Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Якість професійно-практичної підготовки – провідний показник діяльності вишу

Якість професійно-практичної підготовки – провідний показник діяльності вишу

19.02.2016 09:48 Науково-методична рада освітній процес практика

Галузь вищої освіти не може стояти осторонь новітніх тенденцій процесу європейської інтеграції країни. Тож в контексті вимог сьогодення це чітко позначається на освітніх орієнтирах. Один із них – це практична підготовка майбутнього фахівця. Безумовно, вона є невід’ємної складовою навчання студентів Запорізького національного університету. Проте не може бути сталою системою і потребує постійного вдосконалення для забезпечення потреб ринку праці та держави у кваліфікованих спеціалістах. Саме тому організаційне та методичне забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти за напрямами і спеціальностями ЗНУ денної та заочної форм навчання стало центральної темою для обговорення під час проведення лютневого засідання науково-методичної ради нашого вишу. Його учасники заслухали підсумки, проблеми та пропозиції представників усіх факультетів щодо процесу функціонування цієї ланки діяльності й дійшли висновку посилити практичну спрямованість освітніх програм, переглянути систему проведення практик студентів та запланувати нові форми відповідної роботи.

В процесі обговорення, проректор з навчальної роботи Олександр Гура відзначив, що за останні роки Запорізький національний університет зробив чимало кроків для інтеграції до європейського освітнього простору. «Досить успішно реалізується у виші Концепція вивчення іноземних мов, другий рік поспіль триває активне наповнення системи електронного забезпечення навчання Moodle, яка розширює базу теоретичної підготовки, - підкреслив Олександр Іванович. – Тож цілком прогнозованою перспективою стає зараз для нас активна робота над посиленням практичного складника навчального процесу».
За словами керівника відділу з навчальної роботи Людмили Нестеренко, практика студентів ЗНУ спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок і умінь за відповідним напрямом підготовки та спеціальністю. І її принципи регулюються «Положенням про проведення практики студентів ЗНУ». Крім того, важливі пласти практичного складника закладені і в освітні програми. Зміст кожної практики повинен визначатися компетентностями, якими повинен оволодіти у своїй фаховій підготовці студент.
Відповідно, саме над цими документами й пропонували розпочати роботу доповідачі науково-методичної ради, серед яких були представники різних факультетів, зокрема голови їхніх науково-методичних рад: Ірина Кривко, Катерина Ружин, Ольга Маліновська, Олександр Іваницький, Поліна Стєганцева, Ірина Приступа, Наталія Верлос, Вадим Гостіщев та інші викладачі. До того ж про організацію в університеті практичної підготовки студентів заочної форми навчання доповідала завідувач навчально-виробничої практики ЗНУ Наталія Салацька.
Після обговорення доповідей присутні ухвалили кілька основних рішень. Вони стосувалися перегляду баз практики, оновлення наскрізних та робочих програм на 2016/2017 навчальний рік для студентів денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки та спеціальностями університету; методичних рекомендацій щодо організації практичної підготовки у зв’язку із запровадженням навчальної практики для студентів заочної форми навчання.
Крім того, факультетам рекомендували активізувати роботу щодо впровадження дистанційної форми консультування та керівництва практикою шляхом надання студентам доступу до системи електронного забезпечення навчання, а також продовжити роботу щодо розширення баз практики та укладання угод про співпрацю із питань проходження практики студентами університету та можливості їхнього подальшого працевлаштування.
До того ж, найближчим часом на науково-методичних радах факультетів розглядатимуться питання про організацію, бази й терміни проведення навчальної практики для студентів заочної форми навчання. Відтак, щоб унормувати ці пропозиції учасники заходу прийняли рішення включити доповнення до «Положення про проведення практики студентів ЗНУ», затвердженого Вченою радою 2015 року, у його сьомому розділі «Організація практики студентів заочної форми навчання». Її проходитимуть студенти заочної форми в сесійний період за планами й методрекомендаціями випускової кафедри.
Таким чином, забезпечення якості професійно-практичної підготовки було визначено одним із пріоритетних завдань науково-методичної роботи у 2016-2017 н.р. А серед найближчих перспектив — обговорення питання про запровадження нових форм реалізації практичного компоненту освітнього процесу, зокрема, проектного підходу, який має створити необхідні умови для колективної роботи студентів над практичною проблематикою на базі науково-дослідних установ вишу під час переддипломної практики.

Марія Канцелярист

Схожі новини