Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Засідання Вченої ради

Засідання Вченої ради

27.09.2006 11:05

Чергове засідання Вченої ради було присвячене розгляду листа Міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка «Про основні завдання вищих навчальних закладів України на 2006/2007 навчальний рік», а також обговоренню підсумків роботи приймальної комісії щодо набору студентів на 2006-2007 навчальний рік і перспектив роботи в наступному році, крім того, на заході затверджували план роботи вченої ради університету на наступний рік.

А почалося засідання із урочистого нагородження дипломом першого у ЗНУ доктора наук  з психологічних наук Наталії Шевченко. Крім того, рішенням атестаційної колегії МОН України кільком викладачам ЗНУ було присвоєно звання «доцент»: Наталії Горбач та Валентині Ніколаєнко (кафедра української літератури), Борису Назарову (кафедра українознавства) та Ларисі Данилевській (кафедра хімії). Усіх їх привітав ректор ЗНУ Сергій Тимченко.

Присутніх ознайомили з наказом ректора ЗНУ «Про затвердження складу Вченої ради». До неї увійшли 52 працівники університету. Ректор ЗНУ Сергій Тимченко – як голова, а перший проректор ЗНУ Федір Турченко – як його заступник. Вченим секретарем ради залишився доцент кафедри філософії, кандидат філософських наук Віталій Снєжко.

Першим присутні заслухали доповідь відповідального секретаря приймальної комісії ЗНУ Віктора Ткаченко про підсумки роботи приймальної комісії щодо набору студентів на 2006-2007 навчальний рік, після чого обговорили перспективи роботи цього підрозділу у наступному році.

З приводу розгляду листа Міністра освіти і науки України Станіслава Ніколаєнка «Про основні завдання вищих навчальних закладів України на 2006/2007 навчальний рік», а також обговоренню підсумків роботи приймальної комісії щодо набору студентів на 2006-2007 навчальний рік і перспектив роботи в наступному році виступив перший проректор ЗНУ Федір Турченко.

Він зазначив, що у листі міністра говориться про здобутки вищої освіти, зростання кількості студентів: сьогодні їх в Україні нараховується 2 мільйони 700 студентів. На 10 тисяч населення припадає 578 студентів. У листі приділяється увага таким питанням, як побут студентів, належна організація навчального процесу у ВНЗ, оновлення роботи ДЕК, розробка програми з енергозбереження, а особливо – активне впровадження Болонського процесу. Крім того, говориться про залучення університетів до вирішення проблеми працевлаштування молоді. До речі, з цього питання у ЗНУ є чималі здобутки. Нещодавно у нашому університеті при відділі кадрів була створена Служба працевлаштування молоді, яка наразі веде активну роботи у цій сфері.

На основі порад міністра обговорили та затвердили план основних заходів роботи нашого університету, який до розгляду був представлений ще 30 серпня на конференції трудового колективу ЗНУ.

Ще одним питанням, з якого виступив перший проректор ЗНУ Федір Турченко, було обговорення і затвердження плану роботи Вченої ради університету на навчальний рік. Зокрема, на наступний місяць запланували обговорення проблеми введення кредитно-модульної системи організації навчального процесу на перших курсах денного відділення за всіма спеціальностями, а також аналіз діяльності відокремлених структурних підрозділів і пропозиції щодо перспектив їх розвитку; впровадження автоматизованої системи контролю за виконанням наказів розпоряджень на рівні: «ректорат – структурні підрозділи». У листопаді говоритимуть про нові напрямки виховної роботи на принципах демократизації та гуманізації освіти  та розвиток студентського самоврядування; проблеми підвищення педагогічної майстерності і роботу школи педагогічної майстерності; програму впровадження у навчальний процес нових технологій навчання з іноземних мов з метою забезпечення відповідного комунікативного рівня знання іноземних мов  для студентів усіх спеціальностей. У грудні – вивчатимуть шляхи розвитку іміджевої політики університету; роботу з оптимізації складу науково-дослідних лабораторій з метою залучення наукового потенціалу кафедр, зменшення витрат за рахунок власних коштів університету та суттєвого збільшення фінансового внеску лабораторій до бюджету університету; затверджуватимуть резерв на керівні посади згідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

На січень заплановано вивчити готовність інформаційно-обчислювального центру до впровадження новітніх технологій управління навчальним процессом; впровадження комплексу заходів щодо забезпечення впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на всіх курсах денного відділення. У лютому говоритимуть про вдосконалення  матеріально-технічної бази  роботи університету шляхом впровадження комплексної програми енергозбереження; комплекс заходів щодо участі університету у реалізації освітніх програм Intel «Навчання для майбутнього» та Microsoft «Партнерство в навчанні»; формування баз практики із врахуванням перспектив працевлаштування випускників та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

У березні доповідатимуть з таких питань, як концепція розвитку бібліотеки ЗНУ (Інформаційний лист МОН України №1/9 – 4949 від 24.07.06 р.); здійснення заходів щодо створення основ системи дистанційної освіти у Запорізькому національному університеті; міжнародні проекти ЗНУ як джерело додаткового фінансування. На квітень заплановано вивчення заходів щодо виконання у 2006 році Загальнодержавної програми підтримки молоді; роботи щодо високоякісного медичного забезпечення та оздоровлення співробітників університету та студентів в напрямку розвитку матеріально-технічної бази лікувально-профілактичного комплексу та спортивно-оздоровчих установ ЗНУ. На травень - аналіз роботи ЗНУ в 2006-2007 навчальному році за вимогами Болонського процесу; ефективність роботи служби працевлаштування випускників на ринку праці. На червень - затвердження концепції розвитку діяльності існуючих і створення нових інноваційних центрів при ЗНУ; підготовка слухачів за Європейською кредитно-модульною програмою “Європейський магістр з соціального включення” на факультеті соціальної педагогіки та психології: напрацювання та перспективи. 

 

Крім того, на засіданні рекомендували до друку навчально-методичну та наукову літературу, висловили згоду на відкриття спеціалізації «Актор театру ляльок», затвердили редакційні ради до Вісників ЗНУ серії «Юридичні науки», «Біологічні науки» та «Фізико-математичні науки» та затвердили ліцензійні справи на спеціальності «Психологія» та «Соціальна робота», а також погодилися з пропозицією перейменувати кафедру германської філології у кафедру німецької філології.

Ректором ЗНУ було піднято важливе питання про створення в університеті Ради професорів, члени якої б (усі професори нашого університету) вирішували питання про рекомендацію щодо присвоєння тим чи іншим науковцям вчених звань, обговорювали вектори стратегічного розвитку ВНЗ, брали активну участь у процесах управління нашим університетом.