Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ проаналізували діяльність спеціалізованих вчених рад

У ЗНУ проаналізували діяльність спеціалізованих вчених рад

У ЗНУ проаналізували діяльність спеціалізованих вчених рад
27.12.2016 15:10 Все Головні новини

Двадцять сьомого грудня на засіданні Вченої ради було заслухано звіти про роботу спеціалізованих вчених рад університету у 2016 році. Завідувач відділу аспірантури і докторантури Юрій Каганов на підставі аналізу звітів окреслив проблеми і перспективи діяльності спецрад нашого вишу.

Вагомим досягненням 2016 року стало підвищення статусу 3 спеціалізованих вчених рад до докторського рівня: з юридичних наук (голова – доктор юридичних наук, професор Тетяна Коломоєць), педагогічних наук (голова – доктор педагогічних наук, професор Олександр Гура), економічних наук (голова – доктор економічних наук, професор Алла Череп).
Якщо 2015 року в університеті працювала лише одна докторська спецрада, то на сьогодні у науковій інфраструктурі вишу існує 4 спеціалізовані вчені раді, які рішенням Атестаційної колегії МОН України мають повноваження проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Окрім того, у 2016 році було успішно перереєстровано і продовжено діяльність спецради з філософських наук, очолюваної доктором філософських наук, професором Максимом Лепським, та з фізико-математичних наук (голова – доктор фізико-математичних наук, професор Аркадій Приварников). Нову трирічну каденцію розпочала спеціалізована вчена рада з історичних наук під керівництвом доктора історичних наук, професора Миколи Фролова.
Успішне проходження процедур перереєстрації та підвищення статусу спеціалізованих вчених рад є показником визнання на загальнодержавному рівні наукового потенціалу Запорізького національного університету та авторитету його наукових шкіл, свідченням модернізації вишу.
Юрій Каганов на засіданні Вченої ради зазначив, що загалом спецради вишу в 2016 році провели захисти 58 дисертацій, з них 16 – співробітників університету. За кількісним показником найвищі досягнення у спеціалізованих вчених рад з юридичних і філологічних наук. Варто відзначити, що цього року вже відбулися перші в історії університету захисти докторських дисертацій у власних спецрадах – з історичних та юридичних наук. Кількість захистів пов’язана з цілою низкою чинників, такими як загальностатистичні показники по країні, кількість спецрад із конкретної спеціальності у регіоні, термін каденції ради та інше.
Головним показником успішної роботи спецрад є той факт, що усі їх рішення були затверджені Атестаційною колегією МОН України та введені у дію наказами Міністра.
У 2016 році було колегіально обговорено і затверджено Вченою радою «Положення про порядок подання і розгляду дисертацій у спеціалізованих вчених радах ЗНУ». Цей документ встановлює порядок проходження документів здобувачів наукових ступенів доктора і кандидата наук.
Наразі на громадському обговоренні знаходиться розроблений Міністерством освіти і науки проект Положення про Національний репозитарій академічних текстів. У перспективі оприлюднення текстів дисертацій передбачається здійснювати не на веб-сайтах вишів, а на загальнонаціональному порталі.
Ректор університету Микола Фролов наголосив, що адміністрація визнає автономні академічні права кожної зі спеціалізованих вчених рад, всіляко сприятиме їх продуктивній роботі, поліпшенню матеріально-технічного забезпечення, водночас закликав до відповідальності, високого рівня вимогливості й забезпечення якості атестаційного процесу. Адже діяльність спецрад – найбільш логічний і продуктивний шлях поповнення університету науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації, іміджевий інструмент, а відтак, плідна й зорганізована робота спеціалізованих вчених рад – спільний пріоритет для всього колективу університету.

Відділ аспірантури і докторантури