Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Відбулися літні збори Науково-технічної ради ЗНУ

Відбулися літні збори Науково-технічної ради ЗНУ

Відбулися літні збори Науково-технічної ради ЗНУ
17.06.2016 15:52

16 червня відбулося останнє засідання НТР ЗНУ у цьому навчальному році, роботу якого традиційно координував проректор із наукової роботи Геннадій Васильчук. Під час зустрічі були обговорені загальні підсумки роботи НТР за минулий рік, йшлося також про роботу спеціалізованої вченої ради з історичних наук, особливості запровадження в ЗНУ системи підготовки докторів філософії за оновленими освітньо-науковими програмами у 2016/2017 н. р., а також розглядалося питання підвищення іншомовної компетенції викладачів ЗНУ тощо.

Із доповідями виступили завідувач відділу аспірантури і докторантури Юрій Каганов та директор Центру інтенсивного вивчення іноземних мов Наталя Костенко.
Враховуючи зміни у системі підготовки науково-педагогічних кадрів, зокрема ті, що стосуються особливостей підготовки докторів філософії за освітньо-науковими програмами у 2016/2017 н.р., Науково-технічна рада ЗНУ ухвалила проект рішення за кількома пунктами:
1) до 1 жовтня 2016 р. підготувати комплекс навчально-методичного забезпечення освітньої складової освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії (через електронну систему Moodle);
2) у термін до 1 листопада 2016 р. укласти договори про спільні освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами;
3) провести моніторинг кадрового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення щодо відповідності ліцензійним умовам з метою розширення переліку спеціальностей в аспірантурі;
4) внести відповідні зміни у навчальні плани підготовки докторів філософії з метою забезпечення освітньої складової освітньо-наукових програм;
5) підготувати до розгляду Вченої ради і затвердити спеціалізації у рамках ліцензованих спеціальностей в аспірантурі, за якими здійснюватиметься підготовка докторів філософії.
Виконання запланованого комплексу робіт покладено на проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гуру, проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука, завідувача відділу аспірантури і докторантури Юрія Каганова, начальника відділу моніторингу якості освіти і ліцензування Марину Томченко, деканів факультетів, викладачів відповідних дисциплін. До системи підготовки освітньо-наукових кадрів за новими програмами також рекомендовано залучати грантові кошти міжнародних освітньо-наукових програм.
Окрім цього учасники засідання обговорили питання підвищення іншомовної компетенції викладачів в умовах євроінтеграції. Рекомендації з мовної освіти Ради Європи визначають необхідним для науковців рівень В2 володіння мовами міжнародного спілкування (англійська, німецька, французька), що «дозволяє вести фахові дискусії». Протягом трьох років у ЗНУ відбувається активна мовна підготовка науково-педагогічних працівників немовних факультетів нашого вишу. Наразі в університеті функціонують дві основні програми з підвищення іншомовної компетенції науково-педагогічних кадрів. По-перше, підготовка фахівців відбувається на базі Центру інтенсивного вивчення іноземних мов на спеціалізованих курсах з іноземної мови:
1) для професорсько-викладацького складу; 2) загальні інтенсивні комунікативні курси, що функціонують на платній основі. По-друге, на базі факультету іноземної філології та школи педагогічної майстерності діє програма, яка надає можливість безкоштовно проходити курси англійської, німецької, французької мов. Підготовку на спеціалізованих курсах з іноземної мови вже пройшли 333 викладачі, у числі яких були як працівники ЗНУ, так і представники інших вишів.
Періодично проводяться тестування на визначення рівня володіння іноземною мовою – для обґрунтування заключення контракту та участі у міжнародних проектах. Цього року спеціалізованою комісією у складі фахівців Центру інтенсивного вивчення іноземних мов, факультету іноземної філології та залучених незалежних фахівців з інших вишів було протестовано більше 200 викладачів ЗНУ за такими компетенціями: аудіювання, читання, письмо, говоріння. Тестові завдання з англійської мови розроблені на основі Кембріджського міжнародного сертифікату FCE (First Certificate of English) рівня В2, який в Україні модерується Британською Радою, завдання з німецької мови – на основі німецького міжнародного іспиту Гете-інституту рівня B2, завдання з французької мови – на основі міжнародного іспиту DALF рівня В2.
Окрім основних питань учасники засідання НТР також розглянули низку поточних: щодо рекомендації до друку монографій викладачів різних факультетів ЗНУ, збірника наукових праць «Вісника Запорізького національного університету. Економічні науки», затвердження тем кандидатських та докторських дисертацій, госпдоговірних тем, індивідуальних планів роботи, призначення наукових керівників тощо.
Підбиваючи підсумки засідання Науково-технічної ради університету, проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук висловив подяку всім членам НТР за плідну роботу та побажав вагомих наукових досягнень у новому навчальному році.