Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / “Ефективність та перспективи міжнародної діяльності університету”

“Ефективність та перспективи міжнародної діяльності університету”

30.06.2006 16:38

Доповідь проректора ЗНУ з наукової роботи Віктора ГРИЩАКА на вченій раді ЗНУ від 27 червня 2006 року

 

У травні 2005 року в Бергені (Норвегія) відбулася подія, яка визначила основні пріоритети та напрямок розвитку вищої освіти України - невід’ємної складової національної економіки та суспільного життя. З підписанням Болонської декларації Україна взяла на себе зобов’язання до 2010 року впровадити повну адаптацію вищої освіти до вимог та принципів Болонського процесу. Міністр освіти і науки країни Ніколаєнко Станіслав Миколайович на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України 23 лютого 2006 року зазначив, що “...реформування та модернізацію вищої освіти необхідно здійснювати у двох площинах: у площині національної стратегії соціально-економічного розвитку України та у площині європейської співпраці”.

Згідно із стратегічним курсом України міжнародна діяльність Запорізького національного університету впроваджується у контексті входження нашого ВНЗ до європейського освітнього простору,  євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції.

Дозвольте нагадати найвидатніші події міжнародного життя університету 2005/2006 навчального року, які є підтвердженням концептуальних засад міжнародної діяльності університету та водночас - міжнародної активності фахівців, студентів та адміністрації університету.

- У вересні 2005 року розпочалося навчання слухачів за європейською магістерською програмою “Магістр ділового адміністрування та інформаційні технології”, перший випуск – у вересні 2007 року.

- У жовтні 2005 року розпочалося навчання слухачів за європейською кредитно-модульною програмою “Європейський магістр з соціальних та освітніх наук”, яка акредитована за 4-тим (найвищим) рівнем Агентством акредитації навчальних курсів у галузі соціальної роботи, м. Брюссель (Бельгія).

- З метою підготовки робочих програм для впровадження в  ЗНУ навчальної програми “Європейський бакалавр з освітніх наук” 5-11 вересня  в університеті пройшов робочий семінар за участю 12 професорів з 8 країн Європи: Німеччини, Словаччини, Великої Британії, Естонії, Чехії, Нідерландів, Нідерландів, Словенії.

- 28 лютого відбулося відкриття стенду “НАТО в України” за участю Директора Центру інформації та документації НАТО в Україні пана Мішеля Дюре.

- 17 квітня гостем нашого університету був Посол Європейської Комісії в Україні пан Йен Боуг.

- Наприкінці травня університет відвідала делегація з 10 послів Європейських країн на чолі з паном Йеном Боугом.

- 9 червня був проведений міжнародний семінар “Європейське покликання України – шляхи інтеграції” за участю Міністра закордонних справ Бориса Івановича Тарасюка, Радника-посланника ФРН в Україні Йоханнеса Регенбрехта, керівника представництва фонду Конрада Аденауера в Україні Ральфа Ваксмута, інших високих посадовців.

- 10 червня університет з відвідав аташе з питань культури та мистецтва при Посольстві Франції в Україні пан Серж Беліні.

Немає сумніву в тому, що міжнародне життя університету є багатим на події та різноманітні заходи. При тому, що всі заходи відповідають концептуальним засадам міжнародної діяльності,  все ж таки доцільно визначитися із  критеріями оцінки їх ефективності.

Вважаю, що такими критеріями можуть бути:

 

- Присутність елементу інноваційності, тобто захід з міжнародної діяльності повинен мати певну новизну в організаційному плані або за отриманими результатами. Інновація має відповідати головним вимогам Болонської декларації та може бути використана як для подальшого розвитку університету, так і в інших організаціях міста на користь регіону.

 - наявність матеріально-фінансової складової у міжнародному співробітництві, що сприяє розвитку матеріально-технічної бази, впровадженню нових курсів викладання, підвищенню рівня професійної майстерності професорсько-викладацького складу та загального рівня підготовки молодих фахівців в університеті.

- присутність рекламно-іміджевої сторони у партнерських стосунках з іноземними фахівцями та організаціями, посилення позитивного іміджу університету через міжнародні зв’язки.

Цьому критерію, як правило, відповідають давні стосунки з надійними іноземними партнерами, які, можливо, не мають фінансової складової, але базуються на спільності наукових інтересів фахівців і створюють університету імідж серйозної та відповідальної організації з достатнім науковим та педагогічним потенціалом.

У контексті визначених критеріїв розглянемо основні форми міжнародної діяльності університету

         1). Партнерство у міжнародних проектах.іаграма 1, таблиця 1)

Партнерство ВНЗ у міжнародних проектах (“Темпус”, “ІНТАС”, УНТЦ, фонд “Відродження” та інші) є найбільш ефективною формою міжнародного співробітництва, оскільки відповідає 3-м зазначеним критеріям. В рамках міжнародних проектів спільних наукових досліджень (ІНТАС) та технічної допомоги (“Темпус”) університет неодмінно отримує інноваційні надбання (результати спільних наукових робіт, створення нових навчальних планів та курсів викладання, нових структурних підрозділів, центрів тощо), а також технічну допомогу.

Наш університет з 1994 року працював в рамках 25-ти міжнародних проектів. Починаючи з 2000 року, всього в ЗНУ впроваджувалося 18 міжнародних проектів, щорічна кількість їх стабільно зростає. Сьогодні маємо 10 робочих проектів за програмами: “Темпус” –3 проекти, “Сократ-Еразмус” –2 проекти, Фонд “Відродження” –1 проект, “ІНТАС” –1 проект, Міжнародний Дитячий Християнський фонд – 1 проект, ТАСІС проект в галузі журналістики „Розвиток медіа навичок” –1 проект, а також спільний з Університетом прикладних наук Магдебург-Стендаль українсько-німецький проект з мобільності викладачів та студентів за фінансуванням від Європейської Комісії.

Фінансова доля університету за міжнародними проектами протягом 2003-2006 років становить 169 тис. 565 євро. Ці кошти надходили як до бухгалтерії університету (на організацію відряджень за кордон, заробітну плату виконавцям, накладні витрати, інше), так і використовувалися на придбання обладнання для університету.

Всі міжнародні проекти по суті є інноваційними, наприклад:

- проект програми “Темпус” -  “Магістр ділового адміністрування та інформаційні технології”. Партнерами розроблено кредитно-модульну програму МВА&IT, упроваджено цю програму в ЗНУ, проводиться викладання за зазначеною спеціальністю з отриманням слухачами відповідного сертифікату, затвердженого консорціумом проекту. Викладачами кафедри теорії та практики менеджменту підготовлені до друку 2 навчальних посібники  - “Інформаційні системи в менеджменті” та “Інформаційні системи в бізнесі” (українською та англійською мовами).

- Проект програми спільних наукових досліджень “ІНТАС”. Вченими ЗНУ та Інституту біорізноманіття (Валенсія, Іспанія) виявлено 11 нових видів та один рід паразитів кефалей в акваторіях Середземноморського басейну, створено веб- базу паразитів кефалевих риб світового океану, опубліковано 7 наукових праць у фахових виданнях України та міжнародних наукових збірках.

- Проект програми “Сократ-Еразмус”. Впроваджується навчання слухачів за спеціальністю “Європейський магістр з соціальних та освітніх наук” за кредитно-модульною програмою, партнерами створені підручники та методичні посібники з модулів, які викладаються в ЗНУ англійською мовою професорами з 7 європейських університетів.

 

За іншими проектами створений та активно працює інформаційно-консультаційний ресурсний центр з надання допомоги соціальним працівникам у їх діяльності; розробляється спільно із 14 професорами європейських університетів повний курс європейського бакалаврату в галузі соціальної роботи; створюється юридична клініка при ЗНУ; за 2-ма новими проектами програми „Темпус” передбачається  створення в ЗНУ центру з фандрайзингу та консультаційного центру з впровадження кредитно-модульної системи в Україні.

При визначенні ефективності міжнародних проектів за таким критерієм, як наявність технічної допомоги університету, найбільш ефективними треба вважати проекти факультету менеджменту, біологічного та юридичного. Проекти факультету СПП, які впроваджуються на засадах самофінансування за програмою „Сократ-Еразмус” відповідають першому та третьому критеріям, сприяють позитивному іміджу університету, реально „працюють” на майбутнє. Робота за проектами має широкі перспективи подальшого розвитку: маємо на розгляді у Європейській Комісії ще 8 проектів програми „Темпус”, два проекти за програмою „ІНТАС” – заявники професор Гіржон В.В. („Покращання магнітних характеристик аморфних та нанокристалічних сплавів шляхом лазерної обробки”) та доцент Павленко І.Я. („Язык и словесная культура славянских народов в регионах совместного проживания»); один проект від факультету журналістики, який надавався до Посольства США, заявник проф. Манакін В.М.(„Розвиток та сучасне технічне оснащення лабораторії з тележурналістики ЗНУ для підвищення якості навчання студентів-журналістів”); розглядається Європейською Комісією проект біологічного факультету та французької фірми „Лабьюле” у галузі фармації, заявник професор Лях В.О. (”Генетическая изменчивость у лунника однолетнего”); за Всеукраїнською програмою підтримки розвитку інновацій, яка фінансується міжнародним фондом “TechnoBridge” надані на розгляд 2 заявки доцента економічного факультету Козіна І.В. під назвами „Автоматизовані системи управління навчальним процесом у ВНЗ” та „ Інформаційні системи органів місцевого самоврядування”.

Співробітництво у рамках підписаних угод.

Сьогодні маємо 44 чинні угоди про співробітництво, серед них 18 - з університетами 13 країн світу. Загальна кількість країн, з університетами яких впроваджується міжнародне співробітництво, в тому числі, за міжнародними проектами, - 22. Це Росія, Польща, США, Канада, Ірландія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Румунія, Швеція, Португалія, Чехія, Словаків, Естонія, Данія, Іспанія, Велика Британія, Північна Корея, інші.

Заходи, які впроваджується за міжнародними угодами: мобільність викладачів і студентів, створення нових курсів викладання, організація викладання іноземних фахівців в ЗНУ, проведення літніх шкіл. За міжнародними угодами фінансові зобов’язання партнерів встановлюються на паритетних засадах, додаткового фінансування університет, як правило, не отримує. Оцінюючи ефективність роботи за угодами, треба відзначити, що міжнародні угоди про співробітництво хоча і не забезпечують надання технічної допомоги університету, але – це показник багаторічного стабільного партнерства, позитивного іміджу університету, реальна перспектива започаткування спільного міжнародного проекту.

Міжнародна мобільність викладачів та студентів.

Кількість поїздок за кордон викладачів за останні роки наближається до 80. Приблизно шосту частину з них складають стажування за кордоном, решта - відрядження з метою участі у міжнародних конференціях, семінарах, робочих зустрічах за проектами. Фінансування поїздок викладачів за кордон як правило, відбувається за рахунок німецького благодійного Фонду „Марга та Курт Мелльгаард”, за рахунок отриманих персональних грантів або приймаючої сторони. Студенти виїжджають за кордон на стажування, з метою участі у літніх школах, спортивних змаганнях, за програмою культурного обміну (робота в дитячих американських таборах).

Візити іноземних фахівців в ЗНУ.

Щорічно університет приймає велику кількість іноземних фахівців як із ознайомчими візитами, так і для роботи на факультетах, участі у міжнародних семінарах тощо.

Оскільки ця форма міжнародної діяльності часто потребує фінансування з боку ЗНУ (переміщення по місту, проживання, харчування запрошених осіб, оплата роботи) дуже важливим є визначення ефективності та доцільності перебування того чи іншого фахівця в університеті. Приймаючи рішення про запрошення іноземного фахівця, декан факультету має зважити з одного боку, очікувані конкретні результати перебування іноземця на факультеті, з іншого боку, -  фінансову спроможність університету.

Співпраця з німецьким благодійним фондом „Марга та Курт Мелльгаард”.

Співпраця впроваджується з 2000 року. За цей час благодійним німецьким фондом університету надано фінансову підтримку у розмірі близько 350 тис. євро.

На відрядження вчених за кордон з метою участі у міжнародних конференціях – 82 тис. 890 євро, на придбання наукової літератури – 23 тис. 245 євро. Надавалися: 21 стипендія на стажування з мовних курсів в університеті Дуйсбург-Ессен (Німеччина) та 15 стипендій на проходження модульного курсу з магістерської програми „Міжнародний маркетинг” в Експортній Академії Баден Вюрттемберг (Німеччина). Також у 1999-2000 рр. за підтримки фонду 3 фахівці біологічного факультету та студент факультету менеджменту пройшли стажування на підприємстві „OHMI Analytik”, м. Магдебург. Протягом 2005/2006 навчального року учасниками міжнародних конференцій за рахунок фонду „Марга та Курт Мелльгаард” були доцент Пащенко С.Ю., викладачі Ананьїна О. Ю. та Тихонська Н.І., доцент Єрмолаєв В.А., в.о. доцента Буслаєва К.О., доцент Романенкова Л.О., інші –всього 8 осіб. Співпраця з фондом „Марга та Курт Мелльгаард” є прибутковою для ЗНУ. До бухгалтерії ЗНУ щорічно надходять кошти для поїздок на конференції. Кошти, приділені фондом для ЗНУ на проведення стажувань, реалізуються на території Німеччини: стипендії видаються представникам ЗНУ під час їх стажувань у німецьких університетах та фірмах. Наукову літературу купуємо у німецьких видавництвах „Шпрингер”, „Метцлер”, „Бек”. За результатами останнього звіту по реалізації в ЗНУ приділених коштів, який надавався до Кураторуму фонду відділом міжнародних зв’язків, маємо позитивну оцінку багаторічної співпраці фонду із Запорізьким національним університетом та рішення Кураторіуму щодо продовження співпраці з нашим університетом строком на 10 років.

Навчання іноземних громадян.

Кількість іноземців-студентів університету поступово зростає. З отриманням продовження ліцензії на довузівську підготовку іноземних громадян, маємо набрати цього року до 25-30 осіб на підготовче відділення факультету довузівської підготовки. В цьому напрямку відділом міжнародних зв’язків ведеться робота із сирійською фірмою „Аль-Захраві” та українською фірмою „Адванта”, які мають дозвіл МОН України на набір іноземців. Цей різновид міжнародної діяльності є прибутковим тому, що за навчання іноземці сплачують від 1600 до 1800 доларів за рік (відповідно до обраної спеціальності). Треба зазначити, перебування іноземців в Україні та їх навчання в університеті з урахуванням проблем мовного характеру, професійної та соціокультурної адаптації, пов’язане із додатковою, дуже відповідальною та копіткою роботою для викладачів та керівництва факультетів, а також співробітників адміністративних підрозділів університету. Перспективи цієї форми міжнародної діяльності пов’язані зі стабільним розширенням контингенту іноземних студентів, удосконаленням організаційної роботи з прийому та перебуванню іноземців в Україні, спеціальних навчальних планів та робочих програм.

Висновки.

Підбиваючи підсумки, маємо зазначити, що не всі форми міжнародної діяльності, які впроваджується в університеті, є рівноцінними в плані ефективності.

1. Найбільш ефективними та прибутковими для університету є: співпраця з іноземними партнерами в рамках міжнародних проектів, робота з благодійним фондом „Марга та Курт Мелльгаард” та навчання іноземних громадян. Ці три напрямки потребують особливої уваги та зусиль щодо реалізації поточних та перспективних планів.

 2. Важливими та необхідними для подальшого становлення університету є такі форми міжнародної діяльності, як партнерство за міжнародними угодами,   мобільність викладачів та студентів, викладання в університеті іноземними фахівцями. Ці заходи є невід’ємними складовими інтернаціоналізації вищої освіти, ефективно сприяють європейському визнанню університету, входженню до єдиного освітнього європейського простору.

3. Разом з цим актуальним для університету залишається питання пошуку нових додаткових джерел фінансування, тобто освоєння європейського досвіду з фандрайзингу та впровадження його в ЗНУ.

У цьому контексті сьогодні проводиться робота щодо започаткування нового напрямку спільної з німецьким туристичним бюро Вільгельма Шмідта діяльності в галузі менеджменту туризму, за яким планується підготовка кадрів, стажування студентів в Німеччині, Криму з перспективою створення міжнародної туристичної агенції при „Центрі співробітництва Запоріжжя-Магдебург” Запорізького національного університету. Нових обертів набирає співпраця з Торговельно-промисловою палатою м. Магдебург та Інженерним товариством з автоматизації - фірмою „FER” по інсталяції в ЗНУ студентської міні-фабрики. З цього питання ведуться переговори з керівником зазначених структур Почесним професором ЗНУ доктором Хікманном. Новою перспективою також вважаю співробітництво с головним редактором німецького журналу „Економіка та ринок” м. Берлін, доктором Клаусом Георге в галузі створення нових можливостей для факультету журналістики ЗНУ (стажування студентів та викладачів в Німеччині, інше). Міжнародна діяльність університету сьогодні має певні напрацювання та реальні перспективи в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України.