Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У виші обговорюють оновлену Концепцію вивчення іноземної мови

У виші обговорюють оновлену Концепцію вивчення іноземної мови

У виші обговорюють оновлену Концепцію вивчення іноземної мови
15.06.2017 11:55 Все Головні новини Факультети Іноземної філології Концепцію вивчення іноземної мови ФІФ кафедра іноземних мов професійного спрямування

У ЗНУ упродовж останніх чотирьох років тривала успішна апробація масштабного освітнього проекту – Концепція вивчення іноземної мови. Її мета – підвищення мовних компетентностей викладачів та студентів. Після підбиття підсумків напруженої багатопланової роботи з реалізації Концепції, розробники – викладачі факультету іноземної філології – створюють її оновлений варіант. Нова Концепція дозволить ще успішніше сприяти покращенню рівня знань іноземних мов представників університету та підвищенню їхньої академічній мобільності. На сьогодні триває обговорення оновленої Концепції на рівнях факультетів. Викладачі активно долучилися до дискусії щодо форми подальшої мовної підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців, яких випускає наш університет.

За словами декана факультету іноземної філології Галини Морошкіної, досвід ЗНУ щодо підвищення мовної компетентності не лише студентів, але й викладачів «немовних» факультетів викликав неабияке зацікавлення у представників інших вищих навчальних закладів України. Так, у 2016 році Галина Федорівна написала та захистила на «відмінно» роботу на базі Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (Київ). Інші учасники курсів схвально відгукнулися про досвід ЗНУ із впровадження в життя Концепції вивчення іноземних мов.

Нагадаємо, що сутність цього проекту – безперервність вивчення іноземної мови упродовж усього часу перебування у виші. Як зазначає Галина Морошкіна, до початку втілення в життя Концепції на вивчення іноземної мови відводили дві академічні години раз на тиждень упродовж трьох семестрів. Тоді як принцип вивчення іноземних мов в інших країнах базується на тому, що для оволодіння одним рівнем мови потрібно 180 аудиторних годин.

«Процес впровадження Концепції був нелегкий і потребував багато зусиль як із боку ФІФ, так і від інших факультетів. Та в результаті на сьогодні іноземна мова вивчається упродовж 4 років. На першому курсі – 4 години на тиждень, а наступні три роки – по дві години на тиждень. Усі викладачі та й самі студенти засвідчують, що ті, хто відвідує заняття регулярно та докладає належні зусилля, аби опанувати нові знання, досягають гарних результатів, – наголошує Галина Федорівна. – Я відвідувала відкриті заняття на факультеті соціальної педагогіки та психології, на економічному та факультеті журналістики та звісно, на ФІФ. Скрізь студенти продемонстрували гарні знання та високий рівень вмотивованості. Крім того. мене цікавила їхня думка: чи вони вважають, що продуктивно вивчати мову упродовж трьох років по дві години на тиждень? Студенти майже одностайно запевнили, що така практика дуже корисна. На сьогодні нема потреби пояснювати молоді наскільки потрібна іноземна мова сучасній успішній людині. Варто відзначити лише один аспект її безперервного вивчення. Якщо перестати вивчати мову посеред другого курсу, то до моменту вступу в магістратуру, коли треба продемонструвати рівень володіння нею, забувається багато важливих моментів та особливостей. Тоді як при продовженні її вивчення до кінця четвертого курсу, теоретичні знання та практичні навички зберігаються».

Варто особливо відзначити, що з минулого року в ЗНУ діє спільний із Нарвським коледжем (Естонія) проект «Впровадження багатомовної системи освіти та методології інтегрованого навчання предмету та мові (CLIL) в Запорізькому національному університеті та Запорізькій області». У рамках його реалізації в травні в університеті відбувся міжнародний семінар «Виклики багатомовної освіти в Україні». Серед його учасників були не лише представники вишу, але й освітяни області. Велике зацікавлення як серед учасників заходу, так і серед його організаторів, викликали виступи викладачів ФІФ. Зокрема, у їхніх доповідях йшлося про впровадження елементів методики CLIL в освітній процес на факультеті іноземної філології. У цьому напрямку на базі різних факультетів плідно працюють викладачі Світлана Запольських, Світлана Вавіліна, Анна Драч, Анастасія Біляєва, Олена Васильченко.

Зараз активно досліджується можливість впровадження цієї методики  на базі ФІФ не стільки під час викладання мовної практики, скільки при вивченні теоретичних дисциплін лінгвістичного плану, зарубіжної літератури тощо. Уже провели низку занять задля того, аби продемонструвати можливості цієї методики на базі ЗНУ. Із початку нового навчального року на освітньому рівні магістратури планується проведення занять у біномі («предметник» і «мовник» ) задля засвоєння професійних знань одночасно двома мовами: рідною та іноземною. Крім того, на жовтень заплановано ще один міжнародний семінар з естонцями. Цього разу більш спеціалізований, розрахований на викладачів іноземної філології для оволодіння тонкощами використання елементів CLIL в освітній процес.

Що ж до інших важливих змін, які внесені до оновленої Концепції вивчення іноземних мов, то координатор реалізації цього проекту, завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування Станіслав Іваненко наголошує, що план  її реалізації розрахований на чотири навчальних роки –зі 2017/2018 по 2020/2021 – та охоплює всі «немовні» спеціальності ЗНУ. Також передбачається удосконалення іншомовної підготовки науково-педагогічних працівників ЗНУ.

Що важливо, існуватиме нормативний та поглиблений рівень вивчення цього навчального предмета. При достатньому початковому рівні володіння, на момент вступу до вишу, заняття з іноземної (англійської, французької та німецької) мови заняття триватиме 4 години на тиждень у першому семестрі та 2 – у другому. За потреби, першокурсники зможуть займатися додатково, вдосконалюючи свої знання на базі Центру інтенсивного вивчення іноземних мов ЗНУ. Потреба в таких заняттях визначається за допомогою «вхідного тестування», яке продемонструє рівень шкільної підготовки вступника.

Практична мета полягає у формуванні у студентів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих навичок і вмінь для забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі, тобто поступове формування професійно спрямованої іншомовної комунікативної компетентності на рівні В1 – незалежного користувача (рівні В1+ – ускладненому «рубіжному») згідно з рівнями, визначеними у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти. На 2-4 курсах вивчатимуть «Англійська (німецька, французька) мова професійно-комунікативної спрямованості» – дві години на тиждень. Загальна кількість занять – 220-230 години за 4 роки навчання.

Основним завданням вивчення дисципліни «Англійська (німецька, французька) мова професійно комунікативної спрямованості» є досягнення рівня володіння мовою В2, який є стандартом для освітнього ступеня бакалавра і забезпечує спеціальні дисципліни залежно від факультету, де навчається студент. Крім звичних форм контролю, таких як іспити і заліки, на студентів очікують наприкінці 4, 6 і 7 семестрів підсумкове тестування з метою визначення рівня загальної іншомовної підготовки згідно з «Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment). Планується, що курс вивчення іноземної мови завершуватиме кваліфікаційний іспит, що дає право на одержання сертифіката з записом на зразок: «склав державний екзамен з іноземної мови з оцінкою «__» і може працювати за спеціальністю з використанням даної іноземної мови».

На слухачів магістратури очікує викладання навчальної дисципліни «Предметно-орієнтований практикум іноземною мовою» в обсязі 2 години на тиждень (загальна кількість – 30-32 години). Крім того, їм будуть викладати іноземною мовою дисциплін фахового циклу. А завершиться навчання захистом магістерських робіт іноземною мовою.

Ще одним важливим аспектом реалізації оновленої Концепції є створення викладачами різних факультетів у дієвій співпраці з науковцями ФІФ методичних і навчальних посібників із вивчення фахових дисциплін іноземною мовою.

Яскравим прикладом такої вдалої взаємодії є реалізація масштабного проекту на юридичному факультеті з випуску багатотомного словника юридичних термінів. Світ уже побачили два томи: «Українсько-англійський і англійсько-український словник юридичних термінів» та «Українсько-російський і російсько-український словник юридичних термінів». Кожен – на 10 тисяч слів. У найближчих планах обох факультетів – видати перекладні словники термінів із французької та німецької мов. Представники факультету іноземної мови висловлюють сподівання, що незабаром науковці інших факультетів також приєднаються до цього виду міжфакультетської іншомовної співпраці.

 

Таміла Тарасенко


 

 

Схожі новини