Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Ректор ЗНУ обговорив з викладачами різних факультетів пріоритетні напрямки роботи вишу

Ректор ЗНУ обговорив з викладачами різних факультетів пріоритетні напрямки роботи вишу

Ректор ЗНУ обговорив з викладачами різних факультетів пріоритетні напрямки роботи вишу
11.11.2016 11:08 Все Головні новини Зустріч ректора із викладачами

Впродовж 9 – 11 листопада в Запорізькому національному університеті відбулися зустрічі ректора Запорізького національного університету Миколи Фролова із викладачами факультетів: менеджменту, фізичного виховання та біологічного.

На зустрічах із професорсько-викладацьким складом цих факультетів Микола Олександрович обговорив питання фінансового забезпечення діяльності вишу, вдосконалення навчального процесу, модернізації наукової діяльності, підвищення рівня володіння іноземними мовами, матеріально-технічного забезпечення діяльності університету та інші.
Так, зокрема, він зазначив, що університет не може наразі підвищувати плату за навчання студентів-контрактників, адже фінансові можливості громадян, в тому числі і батьків самих студентів є доволі обмеженими в умовах сьогоднішньої економічної ситуації.
Йшлося на зустрічах й про необхідність постійного вдосконалення навчального процесу, що є одним із головних напрямів роботи на рівні факультетів, зокрема, підвищення якості навчання і вимог до викладачів в рамках академічної етики, необхідність змінювати застарілі і застосовувати інноваційні методики викладання дисциплін у виші, удосконалювати та впорядковувати навчальні плани. Микола Фролов закликав всіх викладачів брати активну участь в модернізації навчального процесу, і виробничої практики, поновлюючи дух академічної солідарності і відповідальності викладачів.
Нагадав ректор і про можливість студентів обирати 25 % навчальних дисциплін, що підвищить конкуренцію між викладачами та сприятиме підвищенню якості освітньої діяльності.
Важливим аспектом в цьому сенсі є створення більш відкритого і зрозумілого спілкування зі студентами за допомогою системи MOODLE, наповнення її електронного контенту, впровадження передових технологій та покращення технічних засобів навчання. Зокрема, створення спеціалізованих мультимедійних аудиторій на прикладі нещодавно відкритої 224 аудиторії, облаштування якої, до речі, обійшлося в 185 тисяч гривень.
Серед важливих напрямків роботи в поточному навчальному році є і модернізація наукової діяльності, покращення показників наукової роботи та інтеграція в науковий європейський простір. Цей процес, на думку Миколи Фролова повинен розвиватись на рівні кожного факультету і кожного наукового співробітника. Адже їм необхідно швидко знайти місце в освітньому просторі, підвищувати свій науковий авторитет та отримувати додаткове фінансування через гранти, стажування і спільні з колегами з інших країн дослідницькі проекти. При цьому важливо переглянути радянські підходи в науковій діяльності, адже сьогодні виділення державних коштів для наукової діяльності університетів мінімізовано. Проте ректор висловив переконання про необхідність збереження тенденції до розвитку університету на всіх рівнях незважаючи на складну економічну ситуацію в країні. Це є необхідним задля розвитку конкурентоздатності вишу як на регіональному, так і на загальнонаціональному рівні.
Також Микола Олександрович закликав викладацький склад приділяти увагу вивченню іноземних мов в рамках Концепції вивчення іноземних мов ЗНУ, адже це є однією зі складових успішної кар’єри, швидкої модернізації наукової роботи та участі у закордонних стажуваннях і академічних обмінах. В свою чергу, керівництво вишу планує і далі всіляко підтримувати і створювати необхідні умови для модернізації наукової роботи та покращення рівня володіння іноземними мовами.
Крім того, ректор розповів про ремонтні роботи і покращення матеріально – технічної бази вишу, що є одним із важливих напрямів роботи університету в цьому навчальному році і яке відбувається в більшості за рахунок спонсорських коштів. Так, він зазначив, що протягом наступного навчального року буде тривати ремонт навчального корпусу №6 (поступова реконструкція 4 поверхів), модернізація 2 і 5 корпусу. На 1 вересня 2017 року планується завершити роботи в 6 корпусі, відремонтувати частину 3 і 4 корпусу, наповнити корпуси новими меблями та завершити весь благоустрій території. До того ж, в 6 корпусі наступного року планується створення 2 мультимедійних аудиторій.
Нагадав ректор і про заплановане підвищення зарплати з 2017 року, яке керівництво університету планує забезпечити в повному обсязі згідно із тарифними розрядами та новою мінімальною зарплатою.
Наголосив Микола Фролов також на важливості підвищення рівня культури студентів, виховання інтелігентності через власний приклад викладачів, проведення серед молоді роз’яснювальної роботи щодо норм поведінки у освітніх закладах, адже історично ЗНУ завжди був центром інтелектуального життя регіону, культури і духовності, тому цей рівень необхідно підтверджувати.
Більшість запитань від викладачів під час зустрічей стосувалася різних аспектів покращення та наповнення матеріально-технічної бази факультетів необхідною технікою, а також покращення і розширення зони функціонування Wi-Fi на території вишу для організації навчального процесу і профорієнтації.
Запитували в ректора і про можливості розширення ліцензійних обсягів підготовки магістрів, і про часткове фінансування наукових публікацій в науково-метричних базах Scopus і Web of Science. За його словами, у виші планується збільшити норму витрат на преміювання науковців за такі публікації. Зараз обсяги преміювання за колективною угодою складають від 300 до 500 гривень.
На факультеті фізичного виховання представники викладацького складу порушували питання щодо дисциплінарних порушень проживання у гуртожитках, необхідності справедливого підходу до дисципліни і виховання студентів, перерозподілу місць між студентами різних факультетів, які проживають у гуртожитку. На думку ректора, останнє питання в перспективі планується вирішити за рахунок розширення житлового фонду гуртожитків. Крім того, викладачі факультету фізичного виховання звернули увагу на обмеження в нових проектах навчальних планів з фізичного виховання та зміни стандартів підготовки фахівців з фізичної реабілітації на денній та заочній формі навчання. Прозвучали і запитання щодо оплати роботи викладачів у групах індивідуального удосконалення і пропозиції поновити практику проведення курсів підвищення кваліфікації в спеціально закріплених аудиторіях вишу.
Так, зокрема, під час спілкування з викладачами біологічного факультету були обговорені питання модернізації та удосконалення проектно-наукової та грантової діяльності задля поліпшення співпраці та участі науковців ЗНУ у міжнародних грантових проектах, а також питання госпдоговірних тем і перерозподілу коштів від їх реалізації на потреби розвитку біостанції факультету. Крім того, були порушені питання переведення факультетського документообігу в електронну форму, переходу на страхову медицину, удосконалення методів навчального процесу з допомогою системи Moodle, особливостей вступної кампанії наступного року і схеми зарахування абітурієнтів з високими бали на держбюджетну форму навчання при вступі на факультет. Також представники викладацького складу біологічного факультету запропонували збільшити кількість публікацій для науковців ЗНУ в науково-метричних базах, таких як Scopus та інших та зробити такі публікації обов’язковими особливо після захисту дисертацій.
Ректор Микола Фролов надав вичерпні відповіді на всі питання, пообіцявши не залишити без уваги жодної пропозиції. Також він закликав викладачів активно брати участь у освітньому процесі, висловлювати свою думку, ініціативи та пропозиції для покращення життя студентства та викладачів ЗНУ.

Олена Переверзєва