Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Кафедра менеджменту організації та управління проектами запрошує на навчання за освітньою програмою «Державне управління»

Кафедра менеджменту організації та управління проектами запрошує на навчання за освітньою програмою «Державне управління»

Кафедра менеджменту організації та управління проектами запрошує на навчання за освітньою програмою «Державне управління»
11.07.2019 16:14 Все Головні новини Інженерний інститут ЗНУ Інженерний інститут факультет економіки та менеджменту кафедра менеджменту організації та управління проектами освітня програма «Державне управління» вступна кампанія-2019

В Україні та в інших країнах світу завжди буде потреба у фахівцях, які володіють управлінськими навичками; знайомих з принципами, функціями та етикою службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування; здатних організувати та очолювати громадську діяльність. Якщо ви бажаєте стати висококваліфікованим фахівцем регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, розвити в собі системне та інноваційне мислення, навчитися ухвалювати ефективні рішення, то Інженерний інститут Запорізького національного університету запрошує вас отримати ступені бакалавра або магістра, навчаючись за новою освітньо-професійною програмою «Державне управління» спеціальності 281 та галузі знань 28 «Публічне управлінні та адміністрування».

Абітурієнти, які мають повну загальну середню освіту чи спеціальну середню освіту, або кваліфікацію молодшого спеціаліста, можуть отримати ступінь бакалавра. А ті, хто вже має ступені бакалавра або спеціаліста, можуть продовжити навчання та отримати ступінь магістра. Навчання здійснюється як за денною, так і за заочною формами, за рахунок держави або за кошти юридичних і фізичних осіб. Цього року обсяг прийому для отримання ступеню бакалавра – 30 осіб (денна форма навчання) та 25 осіб (заочна). Отримати ступінь магістра зможуть по 20 осіб на денній та заочній формах.

Для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр вам необхідно надати сертифікати ЗНО з української мови та літератури, математики та за вибором з іноземної мови або історії України. Для вступу до магістратури необхідно надати сертифікат ЄВІ з іноземної мови та скласти фахове вступне випробування.

З успіхом подолавши вступні іспити, абітурієнти стають студентами Інженерного інституту Запорізького національного університету. Термін навчання залежить від обраної форми. Для студентів денної форми – 4 роки, а заочної – 5 років (240 кредитів ЄКТС). Для магістрантів денної і заочної форм навчання – 90 кредитів ЄКТС за 1,5 роки.

Отримавши освіту за ступенем бакалавр, ви оволодієте основами навичками управління державними і муніципальними установами, громадськими об’єднаннями та некомерційними організаціями; усіма видами ресурсів управління державою та містом за концепцією e-government, інформаційним забезпеченням управлінських процесів в державних та недержавних установах тощо.

Випускники-магістри стануть фахівцями, які досконало знають теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основи та технологій прийняття управлінських рішень. Вміють користуватися нормативно-правовими актами, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування; застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських структур; представляти органи публічного управління та презентувати для широкого загалу результати їх діяльності тощо.

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Державне управління» здійснюється у формі атестаційного екзамену та публічного захисту кваліфікаційної роботи.

По закінченню освіти випускники-бакалаври займають посади, які передбачають здійснення організаційно-розпорядчих функцій у певних видах економічної діяльності, у системі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; у міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

А хто не бажає зупинятися на досягнутому, зможе продовжити освіту в магістратурі. Отримавши диплом магістра, випускники зможуть стати вищими посадовими особами державних органів влади; органів виконавчої влади; місцевих органів влади. Стати керівниками підприємств, установ та організацій; керівниками підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин, малих підприємств без апарату управління тощо.

Дізнатися більше про освітню програму «Державне управління» можна, звернувшись до Консультаційного центру Приймальної комісії ЗНУ за адресою: вул. Жуковського, 66-б (навчальний корпус №2), ауд. 114, 115, телефон: (061)764-67-53.

Необхідну інформацію про освітню програму можна знайти й за покликаннями:

https://www.znu.edu.ua/opp2019-ii/4142.ukr.html (для бакалаврів)

https://www.znu.edu.ua/opp2019-ii/4175.ukr.html (для магістрів)

 

Інженерний інститут

 

Схожі новини