Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Декан Алла Череп презентувала досягнення економічного факультету

Декан Алла Череп презентувала досягнення економічного факультету

Декан Алла Череп презентувала досягнення економічного факультету
16.12.2016 12:40 Все Головні новини Факультети Економічний Економічний факультет звіт декана

Вчора декан економічного факультету ЗНУ, професор Алла Череп відзвітувала перед науково-педагогічним складом про зроблену за сім років роботу на посаді декана, що було передбачено умовами її контракту у ЗНУ. Участь у засіданні від ректорату взяв проректор з науково-педагогічної роботи Володимир Волков, завідувачі кафедр економічного факультету, викладачі та студенти.

Звертаючись до науково-педагогічного колективу, Алла Череп підкреслила, що неабияких результатів економічний факультет ЗНУ досяг за означений період завдяки злагодженій роботі усіх його представників. За цей час спільними зусиллями було створено 2 нові спеціальності ОР «Бакалавр» – це «Управління персоналом та економіка праці» і «Маркетинг», 5 нових спеціальностей ОР «Магістр» – «Управління фінансово-економічною безпекою», «Управління проектами», «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Управління персоналом та економіка праці», «Міжнародна економіка». Усі вони пройшли ліцензування і акредитацію. Відкрито 2 нові випускові кафедри. Суттєво зріс кадровий потенціал факультету: свої наукові роботи захистила ціла плеяда викладачів, що дозволяє підвищувати якість освітнього процесу. Сьогодні тут працюють 11 докторів та 45 кандидатів економічних наук.
У 2013 році на базі факультету була створена спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій, яка з 2016 року отримала категорію «Д» і право здійснювати захист докторських дисертацій.
Відповідно до Національної програми «Освіта» (Україна ХХІ ст.) у освітній процес впроваджуються сучасні педагогічні технології, інноваційні інтерактивні методи навчання, які дозволяють студентам вирішувати завдання максимально наближені до реальної виробничої ситуації. Студенти закріплюють отримані знання і навички під час проходження практики на підприємствах різної форми власності, з якими факультет і університет заключив договори. Високий рівень підготовки випускників економічного факультету ЗНУ відзначають роботодавці не тільки запорізького регіону, що дозволяє молоді бути конкурентноспроможними на ринку праці, а також створювати власний бізнес і самим виступати у ролі роботодавців. З метою розвитку економіки Запорізької області і потенціалу молодого покоління на базі факультету був створений перший бізнес-інкубатор «БІ – Запоріжжя». Нещодавно дві команди його інкубантів взяли участь у регіональній Битві стартапів. Її переможниця – Маргарита Кардашевська із проектом «Пасіка» представлятиме Запорізьку область на всеукраїнській Битві стартапів.
Активізації науково-дослідної діяльності сприяють заходи, що організовує економічний факультет: регіональні та міжнародні конференції, неабияку популярність у колі наукової спільноти здобули міжнародні конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» та «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави», круглі столи за участю представників бізнесових кіл («Інтеграція освіти, науки і бізнесу», «Бізнес-інкубатор як основа сталого розвитку економіки держави») тощо. Високу дослідницьку активність виявляють студенти, які беруть участь у різного рівня конкурсах, олімпіадах, стипендіальних програмах та програмах міжнародної освітньої мобільності і демонструють високі результати. Так, три роки поспіль (2013-2015 рр.) стипендіатами програми «Завтра.UA» були Олександр Коробов та Ярослав Вовк, вони також є переможцями конкурсу для обдарованої молоді «Економічні реформи» (ЗОДА).
Студенти факультету виявляють активну громадську позицію – беруть участь у благодійних акціях, які спрямовані на допомогу дітям-вихованцям дитбудинків та ветеранам АТО. У 2012-2014 рр. економічний факультет ЗНУ визнаний у числі переможців Всеукраїнського конкурсу «Кращий навчальний заклад із підготовки та перепідготовки фахівців банківсько-фінансової галузі» за версією журналу «Банкіръ».
Протягом останніх років активно розвивається співпраця із вишами Франції, Польщі, Казахстану та іншими, студенти та викладачі беруть участь у програмах академічної мобільності, здійснюють стажування у закордонних ВНЗ, обмінюються досвідом із представниками міжнародної науки. За видатні досягнення у галузі освіти і науки економічний факультет ЗНУ неодноразово був відзначений грамотами Запорізької облдержадміністрації, золотою медаллю ім. М.І. Туган-Барановського (Академії економічних наук України) тощо.
У перспективах розвитку: підготовка до акредитації та ліцензування спеціальностей бакалаврату і магістратури, розвиток співпраці з ВНЗ України, далекого та близького зарубіжжя, а також – з роботодавцями, участь у реалізації бюджетних наукових тем та міжнародних проектів і грантів, здійснення обміну студентами і викладачами, випуск друкованої навчально-методичної літератури та наповнення дистанційної навчальної бази Moodle, виконання госпрозрахункових тем, а також робота з підготовки до відкриття філіалів бізнес-інкубатора.
Підбиваючи підсумки діяльності економічного факультету та його керівника, проректор Володимир Волков від імені усього ректорату надав схвальну оцінку курсу, на який спрямували зусилля представники його колективу. Було вказано також на низку нагальних проблем, які потребують вирішення. Передусім, це ситуація щодо зниження набору студентів на 1 курс за деякими спеціальностями, також вирішення питання щодо підвищення рентабельності спеціальностей, збільшення ліцензійних обсягів, розвиток освітніх програм – це ті пункти, які сьогодні потребують спільних дій з боку як факультету, так і керівництва ЗНУ. Нагальними завданнями, на які вказав спікер, є досягнення фінансових результатів за тими проектами, які сьогодні здійснює факультет. Також проректор вказав на необхідність розвивати практичну діяльність викладачів факультету.
Загалом діяльність декана Алли Череп та дії її як керівника великого науково-педагогічного колективу отримали високу оцінку з боку його представників. Схвальні відгуки та вдячність висловили на її адресу, зокрема, очільники кафедр – професори Дмитро Бабміндра, Надія Шмиголь та інші. Під час виступів представників економічного факультету загалом було відзначено, що колектив факультету із упевненістю дивиться у майбутнє і готовий розвиватися і працювати задля зростання економічного потенціалу країни.

Олена Хлистун

Схожі новини