Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У виші науковці досліджували питання правової освіти

У виші науковці досліджували питання правової освіти

У виші науковці досліджували питання правової освіти
14.11.2017 08:56 Все Головні новини Факультети Юридичний Юридичний факультет наукова діяльність конференція нормотворчість живий діалог Нацакадемія правових на

Одинадцятого листопада на юридичному факультеті відбулась щорічна Всеукраїнська науково-практична конференції «Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів». Її співорганізаторами стали: Національний юридичний університету імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Університет державної фіскальної служби України, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ і Львівський національний університету імені Івана Франка.

У заході взяли участь науковці з усієї України. Зокрема, конференцію відвідали представники таких вищих навчальних закладів, як: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Університет державної фіскальної служби України, Університет митної справи та фінансів України, Національна академія внутрішніх справ України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський національний університет ім. Т. Шевченка; Харківський національний університет внутрішніх справ.

Це наукове зібрання стало підсумком наукової роботи дослідників, присвяченої висвітленню актуальних питань правової освіти та правової науки в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів. Ця діяльність стосувалася створення науково-методичної бази у галузях публічного та приватного права, застосування інноваційних ідей в сучасному інформаційному середовищі для забезпечення якості підготовки фахівців освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю 081 «Право», освітньою програмою «Правознавство».

До оргкомітету конференції надійшло 120 доповідей. Від закладів вищої освіти м. Запоріжжя та Запорізької області – 81. Це свідчить про високий рівень конференції, широкі міжвишівські зв'язки, розширення і взаємне збагачення прогресивними інтерактивними методами навчання студентської спільноти вищих навчальних закладів України.

Цього разу організатори заходу обрали режим панельних базових дискусій та тематичних засідань круглих столів. Такий формат дозволив залучити до фахових обговорень досить широке коло студентів, аспірантів, докторантів, юристів-вчених та юристів-практиків, працювати у режимі «живого» діалогу. Під час заходів його учасники моделювали ситуації та пропонували конкретні пропозиції щодо врегулювання актуальних питань сучасної правової науки та правової освіти. Особливо така діяльність, на їхню думку, актуальна в умовах істотної активізації зусиль вітчизняної фахової спільноти. Діяльність науковців і правників-практиків має бути зорієнтована на визначення новітніх моделей вітчизняної правової освіти, розробку стандартів правової освіти, визначення пріоритетів допуску до правничої професії тощо.

За підсумками роботи конференції, яка проходила за участю співробітників лабораторії проблем нормотворчості та правозастосування юридичного факультету ЗНУ сформульовано низку пропозицій щодо удосконалення положень наявних законопроектів про юридичну освіту. Цей документ направили до профільного комітету Верховної Ради України. Крім того, підсумком заходу стало створення пропозицій щодо пріоритетних напрямків наукових досліджень, які в узагальненому вигляді направили до відділень Національної академії правових наук України.

 

Юридичний факультет

 


Схожі новини