Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Відтепер у ЗНУ функціонують три спеціалізовані вчені ради докторського рівня

Відтепер у ЗНУ функціонують три спеціалізовані вчені ради докторського рівня

15.03.2016 09:21 Все Факультети Соціальної педагогіки та психології Юридичний Університет наука відділ аспірантури і докторантури

Визначним успіхом у розвитку наукової інфраструктури ЗНУ стало затвердження МОН України двох докторських спеціалізованих вчених рад у нашому виші – з юридичних та з педагогічних наук.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року» в ЗНУ утворено спеціалізовані вчені ради:
- Д 17.051.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» строком на два роки.
- Д 17.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на два роки.
Спеціалізовану вчену раду з юридичних наук очолила професор, доктор юридичних наук, декан юридичного факультету Тетяна Коломоєць; головою спецради з педагогічних наук призначено професора, доктора педагогічних наук, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гуру.
Відтепер у ЗНУ, разом з історичною спецрадою, функціонують три спеціалізовані вчені ради докторського рівня. Ще чотири спецради здійснюють атестацію здобувачів наукового ступеня кандидата наук. Ці показники є одними з кращих серед класичних університетів країни.
Створення докторських спецрад відкриває нові горизонти для нашого вишу в підготовці кадрів вищої кваліфікації, сприяє пожвавленню наукових контактів із вченими інших закладів, є вагомим іміджевим інструментом на шляху розвитку ЗНУ як європейського регіонального вишу.
Позитивні для ЗНУ рішення Міністерства освіти і науки України щодо утворення спецрад стали результатом послідовної напруженої роботи всього колективу університету, свідченням зростання авторитету наукових шкіл з юридичних та педагогічних наук.
Послідовну позицію щодо розвитку спеціалізованих вчених рад як одного з пріоритетів своєї діяльності реалізує ректор університету, професор Микола Фролов.
З підвищенням статусу спецрад університету посилюється відповідальність усіх учасників атестаційного процесу за якість дисертаційних досліджень, дотримання високих стандартів наукової етики. Однак науковці університету вміють реалізовувати амбітні ідеї і гідно підтримувати імідж рідного вишу.

Схожі новини