Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На факультеті іноземної філології відбулись вибори декана

На факультеті іноземної філології відбулись вибори декана

На факультеті іноземної філології відбулись вибори декана
20.06.2018 11:37 Все Головні новини Факультети Іноземної філології Вибори декана Вчена рада факультету Факультет іноземної філології

19 червня на факультеті іноземної філології відбулось розширене засідання вченої ради, під час якого обрали декана факультету, обговорили поточні питання  та напрямки  роботи колективу факультету, підбили підсумки, визначили  галузі функціонування факультету іноземної філології, яким треба приділити найбільше уваги цього року, та перспективи для подальшого розвитку.

Розпочав засідання перший проректор ЗНУ Олександр Бондар, який оголосив про наявність кворуму і одну  подану заяву до конкурсної комісії від  доцента кафедри романської філології і перекладу Галини Морошкіної про участь у відборі на заміщення вакантної посади декана факультету. Також він відзначив важливість цієї події для факультету і нагадав, що вся глибина відповідальності за прийняте рішення представників Вченої ради факультету лежить саме на них.

Про стратегію та перспективи розвитку факультету іноземної філології на 2018-2022 роки, а також огляд роботи за 2011-2018 роки, науково-педагогічний склад, контингент  студентів, науково-проектну діяльність і матеріально-технічну базу факультету розповіла під час засідання Галина Федорівна Морошкіна, яка обіймала посаду декана факультету попередні роки. Вона зупинилась на питаннях якісних і кількісних змін у науково-педагогічному складі. Так, змінилась кількість викладачів на кафедрах, але загалом на факультеті кількість викладачів залишилась незмінною (в 2011 році – 88 викладачів і у 2018 – 89 викладачів). Було також проаналізовано динаміку збільшення кількості вчених ступенів викладачів. На сьогодні науково-педагогічний склад факультету налічує 64 кандидати наук, 6 докторів наук, 50 доцентів і 7 професорів. Крім того, є перспективи поліпшення якісного складу у 2018-2019 н.р. та захист кандидатських і докторських дисертацій.

Наголосила Галина Федорівна і на питанні відповідності науково-педагогічного складу ФІФ ліцензійним умовам акредитації університету для збереження статусу національного. При цьому кожен викладач має  відповідати 4-7 показникам ліцензійних умов. Вона також відзначила, що за останній період значно збільшилась кількість студентів (приблизно на 200 осіб) і зараз складає 1206 студентів загалом на денному і заочному відділенні. Крім того, збільшилась кількість підручників, посібників, публікацій у фахових, нефахових, міжнародних виданнях (для прикладу: 1236 - фахових публікацій, 167 – міжнародних публікацій, 1 публікація – в Web of Science та інш.)

Окреслила Галина Морошкіна і загальні тенденції  проектної діяльності ФІФ та роботу факультету у таких напрямках: ЗНУ- Ле Ман (2008-2017) – спільне керівництво дисертаційним дослідженням; впровадження під егідою Гете-інституту міжнародної освітньої програми «Вчимося навчати німецької»; грант за підтримки посольства США  в Україні (доцент Головко О.М.) в рамках проекту «American English Laboratory»; наукова співпраця з Люблянським університетом (Словенія) з 2019 р.

Також вона звернула увагу колег на покращення матеріально-технічної бази факультету. Так, майже всі аудиторії факультету обладнані сучасними технічними засобами, постійно відбувається осучаснення технічних приладів, а у 2018 році планується відкриття ще однієї мультимедійної аудиторії (414), де будуть встановлені веб-камера, проектор, колонки, мультимедійна дошка, нові пересувні меблі та інше.

Загалом, учасники засідання розглянули низку важливих методологічних, організаційних питань, вирішення яких пов’язане з подальшим плідним функціонуванням факультету. Під час доповіді були окреслені і стратегічні завдання факультету. Серед них: розвиток інформатизації в освітньому, науковому процесах та в управлінні факультетом; реалізація кадрової політики щодо поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників, підвищення рівня кваліфікації і професійної компетентності викладачів; удосконалення та гармонійний розвиток всіх видів діяльності (освітньої, наукової, виховної, міжнародної) відповідно до вимог сьогодення та головних завдань розвитку ЗНУ; забезпечення інноваційних підходів в сфері викладання іноземної мови шляхом впровадження позитивного досвіду іноземних закладів вищої освіти та залучення волонтерів і викладачів країн, мови яких вивчаються; корегування змісту освітнього процесу (оновлення освітніх програм, започаткування авторських курсів, сприяння функціонуванню іноземних мов не тільки під час навчального процесу, а й в позанавчальній діяльності шляхом проведення заходів іноземними мовами у біномі з носіями мови); нарощування активності факультетів в організації міжнародного співробітництва, мобільності викладачів та студентів; впровадження та реалізація спільної програми підготовки дисертаційних досліджень з університетом Ле Ман (спеціальність «Французька мова як іноземна); забезпечення спільно з кафедрою «Французька мова як іноземна» (Університет Ле Ман) підготовки магістрів ФІФ першого рівня освітніх програм «мова і література (англійська, французька)» у дистанційному режимі; продовження та вдосконалення реалізації загально університетського проекту з впровадження безперервної лінгвістичної підготовки студентів та викладачів немовних спеціальностей; підтримка студентського самоврядування, організація спільної діяльності зі студентами у всіх напрямках роботи  факультету; розвиток матеріально-технічної  бази з метою забезпечення подальшого поліпшення умов проведення освітнього процесу, наукової діяльності, виховної роботи, підвищення побутової комфортності для співробітників та студентів (у тому числі за рахунок міжнародних проектів).

Доповідач висвітлила і стратегічні  показники, які необхідно досягти факультету до 01.01.2023 року, а саме: забезпечення кількості осіб, які навчаються на денній та заочній формі ОР Бакалавр не менше 1000 та ОР Магістр не менше 200 осіб; підвищення до 85% кількості науково-педагогічних працівників із відповідними науковими ступенями і вченими званнями; збільшення на 30 % кількості участі викладачів і студентів у міжнародних наукових конференціях та програмах стажування; збільшення кількості публікацій викладачів факультету в міжнародних наукометричних виданнях Scopus і Web of Science у відповідності до вимог ЗНУ; підвищення кількості студентів-переможців наукових конкурсів та олімпіад на 30 %; впровадження нових спеціальностей: «середня освіта (англійська мова)», «італійська мова як друга»; підготовка підґрунтя для поступового впровадження китайської мови на ФІФ.

Перед учасниками засідання Вченої ради факультету виступили також  завідувач кафедри англійської філології Санія Єнікєєва та завідувач кафедри викладання другої іноземної мови Катерина Ружин наголосили, що пишаються рівнем організації роботи факультету, студентами, ініціативними, працелюбними, демократичними викладачами, а також активним, стратегічним  і планомірним управлінням факультету, завдяки якому розширюється робота із налагодження зв’язків із зарубіжними країнами, мотивується і стимулюється творча, наукова, педагогічна і освітня робота викладачів факультету.

Також під час засідання члени Вченої ради факультету шляхом таємного голосування мали змогу зробити свій вибір і обрати декана факультету. Зазначимо, що до складу лічильної комісії за рішенням Вченої ради факультету увійшли: голова – Санія Єнікєєва, секретар - Анна Приходько і член комісії – Станіслав Іваненко. За результатами голосування  одностайною більшістю (28 голосів) було проголосовано за кандидатуру Галини Морошкіної,  і за рішенням Вченої ради було прийнято рішення затвердити  цей протокол виборів.

Наприкінці зібрання колеги привітали декана Галину Морошкіну із наступним обранням на посаду на 5 років, а вона, своєю чергою,  подякувала колегам за довіру і високу оцінку роботи.

Схожі новини