Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Викладачі та студенти філологічного факультету вітають із ювілеєм професора Раїсу Христіанінову

Викладачі та студенти філологічного факультету вітають із ювілеєм професора Раїсу Христіанінову

Викладачі та студенти філологічного факультету вітають із ювілеєм професора Раїсу Христіанінову
07.11.2019 08:57 Все Головні новини Факультети Філологічний Філологічний факультет ювілей привітання

Сьогодні викладачі та студенти філологічного факультету вітають з ювілеєм Раїсу Христіанінову – знаного науковця і педагога, доктора філологічних наук, професора, завідувачку кафедри української мови. У ЗНУ Раїса Олександрівна зарекомендувала себе як досвідчений та висококваліфікований фахівець, якому було довірено керувати науково-педагогічним колективом кафедри.

Свого часу Раїса Христіанінова закінчила навчання на філологічному факультеті Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Українська мова та література», отримавши диплом із відзнакою (1982). Понад рік працювала вчителем української мови і літератури в Орловецькій середній школі на Черкащині, потім – асистентом кафедри української мови в Черкаському педагогічному інституті. Після завершення навчання в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту захистила кандидатську дисертацію на тему «Прийменниково-відмінкова синонімія в сучасній українській літературній мові (деліберативні й адресатні конструкції)» під науковим керівництвом професора Г. М. Удовиченка (1987 р.). Працювала в Бердянському державному педагогічному інституті ім. П. Д. Осипенко (із 2002 р. – БДПУ): асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри української мови і літератури, кафедри української мови, завідувачем кафедри української мови, потім – української мови та методики викладання фахових дисциплін і, паралельно, заступником директора Інституту філології з наукової роботи. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук – «Формально-граматична і семантико-синтаксична типологія складнопідрядних речень» (науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор І. Р. Вихованець).

Із 2016  р. розпочала свою діяльність у ЗНУ як професор кафедри української мови. Для студентів філологічного факультету викладає дисципліни спеціалізації та курси за вибором: «Сучасна українська мова (синтаксис складного речення)», «Синтаксис простого і складного речення в школі (курс за вибором)», «Актуальні проблеми морфології», «Актуальні проблеми сучасного синтаксису». Раїса Христіанінова – один із розробників Стандартів вищої освіти України для бакалаврського та магістерського рівнів за спеціальністю «035 Філологія». Була членом спеціалізованої вченої ради К 17.051.02 в ЗНУ (2016-2018 рр.), членом науково-методичної комісії з гуманітарних наук та богослов’я (підкомісія 035 «Філологія») сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (2016-2019 рр.). Зараз виступає членом Наукової ради МОН Україна, секція 21 «Літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство» (із 2019 р.), спеціалізованої вченої ради Д 17.051.02 в Запорізькому національному університеті. Вона входить до складу редколегій наукових видань: «Типологія та функції мовних одиниць», «Філологічний дискурс», «Науковий вісник Бердянського державного педагогічного університету. Серія: «Філологічні науки», «Вісник Запорізького національного університету», рецензент збірника наукових праць «Психолінгвістика». Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації, а ще керує аспірантами та здобувачами.

Наукові зацікавлення шановної ювілярки – функційно-категорійна граматика, синтаксис. Вона – автор понад 120 наукових праць, серед яких – одноосібні та колективні монографії, навчальні посібники, статті у фахових виданнях тощо. Серед основних праць: посібники «Просте речення в шкільному курсі української мови» (1991 р.), «Українська мова та методика її вивчення у вищій школі» (2007 р.), «Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактики» (2015 р.), монографії «Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові» (2012 р.), «Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя» (2017 р.). Самовідданість освітянській справі та визначна науково-педагогічна діяльність Раїси Христіанінової відзначена нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2004 р.) й «За наукові та освітні досягнення» (2014 р.).

Колеги висловлюють щиру вдячність шановній ювілярці й говорять про неї, як про талановитого викладача й чудового друга, людину, яка докладає чимало зусиль задля розвитку філологічного факультету. Вони зичать Раїсі Христіаніновій щастя й радості на щодень, натхнення на нові звершення!

 

Схожі новини