Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Навчання в магістратурі ЗНУ – це високі кар’єрні можливості випускника

Навчання в магістратурі ЗНУ – це високі кар’єрні можливості випускника

Навчання в магістратурі ЗНУ – це високі кар’єрні можливості випускника
25.05.2017 15:01 Все Головні новини Магістратура третій освітньо-кваліфікаційний рівень всі факультети

 Все більшим попитом щороку в Запорізькому національному університеті користується навчання на третьому освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр». Нагадаємо, що в порівнянні з минулим роком ліцензований обсяг на другому (магістерському) рівні навчання у виші збільшився на 1624 особи (було 1448, стало 3072). І цей процес триває. Таким чином, у виші піклуються про потребу задоволення попиту молоді на отримання освіти після освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Адже Міністерство освіти і науки України відмінило рівень спеціаліста й відтепер в Україні існує 5 освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії та доктор наук.

За словами проректора з науково-педагогічної роботи Володимира Волкова, на сьогодні у Запорізькому національному університеті ліцензовано більше 30 спеціальостей другого магістерського рівня навчання. Як додає начальник відділу моніторингу якості освіти і ліцензування Марина Томченко, цей показник не сталий, а має тенденцію до постійного збільшення.

Крім того, в університеті триває активна просвітницька кампанія з інформування громадськості про можливості магістратури на кожному факультеті. Так, математичний факультет пропонує вступникам навчатися, зокрема за такими спеціальностями магістратури: математика (освітня програма «математика»)прикладна математика (освітня програма «прикладна математика»)комп’ютерні науки та інформаційні технології (освітня програма «інформатика»)інженерія програмного забезпечення (освітня програма «програмна інженерія»), середня освіта (інформатика).

На фізичному факультеті функціонують такі спеціальності магістратури: фізика та астрономія (освітня програма «фізика»)прикладна фізика та наноматеріали (освітня програма «прикладна фізика»)середня освіта (освітня програма «фізика»), а також варто згадати про «фізику конденсованого стану», «прикладну фізику (за галузями використання»)

Економічний факультет презентує вступникам можливості навчання на таких спеціальностях: фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма «фінанси і кредит», за спеціалізованими програмами)облік і оподаткування (освітня програма «облік і аудит»)економіка (освітня програма «міжнародна економіка»)економіка (освітня програма «економічна кібернетика»)економіка, маркетинг (освітня програма «маркетинг»)менеджмент (освітня програма «управління фінансово-економічною безпекою»), менеджмент (освітня програма «управління проектами»), економіка (освітня програма «економіка довкілля і природних ресурсів»), економіка (освітня програма «управління персоналом та економіка праці»), маркетинг (освітня програма «маркетинг»);

Що ж до історичного факультету, то тут існує можливість навчання за такими спеціальностями: історія та археологія (освітня програма «історія»), історія та археологія (освітня програма «архівознавство»), «міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітня програма «країнознавство»).

На біологічному факультеті функціонують спеціальності такого переліку: біологія (освітня програма «біологія»)біологія (освітня програма «генетика»), екологія (освітня програма «екологія, охорона навколишнього середовища»)лісове господарство (освітня програма «мисливське господарство»), хімія (освітня програма «хімія»).

Філологічний факультет пропонує вступникам обрати навчання у магістратурі за такими спеціальностями: філологія (освітня програма «українська мова та література»)філологія (освітня програма «мова і література російська»).

Факультет іноземної філології готує фахівців із таких спеціальностей: філологія (освітня програма «мова і література англійська»)філологія (освітня програма «переклад англійський»)філологія (освітня програма «мова і література німецька»)філологія (освітня програма «переклад німецький»)філологія(освітня програма «мова і література французька»)філологія (освітня програма «переклад французький»).

Юридичний факультет надає можливість обрати для навчання у магістратурі спеціальності право (освітня програма «правознавство»).

Факультет фізичного виховання презентує такі спеціальності: фізична культура і спорт (освітня програма «фізичне виховання»)фізична культура і спорт(освітня програма «спорт»)фізична реабілітація (освітня програма «фізична реабілітація»)туризм (освітня програма «туризмознавство»), «фізична терапія, ерготерапія» (галузь «охорона здоров’я»).

А факультет соціальної педагогіки та психології пропонує вступникам такі спеціальності: соціальна робота (освітня програма «соціальна педагогіка»)психологія (освітня програма «психологія»)науки про освіту (освітня програма «педагогіка вищої школи»), сценічне мистецтво (освітня програма «театральне мистецтво»).

На факультеті менеджменту функціонують такі спеціальності: менеджмент (освітня програма «менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»), менеджмент (освітня програма «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)менеджмент (освітня програма «логістика»), менеджмент (освітня програма «бізнес-адміністрування»).

Факультет соціології та управління презентує можливості навчання за такими спеціальностями: соціологія (освітня програма «соціологія»), політологія (освітня програма «політологія»), соціальна робота (освітня програма «соціальна робота»), публічне управління та адміністрування (освітня програма «державна служба».

Факультет журналістики надає можливість навчатися у магістратурі за такими спеціальностями: журналістика (освітня програма «журналістика»), журналістика (освітня програма «зв’язки з громадськістю»), журналістика (освітня програма «реклама»), журналістика (освітня програма «медіа-комунікації»).

Детальну інформацію вступникам можуть надати й у приймальній комісії Запорізького національного університету. Її телефон (061) 764 67 53 та 289 12 68. Адреса: вулиця Жуковського, 66, аудиторія 115.

Схожі новини