Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Представник МОН України Олег Шаров представив концепцію розвитку галузі освіти у ЗНУ

Представник МОН України Олег Шаров представив концепцію розвитку галузі освіти у ЗНУ

Представник МОН України Олег Шаров представив концепцію розвитку галузі освіти у ЗНУ
31.10.2016 09:02 Все Головні новини Департамент вищої освіти МОН України зустріч

ЗНУ з робочим візитом відвідали директор Департаменту вищої освіти МОН України Олег Шаров та директор Департаменту освіти і науки ЗОДА Тетяна Озерова. Вони зустрілися із представниками ректорату та керівниками структурних підрозділів ЗНУ, професорсько-викладацьким колективом і студентською спільнотою. Під час зустрічі відбулася презентація напрямів діяльності Міністерства освіти і науки України та перспектив розвитку освітньої галузі, були обговорені найбільш гострі проблеми, пов’язані із реформуванням системи освіти, також гість відповів на запитання присутніх.

Передусім було вказано, що Міністерство освіти і науки України сьогодні працює в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів, які поставило перед нашою країною сьогодення, і які впливають на темпи розвитку усіх галузей господарської діяльності, у тому числі й вищої освіти – вона сьогодні фінансується на рівні 5,5%, натомість передбачених міжнародними стандартами – 10%. До внутрішніх факторів відноситься анексія територій держави, військові дії на сході, пов’язана із цим економічна криза – в умовах спрямування основного потоку коштів на оборону та галузі безпеки країни, демографічна криза, а також висока конкуренція іноземних вишів – у рамках процесів євроінтеграції тощо. Окрему увагу представник Департаменту зупинив на демографічних проблемах нашої країни, адже через цей фактор галузь освіти втрачає велику кількість контингенту, що матиме негативні наслідки для багатьох ВНЗ і до чого треба бути готовими освітянам. Йшлося й про проблеми матеріально-технічної бази вишів, необхідність об’єднання так званих малих ВНЗ тощо. Доповідач також акцентував увагу на низькому рівні фінансової та дослідницької автономії українських вишів. У цьому ракурсі він відзначив позитивний досвід Запорізького національного університету, який розробляє держбюджетні теми, здійснює дослідницьку роботу на замовлення підприємств виробничої галузі, розвиває матеріально-технічну базу та впроваджує інноваційні методи освіти тощо.
Окрім того, велику частку українських студентів сьогодні приваблює освіта за кордоном, зокрема у Польщі. Однак, це не позначає, що українські ВНЗ поступаються закордонним у якості надання освітніх послуг. «У цих умовах, – підкреслив директор департаменту МОН України Олег Шаровкожен виш має активізувати власні ресурси і можливості, аби привабити певну кількість абітурієнтів і довести своє право на надання якісної вищої освіти».
Докладно були окреслені й питання законотворчої діяльності Міністерства: створення суттєво нової концепції та стратегії розвитку галузі освіти в Україні, що відображено у новому Законі України «Про вищу освіту», продовжується робота над законами, що регламентують науково-технічну діяльність, галузі освіти України і, зокрема, вищої освіти, планується реформувати законодавчу базу у розділі професійної освіти і розробити норми функціонування освіти для дорослих, що стає актуальним в умовах загальносвітової концепції безперервної освіти упродовж життя. Також стратегічним завданням наразі стоїть початок роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, незабаром буде налагоджена повнофункціональна робота системи ЄДЕБО, що дозволить оптимізувати процес акредитації, а також планується ввести інституційну акредитацію (її зможе здійснювати сам ВНЗ).
Розглянуті були і питання щодо затвердження переліку спеціальностей (за напрямами галузей), стандартів вищої освіти, які зараз знаходяться на стадії обговорення, співвідношення і функціонування у системі освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» та освітньо-професійного ступеня «Молодший бакалавр», що планує незабаром ввести МОН України, зміни у порядку ліцензування спеціальностей, процедури присвоєння вчених звань тощо.
Олег Шаров поінформував університетську спільноту стосовно змін, які планують здійснити у процедурі проведення вступної кампанії 2017 року: цей напрям також потребує доопрацювання законодавчої бази. Суттєвими змінами, що були здійснені минулого року і апробовані під час вступу – 2016 були такі: пріоритет в умовах надання місць держзамовлення визначало не міністерство, а абітурієнт, який виконав вимоги вступу і тим самим здобув право на держбюджетне місце, бюджетними місцями також були забезпечені усі пільгові категорії, які мають на це право за законом тощо. У планах МОН України залишається здійснювати стимулювання підготовки фахівців у галузі природничих наук, технічних та педагогічних кадрів (з математики, фізики, хімії, інформатики). Також прозвучала інформація щодо впровадження системи широких конкурсів у галузі медичної освіти, що поки відтерміновано для галузі педагогічної освіти. Представник міністерства також зауважив, що результати ЗНО та вступу минулого року наразі опрацьовуються і недоліки будуть враховані, аби вступна кампанія 2017 року була вдалою. Зокрема, має бути враховане питання оприлюднення мінімального прохідного балу разом із списками зарахованих абітурієнтів.
 Були окреслені й завдання для ВНЗ: підготовка до вступної кампанії 2017, а відтак – забезпечення методів просування свого вишу на ринку освітніх послуг та забезпечення конкурентоспроможності (заходи з приваблення абітурієнтів, розвиток матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, орієнтація на забезпечення міжнародних стандартів освіти та володіння іноземними мовами в умовах глобалізації системи освіти, налагодження зв’язків ВНЗ із підприємствами та організаціями та сприяння працевлаштуванню випускників). У зв’язку із цим постають питання щодо забезпечення галузі освіти аналітичними прогнозами з розвитку ринку праці, механізмів дотримання рівних можливостей між ВНЗ під час проведення вступної кампанії тощо. Також МОН України відходить від концепції стандартів освіти, у вимогах до фаху відтепер передбачаються вказуватися лише компетенції.
 Під час обговорення йшлося і про проблеми, викликані імплементацією положень Закону України «Про вищу освіту» та змінами до вступної компанії 2016 року. Велика кількість гострих запитань, поставлених на зустрічі із представником МОН України деканами факультетів і самими студентами, підкреслює значний рівень змін, що відбуваються у системі вищої освіти і їх можливі наслідки для вищих навчальних закладів. Це стосується і перегляду концепції фінансування системи вищої освіти, положень щодо виплати стипендій, методів приваблення студентів в українські ВНЗ, а також зростання конкуренції українських вишів між собою, проблем оплати праці представників галузі освіти, а також підвищення іміджу викладача тощо.
Насамкінець зустрічі, ректор ЗНУ Микола Фролов висловив подяку шановному гостю за візит і надану інформацію щодо тенденцій розвитку галузі вищої освіти в Україні. Він також підкреслив, що Запорізький національний університет постійно розвиває свою діяльність у відповідності до вимог національного законодавства і стандартів міжнародної освіти.
Після ЗНУ цього таки дня директор Департаменту вищої освіти МОН України Олег Шаров відвідав Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницкого, ректор якого Валентин Молодиченко також був присутній на зустрічі із колективом ЗНУ.

Олена Хлистун

Схожі новини