуками офіційних опонентів шляхом їх оприлюднення на сайті університету: http://phd.znu.edu.ua/page/svr.html
Обговорювалися під час наради-семінару також матеріально-технічні аспекти діяльності спецрад, зокрема забезпечення аудиторій для проведення засідань, аудіозапису, здійснення документообігу.
Змістовною була доповідь начальника науково-дослідної частини Вікторії Меняйло. У своїй доповіді вона розглянула вимоги до публікації та апробації результатів досліджень у фахових виданнях України та університетських часописах, світових наукометричних базах Scopus, Web of Science, Index Copernicus, РІНЦ. Вікторія Іванівна звернула увагу науковців на те, що друк матеріалів конференцій у фахових виданнях надає публікації статус апробаційної.
У своєму виступі член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з історичних наук МОН України, професор Олександр Ігнатуша зупинився на тих аспектах, які стають перешкодою для затвердження рішень спецрад та підставою для скасування наукових ступенів. Зокрема, він розглянув питання відповідності назви роботи її архітектоніці та призначення офіційними опонентами фахівців зі спеціальності, що мають новітні публікації з теми дисертації.
Директор Наукової бібліотеки ЗНУ Валентина Герасимова надала роз’яснення щодо електронного доступу представників нашого вишу до міжнародних баз, процедури реєстрації дисертацій та авторефератів у бібліотеці, користування офіційними друкованими органами МОН.
Крім того, співробітники відділу аспірантури і докторантури підготували для кожної зі спецрад комплект інструктивних і методичних документів.
Загалом, на сьогодні діяльність спецрад ускладнюється нормативно-правовими колізіями, зокрема відсутністю Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, яке, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», має координувати роботу спеціалізованих вчених рад. У цьому контексті важливо відзначити, що Запорізький національний університет направив на ім’я Міністра освіти і науки України Сергія Квіта кілька листів із пропозиціями та зауваженнями щодо вдосконалення системи присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань.

Відділ аспірантури і докторантури

Схожі новини