Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні Науково-технічної ради відзвітували про результати діяльності кількох підрозділів

На засіданні Науково-технічної ради відзвітували про результати діяльності кількох підрозділів

На засіданні Науково-технічної ради відзвітували про результати діяльності кількох підрозділів
18.12.2018 12:58 Все Головні новини Науково-технічна рада звіт математичний факультет історичний факультет госпдоговори наукова діяльність

Нещодавно відбулося останнє в цьому році засідання Науково-технічної ради ЗНУ, на якому йшлося про кадрові зміни у складі цієї ради та підсумки роботи кількох провідних науково-дослідних підрозділів університету. Координував роботу засідання голова НТР, проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук.

Першим на засіданні розглянули питання про призначення на посаду в.о. начальника науково-дослідної частини професора Оксани Болдуєвої та введення її до складу НТР ЗНУ замість доцента Вікторіїї Меняйло, яка припинила виконання обов’язків на цій посаді у зв’язку із вступом у докторантуру.

Надалі заслухали звіти керівників науково-дослідних підрозділів щодо проведеної їхніми колективами роботи, її результатів та перспектив.

Про виконання держбюджетних науково-дослідних робіт відзвітувалися наукові керівники – доцент кафедри програмної інженерії Сергій Чопоров і доцент кафедри історії і теорії держави та права Олексій Макаренков.

У доповіді Сергія Чопорова йшлося про стан виконання, результати та перспективи досліджень у рамках НДР 5/17 «Розробка математичного забезпечення для інженерного аналізу об’єктів аерокосмічної техніки на базі хмарних технологій». Термін виконання роботи – три роки (01.10.2017 – 30.09.2020).

На даному етапі науковим колективом математичного факультету було здійснено розробку процесора інженерного аналізу на базі гібридних паралельних методів. Відтак отримали подальший розвиток аналітико-чисельні методи дослідження стану та динаміки конструкцій ракетної техніки, що дозволяє автоматизувати процес оцінки області рішення при використанні чисельних методів.

Ці досягнення мають як практичну, так і теоретичну цінність. Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що на основі запропонованих новітніх методів розроблено програмне забезпечення. Воно було застосоване в дослідженнях поведінки оболонок ракетної техніки протягом виконання госпдоговірних досліджень на замовлення ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля».

Результати роботи колективу також можуть бути використані конструкторськими бюро та науково-дослідними лабораторіями для автоматизації скінченно-елементних досліджень поведінки об’єктів у хмарному комп’ютерному середовищі. В освітньому процесі дана тематика представлена у розділі викладання дисциплін «Програмне забезпечення наукових досліджень» і «Паралельні та розподілені обчислення» для магістрів першого року навчання спеціальності «Інженерія програмного забезпечення».

Окрім цього, науковці математичного факультету здійснили публікацію статей у фахових виданнях України та закордонних, які входять до наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus тощо). Вийшло 2 монографії, захищено одну докторську дисертацію, ще одну подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду, отримано свідоцтво на авторське право тощо. Також доповідач відповів на запитання учасників засідання щодо розподілу та використання коштів у рамках держбюджетної теми.

Доцент Олексій Макаренков звітував про виконання НДР 4/17 «Забезпечення ефективності та результативності реалізації положень Закону України «Про запобігання корупції»: науково-методичне обґрунтування». На даному етапі виконання роботи науковим колективом юридичного факультету підготовлено науково-практичний коментар, присвячені протидії корупції підрозділи монографії, яка незабаром вийде друком, 23 статті у фахових виданнях, у тому числі тих, що входять до баз Web of Science, Copernicus.

Також учені організували засідання круглих столів відповідно до тематики досліджень, науковці ЗНУ брали участь у конференціях, розглядалися дані питання й у рамках магістерських кваліфікаційних робіт. У ході розробки даної теми юристи співпрацюють із представниками інших факультетів ЗНУ – ФСУ, ФІФ, філологічного, а також центрами (центром інтенсивного вивчення іноземних мов, центром незалежних соціологічних досліджень), фахівцями закордонних вишів – США, Канади, Великобританії, Польщі тощо. Зокрема, на факультеті створено і функціонує центр польського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, юристи ЗНУ здійснюють спільні дослідження та публікують статті разом із іноземними колегами.

Доповідач представив учасникам засідання фотографії, що демонструють участь науковців університету у перерахованих заходах. Наразі колектив юристів, очолюваний Олексієм Макаренковим, переходить до здійснення наступного етапу роботи, який має завершитися 30 вересня 2019 року.

Після обговорення члени НТР ЗНУ затвердили звіти обох керівників щодо виконання етапів здійснюваних їхніми науковими колективами робіт.

Про стан та перспективи розвитку навчально-науково-виробничого центру «Металспецпроект» доповів його начальник – професор Валерій Міщенко. Передусім він зазначив, що до складу підрозділу входять дві лабораторії: навчально-наукова лабораторія новітніх технологій та лабораторія паралельних і розподілених обчислень. На цій базі, згідно з календарним планом роботи, здійснюється науково-дослідна й практична діяльність колективу розробників. Зокрема, проходять дослідження твердості та корозійної стійкості сталей типу 06Х18ч після цементації; відпрацьовані режими термічної та хіміко-термічної обробки цементованої сталі промислового виробництва; обрано оптимальну технологію ХТО дослідної сталі; створена математична модель для опису стаціонарних теплофізичних процесів; проведено дослідження механічних та службових властивостей цементованої сталі 09Х3НМ3ФБч промислового виробництва тощо.

За звітний період (2016-2018 рр.) співробітниками Центру виконуються 5 госпдоговірних тем («Розробка та впровадження у виробництво цементованої сталі для авіаційних редукторів», замовник ПАТ «Мотор Січ», термін виконання: 01.03.2016 р. – 30.03.2021 р.; чотири господарчі договори з Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля») і 2 держбюджетні теми.

Науковці підготували та опублікували низку наукових праць: статті у фахових виданнях, у тому числі включених до баз Scopus та Web of Science, 4 монографії, отримано 4 авторські свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерні програми) та 1 патент на жаростійкий сплав. Лабораторії також забезпечують науково-дослідні розробки, що виконуються на математичному факультеті, зокрема за господарчими договорами з Державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля». З метою реалізації проектів укладено договори про співпрацю із Запорізьким машинобудівним конструкторським бюро «Прогрес» ім. О.Г. Івченка, ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» та ДП «УкрНДІспецсталь». Дослідження тривають надалі, а, окрім іншого, науковий колектив планує за грантові кошти здійснити модернізацію обладнання лабораторій.

Про здобутки та перспективи подальшої діяльності навчально-наукової лабораторії модерної історії України та інноваційних освітніх технологій доповів її завідувач, професор Сергій Терно. Так, протягом попередніх п’яти років основними напрямками діяльності лабораторії були ті, що пов’язані з інноваційним розвитком освітньої складової на факультеті, так і ті, науково-дослідні та перспективні дослідження, які мають прикладний характер.

Протягом 2013-2018 рр. були здійснені онлайн-дослідження з проблем теорії і методики навчання (на програмній платформі VirtualExS) у межах проекту лабораторії «Вдосконалюємо університетську освіту разом», розроблено новітні засоби навчання та методичні матеріали, вдосконалено методику викладання на історичному факультеті ЗНУ.

Реалізація інноваційних освітніх проектів відбувається у співпраці із Міністерством освіти і науки України та ОБСЄ в Україні, зокрема, проходять засідання круглих столів, науково-методичні семінари, тренінги для вчителів, експертна робота стосовно науково-методичних матеріалів тощо. Так, науковцями лабораторії були здійснені заходи, присвячені презентації навчально-методичного посібника «Шкільний календар прав людини» (2016, гриф МОН), підготовлено методичні рекомендації щодо вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін у 2017/2018 навчальному році та рецензування навчальних програм з правознавства для загальноосвітніх шкіл.

На запит спільного проекту МОН України та ОБСЄ окремо здійснено підготовку відповідного розділу рідера для заступників директорів ЗНЗ із виховної роботи: «Критичне мислення – методологічна основа правоосвітніх заходів» / С. О. Терно // Тренінг з прав людини та методики викладання прав людини в загальноосвітніх навчальних закладах: Рідер для учителів. – К.: Координатор проектів ОБСЄ в Україні, 2017.  – С. 51-120.

Науковим колективом історичного факультету також проводяться історичні дослідження та широкомасштабна робота з популяризації історичних знань: на телебаченні, у інших ЗМІ та інтернет-платформах (Academia.edu). Вони підготували до публікації науково-методичне видання для проведення просвітницьких лекцій присвячених сторіччю Української революції (1917-1921 рр.), фаховий збірник «Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету», підручник «Історія України» Ф.Г. Турченка для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів профільного рівня з грифом МОН України. Здійснюється й інша видавнича та просвітницька діяльність. На сьогодні діє сайт лабораторії: http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/121.ukr.html

Розроблено дистанційні курси «Критичне мислення для освітян», із яким можна ознайомитись за покликанням:

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about

та «Освітні інструменти критичного мислення», про який можна більше дізнатися за покликанням:

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about

Вони розміщені на освітній платформі «Prometheus» й популяризуються на «Громадському радіо», радіо «Ера» тощо. Високий рівень популярності серед аудиторії користувачів засвідчується щодо курсу «Критичне мислення для освітян» – його закінчили понад 51% зареєстрованих слухачів. Реалізовуються й власні проекти лабораторії: інтернет-телебачення, відео-конференції, вебінари тощо.

За результатами звітів присутні ухвалили відповідні проекти рішень. Насамкінець учасники засідання розглянули питання щодо друку наукової літератури університету, а також затвердили теми досліджень аспірантів і докторантів.

 

Олена Хлистун

 

 

Схожі новини