Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини прес-служби ЗНУ / Новини / На засіданні Вченої ради університету затвердили рішення, які забезпечують якісний перебіг освітнього процесу

На засіданні Вченої ради університету затвердили рішення, які забезпечують якісний перебіг освітнього процесу

На засіданні Вченої ради університету затвердили рішення, які забезпечують якісний перебіг освітнього процесу
31.10.2019 08:57 Все Головні новини Вчена Рада

29 жовтня у Запорізькому національному університеті відбулося чергове засідання Вченої ради, під час якого обговорили низку питань й ухвалили стратегічні рішення, які стануть основою для планомірного сталого розвитку університету в майбутньому. Серед них: питання про розвиток міжнародної діяльності університету та роботу Центру освітніх послуг для іноземних громадян, про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті, про ефективність діяльності  факультету менеджменту, кадрові питання та інші.

Розпочав засідання ректор ЗНУ, професор Микола  Фролов, який привітав усіх присутніх із черговими науковими здобутками нашого університету. Так, в урочистій обстановці було вручено ліцензійний договір доктору медичних наук, професору кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини біологічного факультету ЗНУ Олександру Фролову, а також членам Вченої ради було представлено нову голову студентської ради університету – Світлану Корнієнко.

В рамках засідання про розвиток міжнародної діяльності університету доповів проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук. Він проаналізував кількісні показники укладених міжнародних угод та напрямки міжнародної діяльності, серед яких: співробітництво з міжнародними освітніми установами, громадськими організаціями та агенціями; організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, професійної практики студентів за кордоном; наукова співпраця науково-педагогічних працівників університету з іноземними колегами; залучення університету до участі у міжнародних проєктах; навчання іноземних громадян в університеті. Також Геннадій Миколайович наголосив, що наразі продовжується співробітництво в рамках спільних проєктів з Університетом дю Мен (Франція), Університетом Фоджіа (Італія), Нарвським коледжем Тартуського університету (Естонія), Університетом ім. Масарика (Чеська Республіка), Вроцлавським Університетом (Польща), Університетом Любляни (Словенія), Аньхойським педагогічним університетом (КНР) та ін. Загалом, станом на жовтень 2019 року укладено 72 угоди. Предметом таких  угод про співробітництво є:  обмін студентами та викладачами, проведення спільних заходів, дослідження, наукова діяльність, обмін інформацією, академічна мобільність, стажування, викладання, підвищення кваліфікації, відвідування мовних шкіл та інше. При цьому, пріоритетним напрямком міжнародної академічної мобільності є програма Еразмус+. Також в ЗНУ виконується 5 проєктів по лінії Еразмус. Нагадав доповідач про  співпрацю за міжнародними програмами IREX, фонду ім. Фулбрайта, Німецької асоціації академічних програм DAAD, а також за стипендіальною програмою Вишеградського фонду,  турецькою програмою академічних обмінів Мевляна та про співпрацю з Інститутом Конфуція, Аньхойським педагогічним університетом, Університетом дю Мен (Франція) та інш. Проректор з наукової роботи проаналізував слабкі місця в діяльності відділу міжнародних зв’язків і представив перспективний план розвитку міжнародної діяльності на наступний рік, до якого увійшли, зокрема, такі напрямки роботи: моніторинг документів про міжнародну співпрацю, створення англомовної лінії навчання, створення умов для активної участі викладачів і студентів у програмах академічної мобільності, розробка рекламної продукції про університет на англійській мові, участь у міжнародних виставках тощо.

Під час аналізу результатів міжнародної роботи університету ректор наголосив на важливості збереження і розвитку сталих наукових зв’язків між кафедрами різних факультетів ЗНУ з іншими міжнародними університетами задля розвитку наукової і міжнародної діяльності.

В свою чергу, про роботу Центру освітніх послуг для іноземних громадян розповів начальник Центру освітніх послуг для іноземних громадян Муц Луай Файсал, який проаналізував напрямки роботи (підготовка документів для студентів-іноземців, формування навчального плану та інше) та статистику кількості іноземних студентів, які навчаються в ЗНУ. Наприклад, з Марокко в університеті навчається 113 студентів, з Узбекистану – 6, з Туркменістану – 6, з Азербайджану – 3, з Еквадору – 1, з Лівану – 2, з Нігерії – 8, тощо. Також доповідач наголосив, що центр працює над збільшенням контингенту студентів і запрошенням іноземних громадян до навчання на підготовчому відділенні ЗНУ.

Про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в університеті стан та перспективи проведення цієї роботи в університеті розповів проректор з науково-педагогічної роботи Юрій Каганов. Зокрема, він розповів про підготовку і моніторинг освітніх програм  до акредитації, про нормативну базу з питань якості вищої освіти, складові, процедури і заходи системи забезпечення якості освіти, а також про подальше скорочення кількості освітніх програм з урахуванням рентабельності і думки стейкхолдерів, про запровадження англомовних програм навчання, вдосконалення критеріїв рейтингового оцінювання, про кількісний склад докторів наук на факультетах (всього на сьогодні у ЗНУ 125 докторів наук), про оприлюднення на сайті змісту освітніх програм і систему академічної доброчесності.  Також Юрій Олегович звернув увагу на започаткування опитування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, оцінювання науково-педагогічних працівників, запуск автоматизованої системи «Деканат», ребрендинг університету в соціальних мережах, модернізацію системи «СИНАП», створення репозитарію академічних текстів та забезпечення моніторингу виконання ліцензійних вимог щодо груп забезпечення за всіма спеціальностями.  До того ж, під час засідання учасники проаналізували питання якісної роботи і поліпшення контенту в системі Moodle.

Під час засідання Вченої ради ЗНУ в рамках питань порядку денного заслухали звіт кандидата технічних наук, доцента кафедри електротехніки та енергоефективності факультету енергетики, електроніки та інформаційних технологій Інженерного інституту ЗНУ Віктора Коваленка про ефективність роботи факультету менеджменту. Зокрема, він наголосив, що об’єктивні показники свідчать про ефективність роботи факультету. Він звернув увагу на збільшення кількості студентів на факультеті на 39 % за останні 3 роки (сьогодні їх 967), зростання кількості академічних стажувань викладачів і студентів. Також доповідач проаналізував організаційно-методичну роботу, міжнародну, профорієнтаційну, показники кількості виданих наукових публікацій, патентів  та інше.

При цьому, ректор Микола Фролов звернув увагу на подальший перегляд ліцензійних обсягів абсолютно всіх спеціальностей та перегляд кількості освітніх програм, їх кадрового забезпечення для оптимізації та відповідності ринку праці і ринку освітніх послуг, а також посилення профорієнтаційної роботи з огляду на аналітику вступної кампанії. Крім того, він наголосив на необхідності активізації роботи і контролю відвідуваності занять студентами, виконання вимог навчального плану, завдань освітніх програм. Разом із тим, звертаючись до представників усіх структурних підрозділів, ректор наголосив на тому, що університет не повинен зупинятися на досягнутому, адже сьогодення ставить свої виклики і завдання. Він зауважив, що університет демонструє показники інтенсивного розвитку: у галузі освітніх і наукових технологій, забезпечення навчальних навантажень, зростання матеріально-технічної та інформаційної бази.

У рамках засідання розглянули кадрові питання стосовно присвоєння вченого звання доцента по кафедрі економіки та інформаційних технологій Євгенію Мержинському, присвоєння вченого звання доцента по кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Юлії Швець. Крім того, були розглянуті питання про затвердження Положення про науково-технічну раду Запорізького національного університету, про створення на базі науково-дослідної частини Запорізького національного університету лабораторії «Промислової електроніки», про внесення змін до складу редакційної колегії  науково-періодичного  фахового видання «Питання біоіндикації та екології», про рекомендацію до друку наукових праць і поширення їх через мережу інтернет та про рекомендацію до поширення через мережу інтернет електронного наукового видання, про затвердження Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти у Запорізькому національному університеті, про затвердження змін та доповнень до: Положення про порядок розрахунку та розподілу навчального навантаження й перелік основних видів методичної, наукової, організаційної роботи науково-педагогічних працівників Запорізького національного університету; Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до них у Запорізькому національному університеті; Порядку реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Запорізькому національному університеті; Порядку призначення і виплати академічних стипендій у Запорізькому національному університеті; Порядку формування рейтингу успішності студентів Запорізького національного університету для призначення академічних стипендій, а також  про затвердження голів екзаменаційних комісій для проведення атестації здобувачів вищої освіти зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки кадрів, про рекомендацію до друку навчально-методичної літератури, про перейменування факультету фізичного виховання та його окремих кафедр, про представлення до нагородження почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» Анатолія Коноха, про представлення до нагородження орденом ІІІ ступеня «За заслуги перед Запорізьким краєм» Запорізької обласної ради доктора філологічних наук, завідувача кафедри української мови, професора  Раїси Христіанінової.  

Микола Фролов подякував за плідну роботу всім учасникам Вченої ради. Він висловив сподівання, що й надалі ефективність залишиться важливим показником діяльності представників колективу Запорізького національного університету.

Відповідно до кожного пункту порядку денного учасники засідання розглянули і затвердили проєкти рішень та перспективні плани діяльності. З проєктами рішень і доповідями можна ознайомитись нижче.

 

dopov__d___1_vasil__chuk.doc

kaganov.ppt

proekt_r__shennya_1_vasil__chuk.doc

proekt_r__shennya_2_kaganov.doc

proekt_r__shennya_3_shavkun.docx

shavkun.ppt

Схожі новини