Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини прес-служби ЗНУ / Новини / На засіданні НТР обговорили важливі питання науково-дослідної роботи

На засіданні НТР обговорили важливі питання науково-дослідної роботи

На засіданні НТР обговорили важливі питання науково-дослідної роботи
03.05.2019 11:53 Все Головні новини Науково-технічна рада юридичний факультет факультет фізичного виховання Інженерний інститут Український міжуніверситетський навчально-науковий шекспірівський центр наукова діяльність проектна діяльність

У ЗНУ відбулося чергове засідання науково-технічної ради під головуванням проректора з наукової роботи, професора Геннадія Васильчука. Його учасники розглянули кілька основних питань: йшлося про виконання критеріїв щодо надання та підтвердження університетом статусу національного, а також про результати та перспективи науково-дослідної та проектної роботи окремих структурних підрозділів ЗНУ.

Звертаючись до членів НТР, Геннадій Васильчук наголосив на необхідності виконання найважливішого завдання, яке зараз стоїть перед університетським колективом – виконання вимог МОН України для підтвердження звання «національного університету». Серед інших критеріїв, варто виділити такі, як наявність відповідної кількості висококваліфікованих наукових кадрів, які підготували не менше п’яти аспірантів/докторантів, котрі успішно захистилися. Ще одним важливим показником здобутків вишу є наукові школи. Із цього приводу проректор також повідомив, що до загальної кількості наукових шкіл університету додаються ще три, які діють на базі Інженерного інституту ЗНУ і які наразі затверджені рішенням НТР. Інформаційні дошки, що презентують їхню діяльність, планують додати у спеціалізовану галерею в навчальному корпусі № 1 вже до Дня науки – свята, яке відзначатимуть у ЗНУ 23 травня.

У рамках підготовки до чергової атестації також важливими показниками діяльності вишу є рівень проваджуваної факультетами, кафедрами, лабораторіями університету наукової та грантової роботи. У зв’язку із цим, серед актуальних питань були висвітлені результати роботи кількох структурних підрозділів вишу. Серед них вагоме місце посідають досягнення представників юридичного факультету.

Декан юридичного факультету, професор Тетяна Коломоєць розповіла про основні напрямки діяльності та здобутки очолюваного нею науково-педагогічного колективу. Серед інших досягнень вона вказала на підготовку наукових кадрів, яка здійснюється на базі аспірантури (48 осіб) та докторантури (3 особи) і забезпечує потреби як ЗНУ, так й інших закладів вищої освіти. Представники юридичного факультету беруть участь не лише у роботі спеціалізованої вченої ради ЗНУ з юридичних наук, а й виступають експертами та опонентами – у рамках роботи спеціалізованих вчених рад інших ЗВО. Відбувається активна співпраця із Національною академією правових наук України, центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, установами юстиції, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Протягом минулого року на факультеті та за участю його представників організували й провели цілу низку різноманітних наукових та науково-практичних заходів: всеукраїнські студентські наукові конкурси та олімпіади, конференції, круглі столи, семінари тощо. Здійснюється масштабна видавнича діяльність: опубліковано 8 монографій, 3 навчальні посібники, численні публікації у фахових виданнях, 12 із них опубліковані у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of science та Index Copernicus.

Науковці факультету також здійснюють проектну роботу як у рамках міжнародних проектів, так і у співпраці з іншими українськими ЗВО – учасниками програм міжнародного партнерства: це – проекти British Council «Корисна інформація» (2017), МОН України «Попередження корупції в Україні і наукове та методичне забезпечення ефективності», на базі юридичного факультету функціонує Запорізьке відділення Центру польського права КНУ ім. Тараса Шевченка, Запорізьке відділення Центру німецького права КНУ ім. Тараса Шевченка тощо.

За результатами доповіді голова НТР Геннадій Васильчук підкреслив, що юридичний факультет має бути взірцем для наслідування, адже успішно реалізовує у своїй діяльності три академічні складові: наукову, проектну та у галузі міжнародної співпраці. Представники НТР ухвалили проект рішення, у якому наголошується на подальшому розвитку співпраці з міжнародними партнерами (проведення спільних наукових заходів, досліджень та створення спільних публікацій), активному залученні викладачів і науковців юридичного факультету до професійного співробітництва, стажування в зарубіжних навчальних закладах та наукових установах, збільшення кількості публікацій у виданнях, що входять у міжнародні наукометричні бази, підвищення індексу Гірша провідними науковцями факультету.

Наступне питання порядку денного презентувала заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання, старший викладач кафедри фізичної культури і спорту Анастасія Симонік. Вона доповіла про стан та перспективи наукової і грантової діяльності на факультеті. Серед досягнень представників його науково-педагогічного колективу вона підкреслила той факт, що на сьогодні науковий ступінь з них мають 70%. У найближчих планах: захист ще 9 кандидатських дисертацій та 2 докторських, публікація статей у виданнях, що входять у міжнародну базу Scopus. Представниками факультету видається фаховий збірник наукових праць «Вісник ЗНУ. Фізичне виховання та спорт», на різних факультетських кафедрах розробляється 9 наукових тем, якими керують професори, також представники факультету беруть активну участь у роботі спеціалізованих вчених рад. Окрім цього, на факультеті фізичного виховання діє 13 студентських наукових проблемних груп, їх учасники беруть активну участь у різного рівня наукових заходах. Зокрема, у рамках цьогорічної конференції «Молода наука» було представлено майже 100 студентських публікації, які увійшли до збірника. Розвивається проектна та міжнародна діяльність, у тому числі у рамках підготовки фахівців із туризму тощо.

Серед значних позитивних звершень представників наукового колективу факультету фізичного виховання голова НТР Геннадій Васильчук відзначив їхню співпрацю з представниками ЗВО Білорусі. Але він наголосив на необхідності активізувати діяльність лабораторії «Біохімії та фармакології спорту». Також, відповідно до затвердженого проекту рішення, була висунута вказівка посилити проектну і грантову діяльність на факультеті та завершити роботу щодо включення «Вісника ЗНУ. Фізичне виховання та спорт» до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus.

Напрямки діяльності спеціалізованої науково-виробничої лабораторії матеріалознавства високотемпературних композиційних матеріалів Інженерного інституту презентувала членам НТР ЗНУ доцент кафедри металургії Ольга Бережна. А також вона представила керівника спеціалізованої науково-виробничої лабораторії матеріалознавства високотемпературних композиційних матеріалів, професора кафедри металургії факультету металургії Інженерного інституту ЗНУ Віктора Скачкова. Передусім доповідач ознайомила присутніх з історію розвитку цього структурного підрозділу та його здобутками, серед яких – розробка спеціальних багатокомпонентних композиційних матеріалів, що мають підвищену міцність і термостійкість (піролітичний графіт, низькощільні вуглець-вуглецеві композиційні матеріали, високотемпературні матеріали на основі кисневої кераміки тощо), відповідних технологій та комп’ютерних програм для їхнього забезпечення. Створені співробітниками лабораторії матеріали успішно використовуються на виробництві, зокрема у літакобудуванні та космічних технологіях (ПАТ «Мотор Січ», КБ «”Південне” ім. М.К. Янгеля», ТОВ «Квант»). У планах підрозділу – розширювати співпрацю із підприємствами галузі.

Ще одне актуальне питання було винесено на розгляд НТР. Начальник Українського міжуніверситетського навчально-наукового шекспірівського центру, професор Наталія Торкут внесла пропозицію для членів НТР підтримати започаткований представниками Центру новий міждисциплінарний напрям співпраці, а також запросила науковців різних факультетів приєднуватися до цієї роботи. Даний проект був вже презентований для представників факультетів СПП (кафедра акторської майстерності та дизайну) та історичного. Надалі планується розширювати співпрацю і з іншими факультетами у рамках даного проекту. Співробітники центру готові розглянути пропозиції колег.

У розділі «Різне» були традиційно обговорені питання про рекомендацію до друку періодичних видань університету, монографій, науково-методичної літератури тощо. Загальною вимогою, яку було висунуто представниками НТР до науковців ЗНУ, є необхідність збільшувати кількість публікацій у міжнародних виданнях, особливо тих, які належать до видань 1-2 квартилю. А натомість – запрошувати закордонних колег публікувати свої наукові статті у виданнях ЗНУ.

Також йшлося про розширення міжнародного співробітництва, затвердження до виконання госпдоговірних робіт, тем кандидатських та докторських дисертацій.

 

Олена Хлистун

 


 

 

 

Схожі новини