Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Професор ЗНУ Олександр Бондар приєднався до обговорення питань земельного, аграрного й екологічного права

Професор ЗНУ Олександр Бондар приєднався до обговорення питань земельного, аграрного й екологічного права

Професор ЗНУ Олександр Бондар приєднався до обговорення питань земельного, аграрного й екологічного права
21.06.2018 09:52 Все Головні новини

Вісімнадцятого червня на базі Київського регіонального центру Національної академії правових наук України відбулося засідання Всеукраїнського круглого столу з питань земельного, аграрного, екологічного права щодо оцінки впливу на довкілля.

У заході взяли участь представники провідних вітчизняних закладів вищої освіти та наукових установ, юристи-практики. Із доповіддю «Дерегуляція економіки та оцінка впливу на довкілля: правові проблеми співвідношення» виступив перший проректор ЗНУ, професор кафедри цивільного права Олександр Бондар.

На початку заходу з вітальним словом до учасників засідання круглого столу звернувся президент Національної академії правових наук України, професор Олександр Петришин. Він привітав присутніх, акцентував їхню увагу на важливості обговорення питань оцінки впливу в контексті забезпечення національної безпеки, збереження довкілля і поліпшення життєвого середовища в Україні.

До присутніх із  привітальними словами звернулись також керівник Київського регіонального наукового центру НАПрН України, академік, професор НАПрН України Наталія Кузнєцова та директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України, професор Юрій Шемшученко.  Модератором засідання круглого столу виступив член-кореспондент НАПрН України, професор Володимир Носік.

У рамках заходу його учасники обговорили актуальні проблеми філософії, теорії і практики сучасного земельного, екологічного, аграрного права у механізмі правового регулювання суспільних відносин щодо оцінки впливу на довкілля в Україні в умовах участі нашої країни у європейських та світових інтеграційних процесах. У виступах спікерів засідання круглого столу йшлося про різні аспекти цього актуального на сьогодні питання.  

Під час підбиття підсумків засідання круглого столу науковці та юристи-практики ухвалили Рекомендації. У документі, зокрема йдеться про те, що учасники засідання круглого столу вважають, що закони з оцінки впливу на довкілля закладають нові законодавчі основи для формування в системі українського права міжгалузевого правового інституту «Оцінка впливу на довкілля». Своєю чергою, його функціонування має базуватись на нормах законодавства про оцінку впливу на довкілля, земельного, природоресурсного, екологічного, аграрного, господарського, цивільного, містобудівного, інвестиційного, адміністративного та іншого законодавства з метою запобігання господарській діяльності, яка негативно впливає на довкілля, та створення якісного життєвого середовища українського народу.

Також нагальними постають практичні проблеми з узгодження законодавства з оцінки впливу на довкілля із земельним, аграрним, екологічним та іншим законодавством України з урахуванням вимог Угоди про асоціацію України з ЄС, виконання інших міжнародних угод із питань охорони довкілля та його збереження для прийдешніх поколінь. Водночас, відповідне національне законодавство потребує суттєвого удосконалення з метою забезпечення достовірності, повноти та актуальності відомостей, що містять інформацію з питань оцінки впливу на довкілля. А також – задля посилення гарантій реальної участі громадськості в процесі вказаної оцінки впливу та зменшення можливостей для зловживань із боку заявників та органів оцінки при проведенні відповідної процедури.

Крім того, учасники засідання круглого столу висловили стурбованість щодо невиправданого звуження обсягів викладання аж до виключення із навчальних планів закладів вищої юридичної освіти таких навчальних дисциплін, як земельне право, аграрне право, екологічне право. На їхню думку, внаслідок цього теоретичні і практичні проблеми з оцінки впливу на довкілля, розглянуті під час заходу, не можна буде вирішувати. Оскільки внаслідок такого стану речей вони не матимуть належного освітнього пізнання та науково-теоретичного осмислення й обґрунтування щодо забезпечення права на життя і здоров'я людей. Зокрема, здійснення їхніх прав на землю та інші природні ресурси, права на безпечне для життя і здоров'я довкілля, забезпечення раціонального використання й охорони земель, забезпечення сталого розвитку суспільства в демократичній, правовій та соціальній державі.