Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Пріоритет – якість освіти Запорізького національного університету

Пріоритет – якість освіти Запорізького національного університету

02.03.2016 09:34

На засіданні вченої ради ЗНУ з питання «Про результати зимової екзаменаційної сесії та завдання щодо поліпшення якості освіти в університеті» доповідала керівник відділу з навчальної роботи Людмила Нестеренко. Присутні, зокрема обговорили показники зимової екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року, їх хід та проблемні питання, які потребують вирішення кафедрами, факультетами спільно з органами студентського самоврядування, ректоратом.

Керівник відділу з навчальної роботи Людмила Нестеренко зазначила, що зимова екзаменаційна сесія 2015-2016 навчального року проходила згідно графіка навчального процесу за певними винятками щодо рівнів вищої освіти магістра, спеціаліста з окремих спеціальностей і 4 курсів бакалаврату, в період з 11 по 31 січня. Учасники заходу спільно проаналізували детальну статистику із загальних результатів сесії, її показники абсолютної успішності та загальні показники якості, тому числі й у порівнянні з минулими роками. Доповідач підкреслила, що прослідковується тенденція найнижчої успішності студентів 2 курсу. Дещо нижчими у цьому році виявилися показники за освітніми рівнями магістр і спеціаліст. Найвищі показники успішності демонстрували під час сесії студенти економічного факультету, факультету менеджменту. У полі зору присутніх були й питання, які стосувалися дострокового складання й продовження сесії, надання індивідуальних графіків, успішності студентів пільгових категорій, а також процедури ліквідації академічної різниці на факультетах, яка ще потребує подальшого вдосконалення її організації, оскільки, окремі студенти закінчували цей процес напередодні сесії.
Йшлося на заході й про такий важливий складник підготовки до підсумкового контролю, як його методичне забезпечення, котре включає матеріали до самостійної роботи та діагностики знань із дисциплін. Сьогодні більшість видань, підготовлених викладачами для студентів, містять матеріали для самоконтролю, діагностики рівня засвоєння знань. Так, у навчально-методичних виданнях, особливо у практикумах, викладачі пропонують тестові завдання. Розробляються також окремі збірки тестів. У важливих нагальних перспективах – визначення дисциплін, які подібних видань не мають, враховуючи, що 1 курс, а наступного року і 2 курс, навчаються за новими навчальними планами, у яких змінилися дисципліни. А ще оновилися дисципліни вільного вибору. Тому кафедрам потрібно здійснити аналіз стану їхнього навчально-методичного забезпечення і відкоригувати відповідно цей напрям роботи на наступний навчальний рік.
Ще одним завданням для кафедр університету є питання системи накопичення балів в оцінюванні знань студентів з дисциплін, яка потребує вдосконалення, повинна мати прозорий характер, бути зрозумілою для студентів. У травні 2016 р. пропозиції кафедр з цього питання мають бути розглянуті на засіданні науково-методичної ради ЗНУ і враховані при розробці робочих програм дисциплін на 2016-2017 навчальний рік.<br/> Зважаючи на той факт, що активна участь органів студентського самоврядування прописана на сьогодні й законодавчо (Закон України «Про вищу освіту»), до спільного виконання важливих завдань щодо поліпшення якісних освітніх показників необхідно ширше залучили й студентські колективи факультетів. Відтак, органам студентського самоврядування факультетів та університету доручили забезпечити роботу спрямовану на допомогу студентам, що мають академічні заборгованості та на допомогу студентам пільгових категорій.
Важливо відзначити, що за результатами зимової екзаменаційної сесії деканати оприлюднять сформовані рейтингові списки навчальних досягнень студентів відповідно Тимчасового положення про рейтинг навчальних досягнень студентів Запорізького національного університету.
З метою вирішення організаційних питань, які виникали під час сесії на засіданні вченої ради було розглянуто і затверджено ряд доповнень до вже діючих нормативних документів з освітнього процесу університету. Так згідно з Положенням про організацію освітнього процесу у ЗНУ явка студентів на підсумковий контроль є обов’язковою, але під час сесії виникали питання щодо студентів, які з тої чи тої причини не з’явилися на нього. Відповідно, після погодження з факультетами, було внесено відповідні доповнення до Положення про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів ЗНУ. Положення про організацію освітнього процесу в Запорізькому національному університеті доповнено розділом щодо надання студентам дозволу на дострокове складання або продовження сесії.
Нагадаємо, що з усіма документами можна ознайомитися на сторінці навчального відділу на офіційному сайті ЗНУ за посиланням: http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/