Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Наукова бібліотека презентує нові видання для вивчення філософії

Наукова бібліотека презентує нові видання для вивчення філософії

Наукова бібліотека презентує нові видання для вивчення філософії
06.08.2018 13:05 Все Головні новини Університет наукова бібліотека надходження книг

До наукової бібліотеки ЗНУ у 2018 році надійшли видання, що збагатили джерельну базу вивчення філософських дисциплін.

У монографії Миколи Ожевана і Дмитра Дубова«Homo ex Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства»(К., 2017) розглядаються філософські основи нового типу суспільства, сутнісні ознаки трансгуманізму та сингулярності, трансмутації класичних політичних та філософських теорій у нову технологічну епоху.

Ґрунтовно висвітлено проблему перетворення глобального інформаційного суспільства на простір зіткнення та конкуренції держав, вплив сучасних технологій на концепцію державного суверенітету (в межах побудови «цифрового суверенітету»). Проаналізовано вплив технологій Індустрії 4.0 (передусім робототехніки) на військову справу, можливості та перспективи України в цьому контексті. Видання надано науковій бібліотеці ЗНУ Національним інститутом стратегічних досліджень.

В книзі «Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO = Anthology of Contemporary Philosophy of Science, or ASIMOsmile» за науковою редакцією Володимира Мельника та Андрія Синиці (Львів, 2017)вміщено переклад з англійської та французької мов дванадцяти знакових праць провідних сучасних західних мислителів. Антологія складається з двох частин: у першій («Суб’єктивізація об’єктивного») висвітлено філософські аспекти математики, фізики, хімії, біології, техніки й біоетики, у другій («Об’єктивізація суб’єктивного») – логіки, інформатики, теорії штучного інтелекту, нейрофілософії, когнітивістики та лінгвістики. Видання отримані за книгообміном між вишами України від Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У монографії Андрія Синиці «Сучасна аналітична філософія: від прагматики мови до концептуалізації свідомості» (Львів, 2017) з'ясовано, що еволюція сучасної аналітичної філософії відбувалася в результаті поступового переходу від дослідження мови до вивчення свідомості як її передумови, що було наслідком прагматичного і когнітивного поворотів в аналітичних дослідженнях. Автором критично проаналізовано особливості вживання низки ключових понять сучасного аналітичного науково-філософського дискурсу.

Пропонований колективом авторів під керівництвом Леоніда Губерського підручник «Філософія»(Харків, 2018) розрахований на студентів нефілософських факультетів, що зумовило його основну мету – формування світоглядної культури та культури мислення особистості. Філософія представлена як світоглядна система знання, у якій центральне місце відведено людині та основоположним цінностям її життя. Значну увагу приділено проблематиці культури та суспільства як об’єктам філософського розгляду.

У підручнику «Історія філософії України» (К., 2016) його автор Петро Кралюк дає комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершуючи кінцем ХХ ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філософствування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як із філософії, так і етики, естетики, богослов'я, літератури, етнології та інших дисциплін.

Колектив наукової бібліотеки запрошує читачів скористатися послугами книгозбірні й нагадує, що інформацію про всі види надходжень щоденно надає електронний каталог, про книги – сервіс «Нові надходження» на сайті: http://library.znu.edu.ua

Доступ до повних текстів електронної бібліотеки можна отримати в залі електронних ресурсів (2-й навч. корпус, кімн. № 126), бібліографічна інформація відкрита на сайті у розділі Е-бібліотека. Цей ресурс дозволяє підібрати електронні навчальні видання для вивчення дисциплін за спеціальностями.

 

Наукова бібліотека

 

Схожі новини