Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Науковці економічного факультету ЗНУ та Інженерного інституту взяли участь у міжнародній литовській конференції

Науковці економічного факультету ЗНУ та Інженерного інституту взяли участь у міжнародній литовській конференції

Науковці економічного факультету ЗНУ та Інженерного інституту взяли участь у міжнародній литовській конференції
13.05.2019 14:00 Все Головні новини Факультети Економічний Інженерний інститут ЗНУ Економічний факультет Інженерний інститут ЗНУ факультет економіки та менеджменту міжнародна діяльність наукова діяльність конференція

Представники науково-викладацького колективу ЗНУ та Інженерного інституту ЗНУ взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика: проблеми і перспективи», яка проходила 9-10 травня в Литовському університеті спорту (м. Каунас) та Маріямпольській колегії (м. Маріямпо́ле).

Мету цієї конференції її учасники й організатори вбачали в аналізі зарубіжного та вітчизняного досвіду та виробленні практичних рекомендацій з розвитку економіки, менеджменту, підприємництва, бізнесу, спорту.

У Міжнародній науково-практичній конференції взяли безпосередню участь такі представники університету, як: Череп А.В., професор, декан факультету економіки ЗНУ, Воронкова В.Г., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проектами Інженерного інституту ЗНУ, Ажажа М.А., доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами Інженерного інституту ЗНУ, Нікітенко В.О., к. філософ.н., начальник міжнародного відділу вишу. Вони виступили з доповідями на пленарному та секційних засіданнях з темою «Освіта, економіка, менеджмент в інформаційному (цифровому) суспільстві» та «Фінанси і податкові системи України і Литви».

Варто відзначити, що Череп А.В., Воронкова В.Г., Нікітенко В.О., Ажажа М.А. увійшли до наукового комітету конференції, проведеної Маріямпольською колегією і Литовським університетом спорту.

Також представники Запорізького національного університету й Інженерного інституту ЗНУ взяли участь у зустрічах з адміністраціями університетів та представниками департаментів, де були обговорені питання співробітництва з:

1. Маріямпольською колегією (адміністрацією та колективом департаментів менеджменту та підприємництва, економіки, педагогіки, інформаційних технологій);

2. Литовським університетом спорту (адміністрацією, колективом департаменту спортивного менеджменту, Директором Міжнародного відділу);

3. Університетом Вітовта Великого (адміністрацією, колективом департаменту біоекономіки Агрокультурної академії), представниками наукового проекту «ERASMUS +» щодо обміну студентами та викладачами між університетами країн ЄС та організації наукового проекту ERASMUS +» між університетами Литви та України;

4. Університетом Олександра Стулгінскіса (адміністрацією).

Усі виявили зацікавленість у різноманітних формах міжнародного партнерства та нових формах конструктивного діалогу, співпраці та обміну досвідом між студентами, науковцями, практичними працівниками.

На кожній зустрічі виступали Нікітенко В. О., начальник Міжнародного відділу ЗНУ щодо підписання угод (меморандумів); Череп А. В., д.е.н., проф. щодо спільного міжнародного співробітництва; Воронкова В.Г., д. філософ. н., проф. щодо спільної наукової роботи; Ажажа М. А., к. н. держ. управління, доц. щодо розширення наукових зв’язків України і Литви.

За словами представників ЗНУ, участь у конференції була корисною щодо: обговорення проблем перспектив спільного міжнародного співробітництва та підписання угод та спільного проекту ERASMUS+, планування проведення спільних Міжнародних конференцій та засідань круглих столів і публікацій у наукових фахових статей у журналах «Економічний вісник» та «Гуманітарні студії». Йшлося і про участь у засіданні круглого столу, що відбудеться у вересні 2019 р. в масштабах ЗНУ, про обмін студентами та викладачами у проведенні спільних наукових та культурних заходів, спільне написання статей в журналах з наукометричними базами даних SCOPUS і WEB of SCIENCE й  написання колективних монографій та підручників.

За результатами участі в конференції та обговорення перспектив співпраці їх учасники досягли таких висновків: Україна і Литва є рівноправними партнерами; обидві країни  переживають аналогічні проблеми щодо реформування і модернізації вищої освіти. Україна і Литва націлені на подальше конструктивне співробітництво і партнерські відносини між двома країнами, які будуть поглиблюватися.

Варто відзначити, що в конференції взяли участь магістранти, які зі своїми доповідями вийшли на міжнародний рівень наукового співробітництва і внесли значний вклад у розвиток майбутньої магістерської роботи.

Важливим є те, що це був спільний захід викладачів Інженерного інституту ЗНУ та ЗНУ, який матиме вагомі наукові перспективи.

Усі учасники отримали сертифікати щодо участі у Міжнародній науково-практичній конференції. Тези та статті будуть розміщені на сайті, електронна адреса якого буде повідомлена пізніше.

 

Череп А.В., Воронкова В.Г., Нікітенко В.О., Ажажа М.А.

 

 

Схожі новини