Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Запорізький національний університет / Новини / Конкурс молодіжних проектів «Епіцентр студентських ініціатив»

Конкурс молодіжних проектів «Епіцентр студентських ініціатив»

26.10.2016 16:50 - 2016-11-30 23:00

Для студентів ЗНУ та його аспірантів у виші оголосили конкурс проектів. Його основна мета – збереження і розвиток інтелектуального потенціалу регіону, зокрема розкриття інноваційного потенціалу студентської молоді та його спрямування на соціально-економічний поступ запорізького краю. Конкурс триватиме впродовж жовтня-грудня 2016 року. Безумовно, в першу чергу, він сприятиме реалізації і впровадженню студентських ідей та проектів на благо міста Запоріжжя.

Переможці будуть нагороджені пам’ятними дипломами, цінними подарунками та (або) грошовими винагородами в розмірі: перше місце – 10 тис. грн; друге місце – 7,5 тис. грн.; третє місце – 5 тис. грн.

Варто відзначити, що також проведення конкурсу сприятиме формуванню проектної культури та інноваційної активності в місті Запоріжжі та Запорізькій області, дозволить розробити нові механізми реалізації і впровадження студентських ідей та проектів, приверне державну і громадську увагу до проблем збереження та розвитку інтелектуального потенціалу регіону.

Основні завдання конкурсу: формування активної життєвої позиції студентів, їх здатності і готовності до постійного вдосконалення, прагнення до нового; здатності до критичного мислення; готовності до ризику, вміння працювати самостійно, в команді та конкурентному середовищі, розвиток креативності та підприємництва; бажання працювати на розвиток рідного краю; сприяння впровадженню результатів наукових та творчих досягнень студентів в освітню, соціальну, культурну та виробничу галузі запорізького регіону; інтеграції молодіжних проектів в університетські, регіональні, всеукраїнські та міжнародні освітні, наукові та інноваційні проекти і програми; налагодження контактів студентської молоді з представниками організацій, підприємств, установ, регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування з метою реалізації власного інноваційного потенціалу, розширення можливостей майбутнього працевлаштування, особистої участі в розбудові рідного міста й області; формування бази даних студентських проектів та розміщення їх на Відкритій регіональній платформі науково-виробничого партнерства «Інкуб».

Організатори конкурсу – це Запорізький національний університет та депутати Запорізької міської ради: Олександр Константинов, Геннадій Васильчук, Микола Бєлий, Ольга Ревчук.

Участь у проекті можуть брати студенти та аспіранти Запорізького національного університету як одноосібно, так і у складі команд чисельністю до трьох осіб.

Оргкомітет конкурсу створюється з метою організації і проведення заходів під головуванням ректора. До складу оргкомітету входять представники структурних підрозділів, студентської ради, наукового товариства студентів, аспірантів, молодих учених Запорізького національного університету.

Експертна комісія конкурсу формується оргкомітетом із фахівців за напрямками поданих проектів. До її складу входять представники регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування, наукові експерти з різних галузей наук, представники організаторів конкурсу, а також організацій, підприємств, установ Запорізької області.

На участь у конкурсі приймаються проекти, спрямовані на сталий розвиток міста й області за такими напрямками: Запорізький національний університет; промисловість; економіка та підприємництво; сільське господарство; освіта, наука, культура; охорона здоров’я; спорт, туризм; житлово-комунальне господарство; раціональне природокористування; соціальні послуги; молодіжна політика, патріотизм, волонтерство, громадянська позиція. Не виключається можливість підготовки проектів і за іншими напрямками, оскільки до кожної роботи застосовується індивідуальний підхід.

Проекти, що подаються на конкурс, оформлюються за встановленою у Положенні формою. Текст роботи друкується українською мовою у форматі А4 з полями 2 см з усіх боків у текстовому редакторі Word шрифтом 12 Times New Roman, міжрядковим інтервалом 1,15 з однієї сторони аркуша. Проекти на участь у Конкурсі подаються до відділу проектної діяльності в паперовому та електронному вигляді (каб. 322, к. 4).

Оцінка проектів проводиться за такими критеріями: актуальність і реалістичність проекту – наявність чітко сформульованої проблеми, що має соціально-економічне значення для м. Запоріжжя і Запорізької області; відповідність механізмів реалізації проекту очікуваним результатам; перспективи його розвитку; креативність – оригінальність, інноваційність проекту: наявність нових ідей, нових підходів, технологічних або соціальних інновацій у запропонованому проекті; ефективність – досягнення вимірюваних результатів, соціального, політичного, економічного ефекту відповідно до запитуваних ресурсів на реалізацію проекту; професіоналізм – наявність в автора(ів) проекту необхідних теоретичних знань, практичних навичок, інших досягнень у відповідній сфері діяльності, досвіду роботи з реалізації аналогічних проектів; захопленість ідеєю – якість представлення проекту під час його захисту.

Найкращі проекти будуть подані на розгляд регіональних органів державної влади, місцевого самоврядування, керівників організацій, підприємств та установ, а також рекомендовані до участі в різноманітних інноваційних проектах і програмах та розміщені на Відкритій регіональній платформі науково-виробничого партнерства «Інкуб» з метою пошуку фінансування на їх реалізацію.

Положення