Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Університет спрямовує курс на розвиток міжнародного співробітництва та комерціалізацію наукової роботи

Університет спрямовує курс на розвиток міжнародного співробітництва та комерціалізацію наукової роботи

Університет спрямовує курс на розвиток міжнародного співробітництва та комерціалізацію наукової роботи
24.12.2016 08:37 Все Головні новини Науково-технічна рада ЗНУ комерціалізація наукової роботи міжнародне співробітництво

Вчора у ЗНУ відбулося останнє у цьому році засідання науково-технічної ради університету, яке проходило під головуванням проректора з наукової роботи, професора Геннадія Васильчука. Під час зібрання були заслухані звіти про діяльність окремих підрозділів та доповіді про міжнародне співробітництво факультетів, стажування на базі закордонних ВНЗ тощо.

Доцент кафедри журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій Катерина Сіріньок-Долгарьова представила презентацію і розповіла присутнім про своє наукове стажування на базі університетів США. Вперше – в рамках міжнародної програми академічної мобільності імені Фулбрайта – науковець ЗНУ здійснила стажування в Південноілінойському університеті (Southern Illinois University) у 2013-2014 рр., а нещодавно повернулася зі стажування, яке проходило за програмою IREX University Administration Support Program в університеті Штату Юта (Utah State University). Катерина Сіріньок-Долгарьова представила досвід закордонних колег у галузі проведення і менеджменту наукових досліджень, зокрема гуманітарного спрямування, а також надала низку рекомендацій щодо актуалізації наукової діяльності в ЗНУ і розвитку напрямів менеджменту у цій галузі. Зокрема такі: орієнтуватися на міжнародні стандарти написання наукових робіт, ширше користуватися міжнародними базами даних, зокрема безкоштовними (до багатьох є доступ через ресурс Наукової бібліотеки ЗНУ), розширювати міжнародну співпрацю факультетів, кафедр, а також на рівні окремих викладачів, у тому числі академічну мобільність, розвивати науковий менеджмент, реформувати роботу бібліотеки ЗНУ, активніше долучатися до вивчення іноземних мов тощо. До речі, за результатами стажування Катерина Сіріньок-Долгарьова проведе кілька майстер-класів для співробітників наукової бібліотеки.
Загалом учасниками зібрання було підкреслено, що наукові співробітники ЗНУ мають неабиякі напрацювання, у тому числі конкурентоспроможні у світовому науковому просторі, але мають навчитися відповідно правильно себе позиціонувати, аби увійти на рівних правах до міжнародної наукової спільноти. Були також розглянуті питання, пов’язані із атестацією науково-педагогічного складу вишу, йшлося про створення національної наукометричної бази в Україні тощо.
Про досвід проведення міжнародного дослідження «Миротворення у гібридних війнах» доповів декан факультету соціології та управління, професор Максим Лепський. Сьогодні він виступає координатором мережі «Університети за мир» (проект розроблений Міжнародним центром університетської дипломатії при Кавказькому інституті регіональної безпеки на базі Кавказького міжнародного університету). Задля подолання політики шовінізму і екстремізму сьогодні співпрацюють разом науковці України, Туреччини, Вірменії, Польщі, Грузії, Німеччини, Австрії тощо. Дане починання факультету підтримано безпосередньо ректором ЗНУ, народним депутатом України Миколою Фроловим. У рамках цієї діяльності на факультеті соціології та управління відбуваються захисти кандидатських наукових робіт та написання докторських досліджень – за результатами проведених співробітниками факультету досліджень у даній галузі. У ЗНУ проходить міжнародна наукова конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього України», представники факультету проводять спільні з іншими ВНЗ та міжнародними організаціями круглі столи, виданий збірник «Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій», здійснюється дослідження «Миротворення у гібридних війнах», розвивається студентський волонтерський рух, спрямований на допомогу переселенцям, ведеться робота з підготовки монографії «Миротворення в умовах гібридної війни в Україні» тощо.
Під час засідання НТР ЗНУ також із доповідями виступили представники історичного факультету та фізичного виховання, а також науково-дослідних лабораторій біологічного факультету. «Шляхи покращення наукової та госпдоговірної діяльності навчально-науково-виробничої лабораторії біоресурсів навколишнього природного середовища» висвітлив завідувач кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології, професор Валерій Домніч. Про «Стан та перспективи наукової та госпдоговірної діяльності навчально-науково-дослідної лабораторії біоіндикації та біоекології» розповіла завідувач цієї лабораторії, доцент Галина Дударева. Досвід роботи історичного факультету з реалізації програм міжнародного наукового партнерства представили декан історичного факультету, професор Володимир Мільчев та доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Леся Коваленко. Про науково-дослідну роботу 1/15 «Розробка сучасних підходів удосконалення систем відновлювальних заходів серед спортсменів» доповіла науковий керівник теми, професор Надія Богдановська.
За результатами доповідей були ухвалені рішення щодо підтримки пропозицій, спрямованих на подальший розвиток наукової роботи представлених факультетів, лабораторій і кафедр.

Олена Хлистун

Схожі новини