Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / У ЗНУ провели традиційну підсумкову конференцію трудового колективу

У ЗНУ провели традиційну підсумкову конференцію трудового колективу

У ЗНУ провели традиційну підсумкову конференцію трудового колективу
27.12.2018 10:34 Все Головні новини Факультети Конференція трудового колективу звіт ректора наукова діяльність вступна кампанія-2019 соціальне забезпечення студентське самоврядування профспілковий комітет Статут ЗНУ

Двадцять шостого грудня в Запорізькому національному університеті відбулася підсумкова конференція трудового колективу. Усього в заході взяли участь 207 представників факультетів, структурних підрозділів та студентського самоврядування при максимально можливій кількості делегатів – 250 осіб. Тож на початку заходу зазначили, що на засіданні присутній кворум, а всі рішення, ухвалені під час конференції, легітимні. Учасники зібрання заслухали звіт ректора ЗНУ Миколи Фролова про стан виконання умов контракту і колективного трудового договору у 2018 році.

Під час заходу також йшлося про затвердження змін та доповнень таких важливих документів, що регламентують діяльність ЗНУ, як Колективний договір, Статут університету. Крім того, під час засідання ректор ЗНУ особисто привітав проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Олександра Гуру із днем народження, побажавши йому щастя, здоров’я й натхнення в роботі.

На початку заходу його учасники проголосували за затвердження президії конференції у складі ректора ЗНУ Миколи Фролова, першого проректора Олександра Бондаря, голови первинної профспілкової організації університету Бориса Павловського та голови студентської ради Марії Пересипко.

Під час виступу Микола Фролов прозвітував про основні досягнення колективу університету в цьому році. Зокрема, ректор наголосив, що у 2018 році ЗНУ продовжив діяльність у режимі розвитку. Це, на його думку, є ознакою конкурентоспроможності вишу, його прагнення до нових досягнень і перемог. Адже ЗНУ є відкритим і демократичним університетом, в якому панує атмосфера взаємної підтримки, взаємоповаги, взаємодовіри. Крім того, це – найбільший  навчально-виховний заклад Запорізької області. Уже в наступному році до ЗНУ приєднається ЗДІА, збільшивши колектив студентів майже на 3 тисячі, а колектив співробітників – майже на 400 осіб.

Також він звернув увагу на досягнення вишу. Зокрема, за результатами вступної кампанії 2018 року щодо показників вступу на контрактну основу ЗНУ займає 10 місце із 393 вишів України всіх типів. Це є свідченням довіри абітурієнтів, конкурентоспроможності університету й високого рівня якості його освітніх послуг. Проаналізувавши зведені показники контингенту студентів, ректор відзначив їхнє стале зростання (кількість зарахованих вступників у 2018 році – 4688 осіб, а у 2017 – 4424 особи). Наприклад, на магістерському рівні контингент студентів зріс на 31%, але чисельність студентів, які навчаються за державним замовленням, складає лише 18%. Усього у 2018 році чисельність студентів складає 12924 особи (бакалаврів – 8109, магістрів – 3662, молодших спеціалістів – 1153). Тоді як у 2017 році, для порівняння, загальна чисельність складала 12023 особи (бакалаврів – 8219, магістрів – 2680, молодших спеціалістів – 1124 осіб).

Також у цьому році ЗНУ випустив 3297 студентів, із них 465 студентів отримали диплом із відзнакою. Треба відзначити, що збільшили контингент студентів і коледжі, і факультети в Мелітополі та Кривому Розі. Крім того, вступили на старші курси 650 студентів, які здобувають освіту на бакалаврському рівні, а згодом і на магістерському. Ректор закликав присутніх на заході вже зараз провадити плідну профорієнтаційну роботу на всіх факультетах, готуючись до вступної кампанії-2019.

Зупинився Микола Олександрович і на питаннях розвитку системи освітніх послуг. Загальний ліцензований обсяг університету збільшився на 275 осіб. На першому, бакалаврському, рівні ведеться підготовка за 46 спеціальностями, на другому, магістерському, – за 34 спеціальностями, а на третьому освітньо-науковому рівні – за 23 спеціальностями.

У 2018 році проліцензували 4 нові спеціальності: «Середня освіта» (Біологія та здоров’я людини) – бакалавр, «Спеціальна освіта» – бакалавр, «Середня освіта» (Природничі науки) – магістр, «Початкова освіта» (ЕПК) – молодший спеціаліст. Також у цьому році акредитували 5 напрямів підготовки та спеціальностей: «Соціологія» (бакалавр), «Етнологія,охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (бакалавр), «Дизайн» (бакалавр), «Фізичне виховання» (ЕПК, молодший спеціаліст), «Виробництво харчової продукції» (Торговий коледж, молодший спеціаліст).

Розроблено і затверджено 15 нових освітніх програм здобувачів вищої освіти, відповідно підготовлено 150 нових й оновлено 3000 апробованих навчально-методичних комплексів.

Для забезпечення освітнього процесу викладачі ЗНУ в 2017/2018 н. р. підготували 262 найменування навчально-методичних матеріалів, загальним обсягом 1525 друкованих аркушів, українською мовою – 100%, серед них навчальних посібників і підручників – 154.

Ректор відзначив, що додаткові освітні послуги від Центру післядипломної освіти, Центру інтенсивного вивчення іноземних мов, Центру німецької мови, партнера Гете-інституту дали змогу збільшити фінансові надходження до університетського бюджету майже на 2 млн грн.

Важливим, на думку ректора, є навчально-методичне забезпечення навчального процесу і тут головною ланкою роботи є кафедра. Зокрема, у виші активно імплементується законодавство про вищу освіту в освітній процес, ведеться робота з удосконалення змісту навчальних програм, покращення системи вільного вибору 25% дисциплін спеціалізації через електронну систему Moodle, удосконалюється зміст гуманітарної підготовки майбутніх фахівців. Зокрема, у виші розробили і затвердили 15 нових освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, підготовлено 262 найменування навчально-методичних матеріалів для забезпечення освітнього процесу. Доповідач зазначив, що ведеться модернізація матеріально-технічної бази, впроваджуються мультимедійні засоби в освітній процес і з кожним роком кількість нових обладнаних аудиторій буде зростати.

У своєму виступі Микола Фролов також проаналізував показники розвитку кадрового потенціалу, звернувши увагу на потребу збільшення і поліпшення якісного складу науково-педагогічних працівників. Ступеневу систему освіти  у ЗНУ забезпечують 56 кафедр, на яких працює 566 науково-педагогічних працівників, із них 100 – професорів і докторів наук та 415 – доцентів і кандидатів наук (у процентному співвідношенні: 11% – професорів і 53% – доцентів). При цьому 65 викладачів підвищили кваліфікацію на базі ЗНУ в рамках міжнародних грантових проектів. Активно здійснюється у виші й підготовка науково-педагогічних працівників в аспірантурі й докторантурі. У ЗНУ функціонує аспірантура з 23 спеціальностей, за якими навчаються 358 осіб, а докторантура – за 19 спеціальностей, за якими навчаються 17 осіб. Обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування становить 50 місць, із них 39 місць очної денної форми навчання й 11 – очної вечірньої форми навчання.

При цьому з кожним роком зростають показники захисту кандидатських дисертацій. На 31.10.2018 р. захистили 40 кандидатських дисертацій (із них аспірантами і співробітниками вишу 27) і 13 докторських дисертацій (із них докторантами і співробітниками ЗНУ – 9).

Плідними є і наукові здобутки вишу, а також міжнародна, грантова і адміністративно-господарська діяльність. Зокрема, 43 студенти стали переможцями міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій та олімпіад. У виші забезпечили виконання 4 держбюджетних науково-дослідних робіт, 3 проекти молодих учених із загальним обсягом фінансування 2 млн 16 тис грн.

 У ЗНУ здійснюється виконання 17 госпдоговірних науково-дослідних робіт, забезпечено двократне збільшення матеріальної винагороди за публікацію наукових робіт у Scopus та Web of Science тощо. Ректор наголосив, що представники адміністрації вишу та його Вченої ради завжди ладні підтримати тих, хто прагне розвивати свій науковий потенціал.

На сьогодні, серед іншого, здійснюється інформаційне забезпечення освітнього й наукового процесу в ЗНУ. Зокрема, загальний фонд наукової бібліотеки вишу становить 932 732 видань (із них наукових – 426 618, навчальних – 361 678, періодичних – 147 843). Електронний каталог нараховує 1 169 045 бібліографічних описів документів із доступом до повного формату локальної мережі та через гіпертекстове посилання до ресурсів інтернету.

Микола Олександрович відзначив, що в університету немає заборгованості з виплати заробітної плати. Усі співробітники вишу вчасно та в повному обсязі отримують оплату. Також він проаналізував фінансові надходження. Зокрема, від основної діяльності отримано 82,1 млн грн, від додаткових послуг (доуніверситетська підготовка – 1,6 млн грн, аспірантура і докторантура – 2,9 млн грн, центри з вивчення іноземних мов – 2,4 млн грн, платні послуги, які надаються спортивно-оздоровчим комплексом – 0,5 млн грн, інші – 0,7 млн грн), від господарської діяльності – 10,8 млн грн, від грантової діяльності – 823 тис грн, від оренди  майна – 574,1 тис грн.

Крім того, студенти також регулярно отримують академічні та соціальні стипендіальні виплати. Зокрема, кошти студентського самоврядування у 2018 році спрямовані на: придбання предметів та матеріалів – 303,4 тис грн, послуги (крім комунальних) – 40,2 тис грн, відшкодування витрат на відрядження – 59,2 тис грн.

У виші дбають і про соціальний захист своїх працівників. У повному розмірі в цьому році в ЗНУ виплатили компенсацію на оздоровлення та відпускні. У центрі уваги керівництва ЗНУ – зміцнення його матеріально-технічної бази. Скажімо, цього року на поліпшення матеріально-технічної бази придбано  матеріалів та предметів – на 5,1 млн грн, предметів та матеріалів довгострокового використання (капітальні) – 1,5 млн грн. У наступному році подальше зміцнення матеріальної та технічної бази вишу буде серед пріоритетних напрямків роботи його керівництва.

Крім того, Микола Фролов наголосив, що виш користується на рівні держави заслуженою репутацією стабільного відповідального платника податків. Усього в поточному році до державного бюджету від ЗНУ надійшло приблизно 51 млн грн.

В обговоренні звіту та із пропозиціями після звіту ректора виступили декан факультету журналістики Віктор Костюк, декан біологічного факультету Людмила Омельянчик і доцент математичного факультету Анатолій Недоля. Усі вони закликали присутніх на заході визнати роботу ректора задовільною, подякували Миколі Фролову за всі зусилля, спрямовані на розвиток і процвітання університету. Також вони висунули низку пропозицій, які б дозволили в майбутньому вдосконалити діяльність вишу. Зокрема, їхні виступи стосувались підтримки науково-дослідних робіт молодих учених, зміцнення матеріально-технічної бази,  введення страхової медицини для викладачів і студентів, збільшення оплати праці непедагогічних працівників, збільшення надходжень до університетського бюджету шляхом ефективного використання площ вишу та інше.

Усі присутні на заході після завершення обговорення ухвалили вважати звіт ректора про стан виконання умов колективного трудового договору задовільним.

Також перед учасниками засідання виступив голова первинної профспілкової організації університету Борис Павловський. Він зазначив, що співробітники ППО докладають усіх зусиль, аби підтримати працівників вишу. Зокрема, за цей рік члени профспілки ЗНУ отримали матеріальну допомогу в розмірі 184 тис 638 грн. Ще одним важливим напрямком роботи профспілкової організації у виші стала допомога в оформленні субсидій на проживання в гуртожитках. Також за рахунок профспілки, на пільгових умовах, 38 дітей співробітників отримали змогу відпочити в дитячих оздоровчих таборах улітку. Можливістю отримати знижку при відпочинку в спортивно-оздоровчому таборі на березі моря «Славутич» скористалися 593 особи. Борис Степанович також зупинився на таких важливих напрямках діяльності профспілкової організації, як забезпечення культурного дозвілля співробітників і студентів вишу: члени профспілки ЗНУ мають можливість зі значними знижками отримати білети до місцевих театрів, філармонії та кінотеатрів, стати учасниками екскурсійних поїздок до інших міст України тощо. Крім того, до Нового року, 8 березня та Дня працівника освіти члени профспілки отримують солодкі подарунки. А в грудні в університеті влаштують ялинку для дітей співробітників. Своєю чергою, ректор Микола Фролов подякував представникам первинної профспілкової організації за плідну взаємодію з керівництвом вишу.

Перед учасниками конференції виступив і начальник юридичного відділу Костянтин Борисов. Він доповів про внесення змін і доповнень до Колективного договору та до Статуту ЗНУ шляхом викладення його у новій редакції. Він прозвітував щодо поточних змін в умовах Колективного договору, які стосуються збільшення виплат за патенти на винахід, збільшення доплат до посадових окладів науково-педагогічних працівників, а також щодо режиму роботи Торгового коледжу, матеріальної відповідальності на різних посадах тощо. Усі запропоновані увазі членів трудової конференції зміни були ухвалені.

На завершення роботи конференції трудового колективу представники керівництва вишу звернули увагу, що процес удосконалення статутних документів буде тривати й надалі. Зокрема, очікуються зміни до Статуту ЗНУ, збільшення кількісного складу Вченої ради, новий склад конференції трудового колективу, вибори делегатів, враховуючи  об’єднання із ЗДІА та двома коледжами.

Наприкінці заходу Микола Фролов привітав усіх його учасників із прийдешніми святами, побажав миру, оптимізму, натхнення та впевненості у завтрашньому дні, закликавши до консолідації зусиль заради подальшого розвитку університету в 2019 році та досягнення європейських канонів у вищій освіті.

 

Олена Переверзєва

 

 

 

Схожі новини