Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Спецiалiзованій вченій раді по захисту кандидатських дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук при запорізькому національному університеті - 15 років!

Спецiалiзованій вченій раді по захисту кандидатських дисертацiй на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук при запорізькому національному університеті - 15 років!

12.11.2007 15:56

Спеціалізована вчена рада К 068.52.02 була створена в Запорізькому державному університеті наказом ВАКу СРСР № 222-в від 12 травня 1992 року. Спеціалізований вченій раді було дозволено проводити захист дисертацій та присуджувати вчену ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків та 05.13.16 – застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання та математичних методів у наукових дослідженнях. За цей період кандидатські дисертації захистили: Сніжний Г.В. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Кудзін А.Ю., к.ф.-м.н. Панченко Т.В.) на тему: “Термо- і фотостимульована поляризація кристалів Bi12SiO20”, Коломоєць Г.П., (науковий керівник: д.т.н., проф. Левінзон Д.І., к.ф.-м.н. Ткаченко М.М.) на тему: “Дослідження токових флуктуацій в потенційних бар’єрах кремнієвих полікристалічних структур”, Шадманов А.Т. (науковий керівник: д.т.н., проф. Толок В.О., конс.: д.ф.-м.н., проф. Туровцев Г.В.) на тему: “Варіант методу граничних інтегральних рівнянь до крайових задач з гармонійними та бігармонійними операторами”, Козін І.В. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Сергієнко І.В.) на тему: “Дослідження геометричної структури розв’язку деяких класів задач дискретного програмування”, Ешкуватов К. (науковий керівник: д.т.н., проф. Толок В.О.) на тему: “Чисельні алгоритми аналізу динамічних контактних задач”, Бакурова Г.В. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Перепелиця В.О.) на тему: “Дослідження стійкості та складності деяких задач дискретної багатокритеріальної оптимізації”, Козіна Г.Л. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Перепелиця В.О.) на тему: “Алгоритми та оцінки для деяких задач векторної оптимізації на багатобарвних графах”, Єрмолаєв В.А. (науковий керівник: д.т.н., проф. Толок В.О.) на тему: “Розробка системи словника даних для проектування гнучких інформаційних додатків”, Строітелева Н.І. (науковий керівник: д.т.н., проф. Левінзон Д.І., к.ф.-м.н. Ткаченко М.М.) на тему: “Структурні перетворення і токові флуктуації в кремнії з різними видами дефектів”, Кондрат’єва Н.О. (науковий керівник: к.т.н., доц. Бражко А.І.) на тему: “Дослідження і розробка цифрової моделі віброзахисної системи радіоелектронної апаратури, що розташовується на рухомих об’єктах”, Мухіна І.К. (науковий керівник: д.т.н., проф. Толок В.О.) на тему: “Застосування математичних методів планування експерименту в побудові експертних систем”.
Наказом ВАКу України від 30 червня 1995 року спеціалізована рада К 068.52.02 була перереєстрована у спеціалізовану вчену раду К 08.04.02. Спеціалізованій вченій раді К 08.04.02 було дозволено проводити захист дисертацій та присуджувати вчену ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи у наукових дослідженнях; 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. За цей період дисертації захистили: Маляр С.М. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Перепелиця В.О.) на тему: “Ймовірностний аналіз обчислювальної складності екстремальних задач на графах”, Голубар Г.Ю. (науковий керівник: д.т.н., проф. Тамуров М.Г.) на тему: “Моделювання осесиметричних термомеханічних полів у скінченному складеному циліндрі аналітичними методами та їх реалізація”, Бінкевич І.В. (науковий керівник: д.т.н., проф. Колесник І.А.) на тему: “Розв’язування нестаціонарних і неоднорідних задач пластичної течії методом ліній ковзання з застосуванням матричних операторів та нелінійного програмування”, Сергєєва Л.Н. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Перепелиця В.О.) на тему: “Дослідження властивостей векторних задач на графах: розв’язуваність, складність, вирожденість та скаляризація”, Скрипник І.А. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Пожуєв В.І., консультант: к.ф.-м.н., доц. Шамровський О.Д.) на тему “Двовимірне моделювання процесів розповсюдження тривимірних пружних хвиль у плоскому шарі”, Швидка С.П. (науковий керівник: д.т.н., проф. Тамуров М.Г.) на тему: “Динамічні процеси в пластинах з включеннями під дією випадкових навантажень”.
Наказом ВАКу України вiд 16 квітня 1997 року № 210 продовжено термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 08.04.02, яка перереєстрована в спеціалізовану вчену раду К 17.051.03 наказом ВАКу України від 13 січня 1999 року № 14. Спеціалізованій вченій раді було дозволено проводити захист дисертацій та присуджувати вчену ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи; 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.
За цей період дисертації захистили: Гоменюк С.І. (науковий керівник: д.т.н., проф. Толок В.О.) на тему: “Інструментальна система аналізу задач теорії пружності та пластичності”, Тамурова Н.М. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Туровцев Г.В.) на тему: “Стаціонарні випадкові коливання нелінійно-пружних трьохшарових оболонок”, Дмітрієва О.М. (науковий керівник: д.т.н., проф. Грищак В.З) на тему: “Гібридний ВКБ-Гальоркін метод та його застосування до деяких задач механіки деформівного твердого тіла”, Зіньковська Ю.С. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Перепелиця В.О.) на тему: “Дискретні екстремальні задачі в умовах невизначеності: питання стійкості”, Курапов С.В. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Перепелиця В.О.) на тему: “Обчислювальні методи і математичні моделі для вирішення задач із скінченою дискретною структурою”, Волобуєва Т.В. (науковий керівник: д.т.н., проф. Сторожев В.І.) на тему: “Нормальні хвилі у прямолінійно-ортотропних циліндричних тілах”, Нагорна Р.М. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Шевченко В.П.) на тему: “Фундаментальні розв’язки рівнянь динаміки тонких пологих оболонок та їх застосування”, Дударьова О.В. (науковий керівник: д.т.н., проф. Тамуров М.Г.) на тему: “Динаміка прямокутних і круглих анізотропних пластин у стаціонарних стохастичних полях”, Кабак В.М. (науковий керівник: д.т.н., проф. Грищак В.З.) на тему: “Асимптотико-чисельний метод дослідження вимушених нелінійних коливань механічних систем, параметри яких залежать від часу”, Пожуєв А.В. (науковий керівник: д.т.н., проф. Тамуров М.Г.) на тему: “Динаміка складових пластин та оболонок з дискретними підкріпленнями”, Костюшко І.А. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Русинко К.М.) на тему: “Напружений стан і гранична рівновага пружно-пластичних пластин з тріщинами”, Бувайло Д.П. (науковий керівник: д.т.н., проф. Толок В.О.) на тему: “Інструментальна система аналізу динамічних контактних задач теорії пружності”, Головань О.О. (науковий керівник: д.т.н., проф. Грищак В.З.) на тему: “Нелінійний аналіз стійкості стисненої кругової циліндричної оболонки з локалізованими дефектами”. Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 14 листопада 2001 р. № 1-07/9 була створена спеціалізована вчена рада К 17.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертаційна здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла з терміном повноважень до 16 листопада 2004 року.
У 2002 році кандидатську дисертацію захистили: Д’яченко Н.М. (науковий керівник: д.т.н., доц. Шишканова С.Ф.) на тему: “Просторові контактні задачі про вдавлення штампу в пружний півпростір з шорсткістю”, Левчук С.А. (науковий керівник: к.т.н., доцент Сисоєв Ю.О.) на тему: “Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених тіл”.
У 2003 році: Звьоздочкіна О.А. (науковий керівник: д.т.н., проф. Толок В.О.) на тему: “Використання інтегральних представлень в теорії пружності та термопружності для складних областей”.
Постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 30 червня 2005 р. № 1-07/6 була створена спеціалізована вчена рада К 17.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальностями: 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла; 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи з терміном повноважень до 5 липня 2008 року.
За цей період дисертації захистили: Заховалко Т.В. (науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Максишко Н.К.) на тему: “Дослідження задач реберного покриття графів і гіперграфів та розробка ефективних алгоритмів їх розв’язання”; Терещенко Е.В. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Перепелиця В.О.) на тему: “Дослідження задач класифікації в умовах невизначеності та розробка алгоритмів їх розв’язання на теоретико-графових моделях”; Клименко М.І. (науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Пожуєв В.І.) на тему: “Чисельний аналіз хвильових процесів та стаціонарного деформування багатошарових циліндрів”; Поліщук І.Б. (науковий керівник: д.т.н., проф. Гоменюк С.І.) на тему: “Об’єктно-орієнтоване моделювання контактних задач механіки у пружно-пластичній постановці”.
Діяльність спецiалiзованої вченої ради обумовила розширення масштабiв дослiджень, значні науково-дослідницькі роботи в приоритетних напрямках науки, таких як: комп’ютерні методи розв’язування основних i мiшаних граничних задач для складених i багатошарових середовищ; дискретна оптимiзацiя i її застосування в iнформацiйних технологiях; аналiтичнi та чисельнi методи розв'язування задач математичної фiзики; математичне моделювання оптимального розкрою; математико-економічне моделювання i прогнозування банкiвської i фiнансової дiяльностi; математичне моделювання стiйкостi i динамiки неоднорiдних механiчних систем; чисельний розв’язок проблем синтезу оптимального управлiння.
До складу ради на протязі 15 років залучалися вченi Запорiзького національного унiверситету, iнших вузiв мiста та реґіонів, серед яких: д.т.н., проф. Толок В.О., д.ф.-м.н., проф. Горбань О.М., к.т.н., проф. Сисоєв Ю.О., д.т.н., проф. Бешенков С.М., д.ф.-м.н., проф. Брехаря Г.П., д.ф.-м.н., проф. Гавеля С.П., д.т.н., проф. Левінзон Д.І., д.ф.-м.н., проф. Перепелиця В.О., д.ф.-м.н., проф. Пожуєв В.І., д.ф.-м.н., проф. Приварников А.К., д.ф.-м.н., проф. Псарьов В.І., к.ф.-м.н., доц. Савін В.В., д.т.н., проф. Тамуров М.Г., д.ф.-м.н., проф. Тамуров Ю.М., к.ф.-м.н., доц. Швець Ю.О., д.ф.-м.н., проф. Шапавалов В.П., д.т.н., проф. Грищак В.З., к.ф.-м.н., доц. Єрмолаєв В.А., к.ф.-м.н., доц. Кондрат’єва Н.О., к.ф.-м.н., доц. Левіцький І.А., к.ф.-м.н., доц. Нагорний Ю.І., к.т.н., доц. Толок О.В., д.ф.-м.н., проф. Фоменко О.В., д.т.н., проф. Шейко Т.І., д.ф.-м.н., проф. Чумаченко В.П., д.т.н., проф. Ройтман А.Б., д.т.н., проф. Киричевський В.В., д.ф.-м.н., проф. Хомченко А.Н., д.т.н., проф. Гоменюк С.І., д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О., д.е.н., проф. Сергєєва Л.Н., д.ф.-м.н., ст. науковий співробітник Донець Г.П. Членами спеціалізованої вченої ради К 17.051.06 являються: – голова спецiалiзованої вченої ради – д.ф.-м.н., професор Приварников А.К.; – заступник голови спеціалізованої вченої ради – д.т.н., професор Грищак В.З.; – вчений секретар спеціалізованої вченої ради – к.т.н., доцент Сисоєв Ю.О.; – технічний секретар спеціалізованої вченої ради – к.ф.-м.н., доцент Кондрат’єва Н.О.; – д.т.н., проф. Гоменюк С.І.; – д.ф.-м.н., ст. науковий співробітник Донець Г.П.; – д.ф.-м.н., проф. Ємець О.О.; – д.ф.-м.н., проф. Перепелиця В.О.; – д.ф.-м.н., проф. Пожуєв В.І.; – д.е.н., проф. Сергєєва Л.Н.; – д.ф.-м.н., проф. Тамуров Ю.М.; – д.ф.-м.н., проф. Хомченко А.Н.
Всього за час роботи спеціалізованої вченої ради була захищена 37 кандидатських дисертацій.
В унiверситетi функцiонують аспiрантури по вищезгаданим спеціальностям, де в теперішній час навчаються 15 аспірантів та 4 здобувача.
Вітаємо викладачів математичного факультету Запорізького національного університету з 15-річчям створення спеціалізованої вченої ради.