Стара версія
Університет Абітурієнту Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини прес-служби ЗНУ / Новини / Вченим ЗНУ презентували нові можливості електронних ресурсів наукової бібліотеки

Вченим ЗНУ презентували нові можливості електронних ресурсів наукової бібліотеки

Вченим ЗНУ презентували нові можливості електронних ресурсів наукової бібліотеки
21.04.2017 15:40 Все Головні новини Науково-технічна рада Наукова бібліотека звіт

Під час чергового засідання Науково-технічного ради ЗНУ серед інших важливих питань порядку денного його учасники розглянули тему «Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки: від системи формування до ефективного використання в освітньому та науковому процесах університету». Загальній увазі доповідь представила в.о. директора наукової бібліотеки Ніна Чала.

Зокрема, вона зазначила, що на 01.04.2017 р. загальний фонд університетської бібліотеки становить 902 214 прим. (друкованих та електронних видань разом). У бібліотечному фонді книги складають 560 777 (62,3%), періодичні видання – 156 327 (17,3%), електронні видання – 94 100 (10,4%), неопубліковані документи (дисертації, автореферати дисертацій) – 89 960 прим. (10%). Частка наукових видань складає 398 443 (44,2%), навчальних – 350 730 (39,0%), державною мовою – 395 802 прим. (43,9%). В структурі надходження нових видань – 45,8% електронні.
Поряд із традиційними ресурсами на паперових носіях нарощують потужності електронні інформаційні ресурси власної генерації. Електронний каталог наукової бібліотеки ЗНУ – базова архітектура електронного інформаційного середовища. Основна робота по створенню електронного каталогу ведеться у відділах комплектування та науково-технічної обробки документів та організації каталогів (нові надходження, ретроконверсія, формування електронної бібліотеки), довідково-бібліографічної роботи та наукової інформації (аналітичний розпис періодичних, продовжуваних видань, наукових збірників, формування електронної бібліотеки), відділі автоматизація (формування електронної бібліотеки, ретроконверсія, технічний супровід).
Для створення та використання електронного каталогу, баз даних, електронної бібліотеки використовується ліцензоване програмне забезпечення: «УФД/ Бібліотека» (розробник – корпорація «Український фондовий дім», м. Київ). На поточний момент програма встановлена в 200 організаціях і установах України.
У 2015 р. відбулася значна подія – кількість бібліографічних описів електронного каталогу перевищила 1 млн. На 2017 рік електронний каталог на документні ресурси наукової бібліотеки досяг обсягу 1 096 330 бібліографічних описів з доступом до бібліографічного та повнотекстового формату мережних локальних ресурсів. Динаміка формування електронного каталогу як базової архітектури електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки за 2012-2017 рр.: включено до електронного каталогу 366 560 бібліографічних описів всіх видів видань на всіх видах носіїв інформації, українською, російською та іноземними мовами, щорічно – більш ніж на 73 тис. описів. Інформація поповнюється щоденно. Якісно значущою для інформаційного забезпечення наукових та освітніх напрямів є аналітична частина електронного каталогу – 834 тис. бібліографічних описів статей періодичних видань та наукових збірників.
Створення електронного каталогу на ретроспективну частину фонду входить до стратегічних завдань бібліотеки. Проведена робота по ретроконверсії дозволяє сьогодні студентам та викладачам отримувати бібліографічну інформацію про 440 120 прим. книг (54% від загального книжкового фонду) в електронному каталозі, в т.ч., про 140 849 прим. навчальних і навчально-методичних видань з різних галузей знань (32% від бібліотечного фонду, що відображається в електронному каталозі). У зв’язку з реорганізацією фонду фізико-математичної літератури з вересня 2016 р. по березень 2017 р. проведена його ретроконверсія і на сьогодні електронний каталог відкрив студентам та викладачам математичного та фізичного факультетів бібліографічну інформацію про 30 008 прим. видань до 2000 р. надходження.
У 2014 р. завершено створення бази даних «Рідкісна книга» у складі електронного каталогу, що стала результатом роботи по ретроконверсії 9 042 прим. видань до 1945 р. випуску. Забезпеченню доступу до інформації про наукові монографії, навчально-методичні видання, матеріали конференцій, дисертації та автореферати дисертації, статті науково-педагогічних працівників слугує база даних у складі електронного каталогу «Наукові праці викладачів ЗНУ», яка містить 16 295 записів, щороку в базу вводиться понад 1 тис. записів.
Відповідно до вимог Ліцензійних умов база даних «Книгозабезпеченність навчальних дисциплін» у складі електронного каталогу подає ресурси до 4 834 дисциплін і нараховує 98 407 бібліографічних записи, в т.ч., 39 480 електронних видань. Відділи наукової бібліотеки активно співпрацюють з викладачами при здійсненні моніторингу навчально-методичного забезпечення та створенні картки книгозабезпеченості навчальних дисциплін. На базі цього ресурсу готуються в автоматизованому режимі форми книгозабезпеченості дисциплін для акредитаційних та ліцензійних справ. У 2016 р. до акредитації та ліцензування напрямів підготовки та спеціальностей ЗНУ та Економіко-правничого коледжу було підготовлено 2 041 довідку з книгозабезпеченності 1 716 дисциплін, інформаційні пакети документів.
За результатами порівняльного аналізу (Основні статистичні показники роботи бібліотек ДВНЗ України за 2015 рік, http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/stats-res-2015.pdf) у науковій бібліотеці ЗНУ функціонує один з найбільших в Україні електронних каталогів (середній показник обсягу електронного каталогу університетських бібліотек України – 171 274 бібліографічних описів).
Другою потужною складовою електронних інформаційних ресурсів є власний повнотекстовий інформаційний ресурс – електронна бібліотека. Доступ до повнотекстових документів організовано через електронний каталог та Web-сторінку. Ресурс електронної бібліотеки на 01.04.2017 р. нараховує 95 150 електронних видань на змінних носіях та мережні локальні документи, щороку ресурс збільшується на майже 12 тис. Об'єктами для створення колекції електронних документів є електронні копії поцифрованих документів, електронні копії з джерел відкритого доступу, передплачених баз даних, баз даних тестового доступу, електронні версії праць викладачів ЗНУ, наукових фахових видань ЗНУ та ін. Бібліографічна обробка електронних документів здійснюється з використанням програмної системи «УФД/Бібліотека». За п’ять років викладачі надали 1 033 електронних копії навчально-методичних матеріалів.
За останні роки фахівцями бібліотеки проведена велика робота по удосконаленню традиційного бібліографічного продукту – покажчика. За 2012-2017 рр. підготовлено 56 віртуальних бібліографічних покажчиків до дат та подій української історії та державотворення, ювілеїв великих особистостей України та видатних вчених ЗНУ, наукових конференцій, що проводились ЗНУ. Видання стали результатом значної інформаційно-пошукової роботи, розкрили бібліотечні ресурси та можливості електронного каталогу. Бібліографічні покажчики презентовані в електронному архіві на сайті наукової бібліотеки.
Система обслуговування користувачів наукової бібліотеки ЗНУ орієнтована як на внутрішнього, так і на зовнішнього користувача. Фондами та послугами наукової бібліотеки користуються понад 12 тис. науково-педагогічних працівників та студентів ЗНУ, економіко-правничого коледжу та інших навчальних закладів Запоріжжя. Кількість відвідувань структурних підрозділів бібліотеки складає понад 400 тис., у т.ч. звернень до її сайту перевищує 200 тис. Студенти та викладачі отримують з фондів до 700 тис. прим. видань, у т.ч. з електронної бази – 75 тис. електронних видань.
Зовнішній користувач одержує цілодобовий доступ до БД через Web-сайт бібліотеки. Перш за все, тут максимально повно представлені власні інформаційні продукти: веб-версія електронного каталогу книг, електронна бібліотека та інші. Значна робота проводиться із формування інформаційної культури користувачів бібліотеки. За програмою «Основ інформаційної культури» для студентів 1 курсу щороку у вересні-грудні проводяться практичні заняття для всіх груп денної та заочної форм навчання. Під час яких відбувається знайомство з університетською бібліотекою та її інформаційними ресурсами, вивчаються можливості електронного каталогу.
Останні роки стали етапними для реалізації проекту «Автоматизація технологічних процесів обслуговування читачів». З 2012 р. впроваджується програма "УФД/Реєстр читачів", призначена для формування та управління базою даних читачів. Встановлено оновлену версію програмного забезпечення «УФД/Бібліотека». Технічні умови для авторизованого доступу з АРМ кафедр та відокремлених структурних підрозділів університету сьогодні дозволяють використовувати веб-версію повного обсягу електронного каталогу, розміщеного на веб-сторінці наукової бібліотеки.
На сьогодні нагальним постає завершення ретроконверсії книжного фонду до 2000 року надходження (переведення генерального каталогу книг в електронну форму) для створення бази автоматизованого замовлення видань (в т.ч., он-лайнове), обліку книговидач та відвідувань, ведення електронного формуляра читача. Впровадження цього етапу проекту можливо за умови наявності комп’ютерів, пристроїв штрих-кодування та штрих-сканування у відділі комплектування, на абонементах та в читальних залах, об’єднаних в локальну мережу. Ця технологія автоматизованого обслуговування користувачів суттєво вплине на якість та оперативність інформаційного забезпечення освітньої та наукової діяльності.
Крім того, колектив бібліотеки має вирішити такі завдання: накопичення і синтез у бібліотеці електронних інформаційних ресурсів і технологій, технічне забезпечення їх впровадження та максимальне використання бібліотекою інформаційних технологій для забезпечення своєї діяльності. А також – забезпечення доступу і пропонування всім структурам університету електронних інформаційних ресурсів та продуктів власної генерації. Спектр питання дуже широкий: від удосконалення правової нормативної бази для забезпечення цих процесів і до підготовки кадрів, спроможних розв’язувати ці проблеми.
Учасники Науково-технічної ради подякували Ніні Чалій за цікаву та змістовну доповідь, яка містила багато корисної інформації. Також їй поставили кілька запитань щодо подальшого розвитку бібліотеки як книгозбірні провідного регіонального вищого навчального закладу.

Науково-дослідна частина

Схожі новини