Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На факультеті СПП абітурієнти зможуть навчатися за освітньою програмою «Спеціальна освіта»

На факультеті СПП абітурієнти зможуть навчатися за освітньою програмою «Спеціальна освіта»

На факультеті СПП абітурієнти зможуть навчатися  за освітньою програмою «Спеціальна освіта»
15.05.2019 11:21 Все Головні новини Факультети Соціальної педагогіки та психології Факультет СПП спеціальна освіта вступ-2019

Традиційно тема вибору освітньої програми є важливою під час перебігу вступної кампанії. Тож у ЗВО важливим лишається інформування абітурієнтів про нові спеціальності й спеціалізації. Одна з них – «Спеціальна освіта» (бакалаврат, денна – 4 роки (240 кредитів), заочна – 5 років (240 кредитів). Її перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу: Українська мова та література, Історія України, Іноземна мова або Біологія. Галузь знань для цієї спеціалізації – 01 Освіта/Педагогіка, а спеціальність: 016 Спеціальна освіта.

Кваліфікація, що присвоюється, регламентується таким переліком: вихователь; асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами; асистент вчителя; асистент вчителя з корекційної освіти; асистент вчителя-дефектолога; асистент вчителя-логопеда; асистент вчителя-реабілітолога. Галузі працевлаштування випускників це – загальноосвітні та спеціальні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади, реабілітаційні центри, 3340 – вихователь; асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами; асистент вчителя-дефектолога; 3229 – логопед; 3330 - Асистент викладача із соціальної педагогіки; асистент вчителя з корекційної освіти; асистент вчителя-логопеда; асистент вчителя-реабілітолога, 5131 – Гувернер. До речі, освітня програма передбачає підготовку фахівців (за вибором студентів) за такими спеціалізаціями: логопедія; комплексний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Також результати засвоєння програми визначаються знаннями та уміннями, що їх набудуть випускники, а також їхньою здатністю застосовувати набуті знання, уміння у відповідності до завдань своєї професійної діяльності, зокрема такі: знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння дисциплін циклу професійної підготовки; знання нормативно-правової бази та стандартів професійної діяльності. знання іноземної мови на рівні В1; знання сучасних теорій спеціальної педагогіки, соціально-педагогічні технології, діагностичний інструментарій необхідний для здійснення професійної діяльності. Знання вікової та соціальної психології; знання термінології свого фаху, сучасної української літературної та ділової мови.; знання призначень документів, вимог до складання та оформлення різних видів документів та правила їх оформлення. особливостей функціонування сучасної сфери спеціальної освіти та використання ресурсів її реалізації; знання специфіки роботи з різними проблемними ситуаціями і категоріями клієнтів з ООП; уміти аналізувати «проблемне поле» спеціальної освіти та  соціально-педагогічної діяльності і давати опис предмету дослідження – проблемної ситуації, груп ризику, представників  проблемних груп, використовуючи методи збору, аналізу та обробки інформації (досліджень); уміти знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, у тому числі іншомовних; уміти розробляти та використовувати науково обґрунтовані алгоритми діяльності у сфері спеціальної освіти; володіти методиками і технологіями встановлення контактів з різними групами клієнтів з ООП; уміти добирати оптимальний діагностичний  інструментарій, підбирати пакети діагностичних матеріалів, складати програму соціально-педагогічного та психолого-педагогічного діагностування особистості з ООП, цільових мікрогруп, аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати діагностичної роботи.

Освітня програма передбачає навчальні і виробничі практики у соціальних інституціях, закладах освіти, загальноосвітніх, спеціальних (корекційних) дошкільних і шкільних освітніх установах, психолого-медико-педагогічних консультаціях, центрах психолого-медико-педагогічного супроводу, реабілітаційних центрах та інших установах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

Деталі з теми за покликанням:

https://www.znu.edu.ua/opp2019/4098.ukr.html

Перелік компонентів освітньо-професійної програми

https://www.znu.edu.ua//opp2019/components/bak/spp/perel__k_op_spets_osv__ta_bak_.pdf 

 

Схожі новини