Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Студенти факультету менеджменту перемогли в міжнародному конкурсі студентських робіт

Студенти факультету менеджменту перемогли в міжнародному конкурсі студентських робіт

20.06.2006 17:21

Імідж вищого навчального закладу формують провідні факультети і спеціальності. Одним із таких є факультет менеджменту і, зокрема, кафедра менеджменту організацій і логістики, яку очолює доктор технічних наук, професор Володимир ВОЛКОВ.

 Ця кафедра існує понад 3 роки, і раніше носила назву кафедри галузевого менеджменту. Напрямки підготовки, які здійснюються на кафедрі: фінансово-економічний, логістико-інженерно-економічний (системний менеджмент). Згідно рівня підготовки, основне завдання менеджера – керувати процесами: від сфери виробництва до сфери послуг.

Логістика є на цьому шляху зв’язковою ланкою, яка об’єднує усі види менеджменту при управлінні фінансовими потоками, трудовими ресурсами, часовими факторами (незалежно від сфери застосування).

На кафедрі зберігаються грамоти та дипломи переможців різноманітних конкурсів та олімпіад. Вони є показником тісної співпраці студентів і викладачів факультету менеджменту, встановлених між ними дружніх стосунків. Адже, наприклад, написання якісної творчої роботи не може відбутися без взаємної довіри між керівником наукового проекту і дослідником.   Показовим прикладом результативності у сфері науки стала абсолютна перемога магістранток Марини Арутюнян та Ганни Татаринцевої у міжнародному конкурсі студентських робіт у Харкові. Третє місце у цьому ж конкурсі виборола чотирикурсниця Олена Кравченко. Окрім того, студенти факультету менеджменту привезли дипломи із Чернівців, Донецька, Києва, Одеси і, звісно, Запоріжжя.

Дівчатка-переможниці відзначають високу професійну підготовку та солідну наукову та навчальну базу Запорізького національного університету. Викладачі та керівництво університету стимулюють участь студентів у конкурсах і конференціях, створюють умови для комфортного перебігу навчального процесу, надають відрядження. Магістрантки радіють гарній стипендії, преміям за активну наукову діяльність. Марина Арутюнян та Ганна Татаринцева вдячні викладачам за те, що вони зуміли привити їм любов до науки. Зокрема, ректору ЗНУ, професору Сергію Тимченку, завідувачу кафедри Володимиру Волкову, старшому викладачу кафедри Наталі Гуржий, заступнику декана Ганні Шмельковій.

Факультет постійно бере участь у різноманітних олімпіадах, наукових конференціях. Студенти факультету менеджменту протягом останніх років вибороли призові місця у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Менеджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», одержали грамоти «За творчий підхід у вирішенні завдань менеджменту», взяли активну участь у семінарах із директором інституту паном Вольфгангом Шмалем під назвою «Запорізький національний університет і його роль у розвитку вітчизняної науки та освіти», «Роль менеджменту освіти у формуванні та розвитку кадрового потенціалу регіону». За інформацією професора кафедри менеджменту організацій і логістики Алли Череп, у 2005-2006 навчальному році працівниками кафедри підготовлено і опубліковано близько 60 фахових статей, 3 учбових посібника і 2 монографії із проблем управління діяльністю підприємств з метою підвищення їх ефективності; співробітники кафедри взяли участь у 12 науково-практичних конференціях.

Диплом економіста нині високо цінується на ринку праці не лише України, а й усього світу, а статус економіста пов’язується у нашій уяві зі словами «успіх», «кар’єра», «повага». Це просто престижно. Випускники факультету можуть отримати диплом із зазначенням однієї з трьох спеціальностей: «Логістика» (відкрита з 2004р.), «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент організацій». Студенти другої та третьої спеціальностей отримують поглиблену підготовку з двох іноземних мов та мають можливість підготувати та захистити англійською мовою диплом зі спеціальності.

Серед дисциплін, які викладаються на факультеті, наявні «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Інформаційні системи у менеджменті», «Міжнародний маркетинг», «Біржі та біржова діяльність», «Кредитно-розрахункові та валютні операції», «Експортно-імпортні операції», «Митне регулювання», «Англійська мова та ділові комунікації». Серед спеціалізованих дисциплін – «Аграрна політика», «Біотехнологія АПК», «Країнознавство», «Міжнародний туризм», «Міжнародний ринок готельного і курортного сервісу», «рекреаційні комплекси світу», «Організація екскурсійної роботи», «Економіка торговельного підприємства», «Інфраструктура товарного ринку», «Економіка готельного та ресторанного господарства», «Організація громадського харчування», «Барна справа», «Логістика у готельному та ресторанному бізнесі», «Менеджмент спортивного шоу-бізнесу», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік і аудит», «Міжнародні економічні відносини», «Підприємницьке право», «Маркетинг», «Логістика», «Основи охорони праці», «Інтегровані матеріальні потоки», «Митна логістика», «Управління ризиками в логістиці», «Дослідження ринку», «Операційний менеджмент», «Управління інвестиціями», «Рекламна діяльність», «Етика бізнесу».

Навчальні та виробничі практики студенти факультету менеджменту проходять на провідних підприємствах нашого міста. Це ВАТ «ЗАлК», ВАТ «Запоріжсталь», АТ «Інтурист», ЗАТ «ЗАЗ», ВАТ «Дніпроспецсталь», «Запоріжжяобленерго», «Зовнішньоекономічна торговельна фірма ZTR», ВАТ «Іскра», «Перетворювач», «ЗТЗ», «Комунар», «Електроприлад», туристичні фірми «Сам» та «Кий-Авіа», пивзавод «Славутич» та інші. Близько 15% студентів денної форми навчання з 4 курсу починають суміщати науково-дослідну діяльність і роботу. Окрім того, вже під час навчально-ознайомчих та виробничих практик підприємства здійснюють попередні замовлення на спеціалістів та пізніше працевлаштовують їх.

Менеджери-економісти з логістики можуть обіймати посади керівника диспетчерської служби підприємства, митного інспектора, фахівця з найму робочої сили, інспектора з контролю за виконанням доручень, помічника керівника підприємства. Вони здатні виконувати найрізноманітніші роботи: здійснювати системний аналіз діяльності організації, планувати та прогнозувати діяльність організації (підрозділу), планувати потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових), прогнозувати динаміку попиту, формувати оптимальний асортимент продукції, розробляти раціональні форми організації управління, керувати персоналом. Фахівець з логістики володіє двома іноземними мовами і вміє здійснювати управління підприємствами в умовах дефіциту ресурсів, впливати на рівень якості та конкурентоспроможність продукції, визначати потенційні можливості підприємств, здійснювати диспетчеризацію виробництв, керувати малими підприємствами.

Усі суб’єкти господарювання намагаються оптимізувати свої транспортні та інші витрати. Обов’язковим же атрибутом будь-якої сфери виробничо-економічної діяльності є динамічність, а основою динаміки – потокові процеси. Оптимізація системи логістики у цьому контексті тільки на корпоративному рівні дозволяє на 25% скоротити час виробництва товарів, на 30% зменшити собівартість продукції, на 30-70% скоротити об’єм складських запасів. Логістика як інтегрований підхід до управління виробничо-економічними процесами, одночасно виконує роль наукової і навчальної дисципліни ХХІ століття, знаходить своє достойне місце в практичній діяльності. Реальний стан, тенденції розвитку світової економічної науки і практики підтверджують, що науковці, менеджери-економісти з логістики користуються і будуть користуватися стійким попитом на ринку праці з далекою перспективою, як в Україні, так і за її межами.

На факультеті менеджменту ЗНУ функціонує Центр логістики, який дозволяє вирішувати питання не тільки суб’єктів господарювання, але й питання регіону. Але це не єдина перевага факультету менеджменту ЗНУ. Навчальні дисципліни на факультеті викладаються доступно, а конкретні приклади наводять на прикладах Запорізького регіону.

На заняттях популярною формою передачі знань є обговорення проблемних питань у дискусійному порядку; між студентом і викладачем відбувається діалог. Викладачі вміють зацікавити студентів, демонструють високу результативність спільної із ними роботи, заохочують їх до роботи за допомогою впровадження системам рейтингів та бонусів.

Для викладачів факультету менеджменту не існує несподіваних результатів, адже протягом усього року вони старанно контролюють знання молоді за Болонською системою. До кожного викладачі вміють віднайти індивідуальний підхід, розвивають у студентів високу аргументованість та ефективність доказів.

За роки свого існування факультет менеджменту підтвердив свій імідж надійного і якісного постачальника кадрів. Доброю традицією на факультеті стає те, що студенти, яким подобається тут навчатися, приводять поступати своїх родичів – братів, сестер: на даний момент тут налічується вже 10 таких сімей. Це, безперечно, є показником визнання якості навчання і однією із тих реперних точок (точок зворотнього зв’язку), які дають факультету впевненість у постійній його потрібності.

Велику роль відіграє інформація, яка циркулює між студентами. Адже вона – це той внутрішній показник, на який не може штучно впливати ані адміністрація ВНЗ, ані його викладацький склад, - лише дійсний стан справ. Ірина ШАВКУН, декан факультету менеджменту, зауважує словами народної мудрості: «З глечика можна вилити лише те, що в нього налите...»

Ольга КЛЮЄВА, студентка журфаку ЗНУ