Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Під час Вченої ради розглянули результати вступу до аспірантури і докторантури ЗНУ

Під час Вченої ради розглянули результати вступу до аспірантури і докторантури ЗНУ

Під час Вченої ради розглянули результати вступу до аспірантури і докторантури ЗНУ
01.12.2017 10:47 Все Головні новини Університет Вчена рада наукова діяльність відділ аспірантури і докторантури

Одним із головних питань порядку денного чергового засідання Вченої ради ЗНУ став виступ завідувача відділу аспірантури і докторантури вишу Юрія Каганова. У його доповіді йшлося про ефективність роботи аспірантури і докторантури в Запорізькому національному університеті. Зокрема, він прозвітував про підсумки прийому до аспірантури і докторантури у 2017 році та про перспективи підготовки науково-педагогічних кадрів.

Під час виступу Юрій Олегович наголосив, що, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Запорізькому національному університету надали такі обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів за рахунок бюджетного фінансування через аспірантуру і докторантуру у 2017 році: 45 місць (денна форма – 29, вечірня – 16) в аспірантурі й 6 місць у докторантурі. Обсяг держзамовлення відповідає рівню 2016 року. При цьому зросла кількість місць денної форми навчання (у 2016 р. – 26 місць, у 2017 р. – 29 місць).

За показниками обсягу держзамовлення ЗНУ випередив переважну більшість провідних вітчизняних вишів. Це – беззаперечне свідчення того, що рівень підготовки науковців у ЗНУ високо оцінюється на державному рівні.

Під час виступу доповідач нагадав, що вступна кампанія до аспірантури у 2017 р. вдруге проходила з суттєвими новаціями, пов’язаними із започаткуванням у 2016 році нової моделі підготовки докторів філософії. Так, набір здійснювався за новим переліком галузей і спеціальностей, було збільшено нормативний термін підготовки докторів філософії в аспірантурі до 4 років, а в докторантурі зменшено до 2 років. Крім того, тепер аспірантам, за їхнім бажанням, можуть призначати 2 наукових керівника. Також запроваджено 2 хвилі зарахування на контрактну форму навчання. Остання форма проведення вступу до аспірантури добре зарекомендувала себе минулого року, оскільки зараз завершення навчання в магістратурі припадає на зимовий період. Тож усі охочі можуть відразу продовжити навчання за третім рівнем вищої освіти.

У цьому році університет загалом поповнили 120 аспірантів, що навчатимуться за новою PhD моделлю (для порівняння, у 2016 році – 90 осіб). При цьому лідерами серед спеціальностей за кількістю аспірантів в ЗНУ є: «Історія та археологія», «Право» й «Економіка». Позитивну динаміку демонструють такі спеціальності, як «Комп’ютерні науки» і «Прикладна математика».

Загалом, на сьогодні в аспірантурі та докторантурі ЗНУ навчається 402 аспіранти, 34 докторанти та 32 здобувачі. Аспірантура і докторантура нашого університету є однією з найбільш потужних серед вишів країни.

Крім того, Юрій Олегович у своєму виступі розглянув таке питання, як підготовка в аспірантурі ЗНУ представників інших країн. Зараз у виші навчається 5 аспірантів із Китаю, Марокко і Габону. На його думку, імпульсом до пожвавлення зарубіжних контактів має стати угода між Аньхойським педагогічним університетом (Китай) і Запорізьким національним університетом про відкриття з 2017 року на базі ЗНУ Школи Конфуція, а невдовзі – Інституту Конфуція.

Під час доповіді також йшлося про кількість захищених у спецрадах ЗНУ у 2017 році дисертаційних робіт. Це – 11 докторських і 59 кандидатських дисертацій.

Окрему увагу доповідач приділив крокам, які здійснили у виші для вдосконалення освітнього процесу при підготовці докторів філософії. Зокрема, йшлося про запровадження курсів «Основи академічного письма», «Критичне мислення», увагу до проблем академічної доброчесності, грантової і проектної діяльності, набуття навичок публікацій у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз. Невід’ємним елементом освітнього процесу на третьому рівні є використання системи електронного забезпечення навчання ЗНУ Moodle та адаптованої системи «Деканат». Досвід Запорізького національного університету у підготовці докторів філософії був представлений на Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка проходила на базі нашого вишу 5-6 жовтня 2017 р., і узагальнений у навчально-методичному посібнику (http://phd.znu.edu.ua/page//img/POSIBNYK_PHD_znu.pdf)

Наприкінці виступу Юрій Каганов окреслив коло питань, на які потрібно звернути увагу для невпинного підвищення рівня функціонування аспірантури й докторантури в ЗНУ. Зокрема, він наголосив на потребі подальшого вдосконалення освітньо-наукових програм і навчальних планів підготовки докторів філософії, на необхідності залучення ширшого кола іноземних громадян до навчання в аспірантурі вишу, на підвищенні показника рівня академічної мобільності аспірантів та заохочення їх до участі в грантових програмах тощо. Окрім того, доповідачем було звернуто увагу на низку загальнодержавних нормативно-правових проблем у галузі атестації кадрів вищої кваліфікації, зокрема пов’язаних із повноваженнями і функціями Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, відсутністю нового Порядку присудження наукових ступенів для здобуття ступеня доктора філософії та ін.

Після завершення виступу голова Наглядової ради Микола Фролов поставив доповідачу кілька запитань щодо окремих аспектів функціонування аспірантури і докторантури у ЗНУ. Він відзначив високий рівень функціонування аспірантури і докторантури в університеті, завдяки чому забезпечується потреба в науково-педагогічних кадрах не лише Запорізького національного університету, але й інших вищих навчальних закладів країни.

 

Таміла Тарасенко

 


Схожі новини