Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У виші прозвітували про підготовку наукових кадрів і реалізацію міжнародних проектів

У виші прозвітували про підготовку наукових кадрів і реалізацію міжнародних проектів

У виші прозвітували про підготовку наукових кадрів і реалізацію міжнародних проектів
20.11.2017 12:52 Все Головні новини Науково-технічна рада наукова діяльність аспірантура міжнародна діяльність виконання госпдоговорів засідання академічна мобільність

Наприкінці минулого тижня в ЗНУ провели чергове засідання Науково-технічної ради університету, роботу якого очолив проректор із наукової роботи Геннадій Васильчук. На початку заходу обговорили найважливіші події, які відбулися в ЗНУ упродовж минулого тижня: зустріч із видатним українським поетом та громадським діячем Дмитром Павличком, відкриття Німецького дитячого цифрового університету «Kinderuni», а також участь у 44-ій міжнародній науково-технічній конференції для молоді, яку проводив ПАО «Запоріжсталь», молодих науковців ЗНУ – представників факультетів математичного, менеджменту та біологічного.

Проректор Геннадій Васильчук подякував організаторам та учасникам цих заходів. А також наголосив на тому, що представники усіх факультетів мають активніше долучатися до участі у наукових подіях, котрі відбуваються у Запорізькій області, розвивати співпрацю з підприємствами і виробництвами. Зокрема, голова НТР повідомив, що днями відбулася його особиста зустріч із представниками ДП «УкрНДІспецсталь» – науково-дослідного підприємства, яке швидко розвивається і потребує залучення фахівців та науковців до своєї роботи. Одним із перспективних напрямів співробітництва цього підприємства із ЗНУ може стати порошкова металургія та розробка нових методів обробки сталей.

Під час засідання присутнім також відрекомендували кандидата на посаду голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету – Дар’ю Пєнзєву. Саме її і затвердили голосуванням учасники зібрання.

Згідно порядку денного, присутні розглянули кілька питань, пов’язаних із різними напрямками діяльності вишу. Так, доцент кафедри прикладної фізики та наноматеріалів Анатолій Недоля представив звіт за результатами наукової діяльності з теми «Вплив висококонцентрованих джерел випромінювання на металеві поверхні». Він докладно розповів про методи перетворювального впливу, за допомогою яких існує можливість модифікувати фізико-хімічні характеристики сплаву, а також представив розрахунки та надав висновки. Вочевидь, представлені фізиком результати досліджень зацікавили його колег-науковців, у тому числі – з інших факультетів. Зокрема, науково-педагогічні працівники економічного факультету та керівники підрозділів вишу провели опитування з приводу перспектив впровадження цих розробок у виробництво та отримання практичної користі. Підбиваючи підсумки проведеної роботи, присутні проголосували за резолюцію, у якій визначається подальша робота з теми та практична реалізація результатів: дослідницька діяльність, написання монографії, створення відповідної освітньої програми, міждисциплінарна взаємодія та впровадження розробок у виробничу галузь.

Наступною доповідачкою була заступник декана з навчальної роботи факультету іноземної філології, доцент кафедри англійської філології Катерина Василина. Вона надала представникам НТР звіт за результатами нещодавно здійсненого нею стажування, яке проходило з 22 по 28 жовтня на базі Університету ім. Масарика (м. Брно, Чеська республіка) за грантовою програмою «Erasmus+». Особливу увагу при цьому викладач приділила специфіці організації освітнього процесу у цьому виші. Вона отримала можливість ознайомитися із навчальними планами, організацією та проведенням занять, побачила роботу колег та сама провела три заняття із студентами чеського вишу. Специфічними особливостями роботи закордонного ВНЗ виявилися автономія у роботі його кафедр: збалансований розподіл між викладацьким та іншими навантаженнями співробітників кафедри, що визначається на засіданні кафедр і затверджується факультетською радою.

Викладач також відзначила високий рівень самостійності та відповідальності студентів, які власне і обирають свої навчальні плани. Практичні заняття проходять в інтерактивній формі, проте є обов’язковим відвідування семінарів, тренінгів, до речі, за це не нараховуються бали. Головними здобутками її візиту, на які вказала представниця ЗНУ, були пропозиції щодо розвитку співпраці та створення спільних публікацій. Присутні на засіданні представники інших факультетів ЗНУ поставили доповідачеві запитання та надали пропозиції щодо розвитку міждисциплінарної взаємодії між факультетами університету та стосовно співпраці із чеськими колегами.

Про підсумки осінньої атестації аспірантів та докторантів ЗНУ доповів завідувач відділу аспірантури і докторантури Юрій Каганов. Він відзначив при цьому доволі високі показники підготовки наукових кадрів, у тому числі тих, які проходять навчання за новою програмою – підготовки фахівців PhD рівня. Про це свідчили результати контролю, проведеного на чотирьох рівнях: науковими керівниками, кафедрами, факультетами та керівництвом підрозділу аспірантури та докторантури. Доповідач також охарактеризував рівень ефективності аспірантури та докторантури ЗНУ – 67%, що є значним навіть у порівнянні із загальноукраїнськими показниками. Окрім іншого, він наголосив на обов’язковому освітньому складнику у рамках підготовки PhD аспірантів, розширенні повноважень спеціалізованих вчених рад тощо. Керівники НТР та аспірантури й докторантури також вказали на визначний факт: ЗНУ сьогодні виступає флагманом у галузі підготовки наукових кадрів та впровадження реформ у цій галузі.

Під час обговорення теми підготовки наукових кадрів у ЗНУ також йшлося про розширення можливостей публікації наукових статей у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, а також – в інших фахових виданнях України, які відповідають міжнародним стандартам. Скажімо, з метою ознайомлення науковців ЗНУ з принципами та методами підготовки публікацій у міжнародних наукометричних базах у рамках діяльності аспірантури і докторантури, у виші запровадили спеціалізований авторський курс. Його підготував доцент кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології Володимир Сарабєєв. Також на базі наукової бібліотеки ЗНУ проходять вебінари, які спрямовані допомогти користувачам, що працюють із міжнародною базою Scopus.

Доцент кафедри журналістики Катерина Сіріньок-Долгарьова доповіла представникам науково-технічної ради про підсумки реалізації проекту «Інтенсивний тренінговий інститут з методології медіадосліджень», який здійснювався у співпраці із факультетом соціології та управління та за Програмою підтримки адміністрування університетів University Administration Support Program від IREX. До участі в ньому приєдналися закордонні колеги з Кавказького міжнародного університету (Тбілісі, Грузія).

Вона докладно зупинилася на структурі курсу, головною метою якого є підвищення рівня знань у галузі медіадосліджень, у тому числі із використанням соціологічних методів. Підсумком такої роботи стала нещодавно проведена конференція «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень, практика» (12-14 жовтня), яка пройшла за участю співробітників галузі журналістики і закордонних гостей з Грузії, а також написання спільної монографії. Робота над реалізацією даного проекту та грантова діяльність триває і надалі.

Наприкінці засідання представники Науково-технічної ради затвердили «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей у Запорізькому національному університеті». Також вони проголосували за продовження терміну виконання НДР. Крім того. учасники засідання розглянули питання про зміну наукових керівників та стосовно рекомендацій до друку наукової і науково-методичної літератури, затвердили теми дисертаційних досліджень та інше.

 

Олена Хлистун

 


 

Схожі новини