Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Сьогодення та перспективи Економіко-правничого коледжу в цифрах і фактах

Сьогодення та перспективи Економіко-правничого коледжу в цифрах і фактах

26.02.2016 11:45 Все Коледжі та філії Економіко-правничий коледж Економіко-правничий коледж Вчена рада доповідь

23 лютого під час чергового засідання Вченої ради Запорізького національного університету директор Економіко-правничого коледжу ЗНУ Олена Грибанова ознайомила його учасників із сучасним станом, досягненнями, проблемами й перспективами цього структурного підрозділу.

Зокрема, у звіті директора коледжу йшлося про те, що на сьогодні він – один із найбільших за кількістю студентів і за показниками динаміки розвитку структурний підрозділ ЗНУ. Так, на сьогодні в коледжі здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за 10 спеціальностями. На 1 січня 2016 року в коледжі навчається 816 студентів, із яких за державним замовленням – 286 (35 %) осіб, на контрактній основі – 530 (65 %). Реалізацію пріоритетних напрямів освітньої діяльності здійснюють 3 відділення: економічне, гуманітарне, педагогічне, також до його складу входять підготовче відділення, 9 циклових комісії.
У звіті наводилися такі важливі фактичні дані щодо результатів роботи Економіко-правничого коледжу, як кількість випускників за весь час функціонування цього структурного підрозділу. Так, загальна кількість осіб, які протягом восьми років отримали дипломи ОКР «молодший спеціаліст», – 774, із них 98 отримали дипломи з відзнакою. Причому 95 % випускників ЕПК продовжують навчання на старших курсах за відповідними напрямами Запорізького національного університету.
Також у доповіді йшлося про основні завдання, які повстали перед коледжем через важливу реформу у вітчизняній галузі освіти. Так, із 2014 року, відколи відбулася імплементація Закону України «Про вищу освіту», в ЕПК багато уваги приділяється питанню особливостей та подальшого функціонування ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які готують молодших спеціалістів. Через це на сьогодні одним із головних завдань колективу Економіко-правничого коледжу є приведення у відповідність до «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»галузевих стандартів» і «Переліку спеціальностей-2015» зміст нормативно-методичного забезпечення підготовки молодших бакалаврів за спеціальностями: «Право», «Туризм», «Журналістика», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і аудит», «Інженерія програмного забезпечення», « Менеджмент», «Фізична культура і » та «Соціальна робота».
У контексті євроінтеграції вітчизняної освіти та впровадження в освітній процес новітніх методичних розробок пріоритетного значення набуває питання забезпечення належної якості підготовки фахівців. Не менш важливим для колективу коледжу є організації навчального процесу за кредитно-модульною системою та вирішення інших актуальних проблем вдосконалення його організації. Усі ці питання регулярно розглядаються на засіданнях педагогічної, методичної та адміністративної рад коледжу. Так. у результаті спільної роботи всього педагогічного колективу в ЕПК оновили та затвердили «Положення про організацію навчального процесу в коледжі».
На сьогодні педагогічний колектив коледжу плідно працює над реалізацію науково-методичної теми: «Використання комп’ютерних технологій в процесі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ‘’молодший спеціаліст’’». Зокрема, на виконання рішення педагогічної ради № 1 від 28.08.2014 щодо впровадження в навчально-виховний процес нових інформаційних технологій у коледжі запровадили методичне забезпечення навчальних дисциплін на платформі «Moodle», до якого входять навчальні та робочі програми, конспекти лекцій, база тестового контролю, завдання для самостійної роботи студентів. Викладачі коледжу на 15.02.2016 р. на 87% забезпечили навчальні дисципліни електронним методичним контентом.
Великого значення в ЕПК надають складу педагогічних працівників. Зокрема, на сьогодні освітній процес у коледжі забезпечують 109 викладачів, із них штатних викладачів – 38, у тому числі кандидатів наук – 2, спеціалістів вищої категорії – 12 (31,5%), викладачів-методистів – 4 (10%); спеціалістів І категорії – 6(15%); спеціалістів ІІ категорії – 12 (31,5%); спеціалістів – 8 (21%).
Також в коледжі значну увагу приділяють тому, аби студенти під керівництвом педагогічних працівників не лише здобували ґрунтовні знання під час навчально-виховного процесу, але й застосовували їх на практиці, зокрема брали участь в реалізації науково-практичних проектів і в конференціях.
Наукова робота серед студентів ЕПК здійснюється на підставі «Положення про Наукове студентське товариство Економіко-правничого коледжу ЗНУ». Так, презентація Наукового студентського товариства цього структурного підрозділу відбулася у вересні 2015 року.
Із 2009 року в Економіко-правничому коледжі ЗНУ проводиться науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Молода наука». А в 2015 році в рамках цієї конференції провели засідання 12 секцій. Викладачі циклових комісій представили свої дослідження на засіданні секції «Теорія та практика педагогіки вищої школи, інноваційних технологій».
За підсумками роботи науково-практичних конференції «Молода наука», протягом 2011-2015 років оргкомітет ЗНУ визнав кращими 153 доповіді студентів коледжу. Тези цих доповідей увійшли до збірників наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука». Кращі доповіді та презентації студентів Економіко-правничого коледжу ЗНУ були представлені на факультетських засіданнях секцій загальноуніверситетської науково-практичної конференції «Молода наука-2015».
Крім того, студенти різних спеціальностей постійно посідають призові місця в різноманітних конкурсах та інтелектуальних змаганнях. Зокрема, вже в цьому році під час участі в обласних етапах предметних олімпіад представники ЕПК посіли І місце з української мови та ІІІ місце – з математики.
Наприкінці доповіді про сьогодення й перспективи діяльності Економіко-правничого коледжу був наведений перелік перспективних завдань, які мають вирішити представники його колективу для подальшого плідного функціонування цього структурного підрозділу ЗНУ. Серед іншого, там йшлося про:
- приведення у відповідність до галузевих стандартів і «Переліку спеціальностей-2015» зміст нормативно-методичного забезпечення підготовки молодших бакалаврів;
- вдосконалення системи забезпечення якості вищої освіти щодо більш повного використання необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
- забезпечення кількісних та якісних показники кадрового забезпечення освітньої діяльності коледжу;
- розроблення та впровадження системи іміджевих та профорієнтаційних заходів до 10-річчя Економіко-правничого коледжу ЗНУ, яке відбудеться у 2018 році, згідно з окремим планом;
- розроблення та впровадження системи організаційно-методичних заходів, спрямованих на посилення практичної складової фахової підготовки із залученням провідних фахівців відповідних професійних галузей;
- підвищення якості викладання іноземної мови шляхом використання інноваційних комп’ютерних технологій навчання.
Усі присутні на заході одностайно проголосували за затвердження проекту рішення Вченої ради, у якому йшлося про втілення цих завдань у життя.

Схожі новини