Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Молоді науковці-юристи обговорюють актуальні питання адміністративного права та процесу

Молоді науковці-юристи обговорюють актуальні питання адміністративного права та процесу

30.03.2016 16:15 Все Факультети Юридичний ЗНУ юридичний факультет конференція

24 березня на юридичному факультеті нашого вишу відбулася студентська науково-практична конференція «Актуальні питання адміністративного права та процесу очима молодих учених», яка проходить вже четвертий рік поспіль. До участі в заході, крім студентів Запорізького національного, долучилися представники наукової молодіжної юридичної еліти з різних ВНЗ України: Національного університету Державної податкової служби України, КНУ ім. Т.Г.Шевченка, Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого, Університету митної справи та фінансів України, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського гуманітарного університету, Юридичного Інституту Національного авіаційного університету, а також ЗНТУ та КПУ.

Організаторами наукового зібрання виступили не лише представники професорсько-викладацького складу факультету, а й студенти – члени НТСА та студради. Вони відзначили, що конференція є формою підбиття підсумків роботи науковців із висвітлення актуальних питань правової освіти та науки в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів, створення науково-методичної бази у галузях публічного та приватного права, застосування інноваційних ідей в сучасному інформаційному середовищі для забезпечення якісної підготовки фахівців ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» у сфері юриспруденції. Важливою метою зібрання було залучення широкого кола вітчизняних науковців до обговорення актуальних питань правознавства, налагодження міжвишівських наукових зв’язків та пошук партнерів, обмін та збагачення прогресивними інтерактивними методами навчання студентської спільноти ВНЗ України.
Робота конференції передбачала проведення пленарного засідання та 4 секційних. Під час пленарного засідання всіх учасників заходу привітали декан юридичного факультету ЗНУ Тетяна Коломоєць, а також (Skype-зв'язок) науковий консультант відділу забезпечення роботи Голови та заступників Голови Вищого адміністративного суду України Віктор Базов, директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк і директор Запорізького центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій Любов Яновська.
Загалом до оргкомітету заходу до участі в конференції надійшло 110 доповідей, 8 з яких розглянули під час пленарного засідання. Молоді науковці обрали дуже актуальні теми, про що свідчили постійні дискусії та обговорення, що виникали під час доповідей. Студенти підготували наукові роботи, публічний їх захист, а також презентацію чи відеоряд. Важливо відзначити, що у своїх роботах вони розглядали такі питання, як: актуальність адміністративного права, адміністративні послуги, питання державного та регіонального регулювання публічного адміністративного права, державні службовці та інше. Наукові розвідки стосувалися новел та реформ у законодавстві, аналізу зарубіжного досвіду та вироблення практичних рекомендацій з вирішення проблемних питань та їх реалізації в українському суспільстві та законодавстві.
Після закінчення пленарного засідання студенти та викладачі продовжили обговорення актуальних питань юриспруденції на засіданнях секцій.
За результатами роботи конференції члени оргкомітету виділили низку рекомендацій:
- у майбутньому організовувати наукові заходи та конференції з даної тематики, поступово розширювати коло світоглядних та наукових проблем;
- підтримати колектив юридичного факультету ЗНУ в прагненні взаємообміну між університетами студентством і викладачами в межах Болонської конвенції;
- залучати до участі в конференціях представників органів місцевого самоврядування, Управління освіти і науки ЗОДА, Головного управління юстиції в Запорізькій області, представників юридичних професій, що є працівниками державних органів та установ;
- активізувати роботу щодо розширення географії учасників науково-практичної конференції шляхом організації спільних наукових заходів із представниками ВНЗ та іншими освітніми установами України, а також країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Планується створення електронного збірника праць учасників наукової конференції, який буде розміщено на сайті факультету, а 8 найкращих наукових робіт студентів будуть опубліковані у фаховому «Віснику Запорізького національного університету» в галузі «Юридичні науки».
Студенти юридичного факультету також отримали в подарунок від інформаційних партнерів – Загальнонаціонального науково-практичного юридичного журналу «Право України» та Видавничого Дому «Ін-Юре» – перший та другий цьогорічний номери видання «Право України».

Ксенія Сухаренко

Схожі новини