Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Концепція вивчення іноземних мов у ЗНУ сприяє розвитку академічної мобільності

Концепція вивчення іноземних мов у ЗНУ сприяє розвитку академічної мобільності

Концепція вивчення іноземних мов у ЗНУ сприяє розвитку академічної мобільності
21.09.2016 15:06 Все Головні новини Університет концепція вивчення іноземних мов факультет іноземної філології академічна мобільність

На сьогодні, в епоху глобалізації та євроінтеграції, однією з важливих умов побудови успішної кар’єри є вільне володіння іноземними мовами. Оскільки Запорізький національний університет прагне випускати успішних висококваліфікованих фахівців, конкурентноспроможних на сучасному ринку праці, цілком природно, що в нашому виші все більше уваги приділяється вдосконаленню рівня володіння мовами інших країн як у студентів, так і у його викладачів. Важливі кроки в цьому напрямку відбувається у рамках реалізації Концепції вивчення іноземних мов, запровадженої за ініціативи ректора ЗНУ, професора Миколи Фролова. Вона вже упродовж чотирьох років успішно втілюється в життя у нашому виші.

Оскільки перше покоління студентів, в освітній процес яких була успішно втілена зазначена Концепція, вже завершили навчання в бакалавраті, настав час підбиття певних підсумків. Тож ми звернулися до декана факультету іноземної філології, доцента Галини Морошкіної з проханням розказати, як саме на практиці реалізується ідея навчання студентів іноземним мовам упродовж всього періоду їхнього перебування в університеті, незалежно від обраної ними спеціальності.
«Втілення концепції вивчення іноземних мов у життя реалізується завдяки двом важливим векторам роботи, – зауважила Галина Федорівна. – Так, студенти всіх без винятку факультетів ЗНУ впродовж першого року навчання чотири години на тиждень вивчають іноземну мову. Це – дуже важливий елемент їхньої освіти. Оскільки саме на 1 курсі закладається її базовий рівень, достатній для побутового спілкування та подальшого вдосконалення мовних навичок. Звісно, це відбувається за умови систематичного та старанного вивчення іноземної мови, для чого в ЗНУ створені всі необхідні умови. Також під час навчання на 1 курсі чимало уваги приділяється вивченню граматики та синтаксису іноземної мови. Бо саме завдяки цьому студенти можуть краще збагнути спосіб мислення людей, які спілкуються певною мовою, що надалі стане їм у нагоді під час взаємодії з іноземцями. Далі, упродовж 2-4 курсів, іноземній мові присвячено всього дві години на тиждень, та, головне, при цьому зберігається систематичний підхід до її вивчення. При цьому вводиться понятійний апарат іноземною мовою, властивий для вподобаної студентами професії. І ми вже можемо спостерігати результати такого комплексного підходу: я постійно відвідую відкриті лекції та практичні заняття викладачів нашого факультету для студентів різних спеціальностей. Можу відзначити, що часто мене приємно вражають майбутні фахівці різних професій тим, наскільки вільно вони володіють іноземною мовою та прагнуть вдосконалити свої знання. Зокрема, студенти юридичного факультету вільно оперують усім необхідним обсягом професійної термінології, аби готувати тематичні презентації під час занять. Дехто зі студентів нашого вишу після отримання диплома успішно складає іспити на володіння іноземними мовами задля отримання міжнародних визнаних мовних сертифікатів».
Крім того, вільне володіння мовами – це, дуже часто, необхідна умова для підвищення академічної мобільності студентської молоді та викладачів нашого вишу, їхньої участі в міжнародних стажуваннях на базі провідних іноземних вишів. Так, цього навчального року такою можливістю скористалися кілька викладачів факультету менеджменту, завітавши до Університету Чукурова (Туреччина). Успішно реалізується програма співпраці з Університетом дю Мен (Франція). Нещодавно звідти зі стажування повернувся викладач математичного факультету Сергій Чопоров. Зараз стипендію на 10-місячне перебування в цьому вищому навчальному закладі отримали студентка математичного факультету Анна Поджарова та магістрантка факультету іноземної філології Тетяна Фанагей. Ще два студенти ФІФ перебувають у французькому виші на короткотерміновому тримісячному стажуванні.
Не менш важливим вектором роботи з реалізації концепції іноземних мов у ЗНУ є створення безкоштовних курсів із вивчення початкового рівня обраної мови для викладачів факультету. Багато хто з них після завершення таких курсів, отримавши сертифікат Центру інтенсивного вивчення іноземних мов ЗНУ, продовжує навчання на вищих рівнях на базі цього ж центру. Серед колишніх слухачів таких курсів є ті, хто вже успішно склали іспит Британської ради та отримали визнаний у багатьох країнах мовний сертифікат ELTS. Загалом же, за три роки дії цих курсів їх слухачами стали 340 викладачів, із яких 329 отримали сертифікати про їхнє завершення. 53 випускники курсів Центру інтенсивного вивчення іноземних мов та Школи педагогічної майстерності засвідчили, що вони володіють іноземними мовами на рівні В2-С1.
До речі, на початку цього навчального року ректор ЗНУ, професор Микола Фролов підтвердив, що в нашому виші у 2016-2017 навчальному році такі курси розпочнуть свою діяльність уже вчетверте. Планується набрати слухачів у 2 групи з англійської мови та по одній – з німецької та французької. Завдяки такому підходу, викладачі Запорізького національного університету зможуть проводити лекції та практичні заняття англійською мовою для магістрантів усіх спеціальностей та для тих студентів, які хочуть здобути диплом спеціаліста.
Варто уваги те, що позитивним досвідом нашого університету з підвищення мовної компетентності викладачів і студентів зацікавилися представники інших вітчизняних вишів.
Зокрема, свою дипломно-випускову роботу, захист якої завершував навчання на курсах підвищення кваліфікації на базі Інституту менеджменту Академії педагогічних наук України, декан факультету іноземної філології, доцент Галина Морошкіна присвятила «Стратегії формування іншомовної компетенції викладачів та студентів непрофільних факультетів у ЗНУ». Галина Федорівна включила до цієї роботи методичні розробки, опис стратегій викладання та вивчення іноземних мов, рекомендації для викладачів. Під час публічного захисту її виступ викликав неабияке зацікавлення серед інших учасників курсу, спікеру поставили чимало запитань. Сама наукова робота була оцінена на «відмінно». Крім того, члени екзаменаційної комісії відзначили актуальність обраної для дослідження теми.
Тож Запорізький національний університет вкотре підтвердив, що він посідає одне з провідних місць у вітчизняній освітній галузі, та докладає чимало зусиль, аби його студенти отримували найкращу сучасну освіту європейського зразка.

Таміла Тарасенко

Схожі новини