Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / В інженерному інституті ЗНУ відбулася міжнародна конференція з питань цифровізації освіти

В інженерному інституті ЗНУ відбулася міжнародна конференція з питань цифровізації освіти

В інженерному інституті ЗНУ відбулася міжнародна конференція з питань цифровізації освіти
02.12.2019 10:59 Все Головні новини Інженерний інститут ЗНУ Факультет економіки та менеджменту Інженерний інститут факультет економіки та менеджменту кафедра менеджменту організацій та управління проектами наукова діяльність міжнародна діяльність конференція

Двадцять сьомого-двадцять восьмого листопада в інженерному інституті Запорізького національного університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства», запланована Міністерством освіти і науки України. Головою  оргкомітету конференції став ректор, професор Микола Фролов, його заступником – проректор  знаукової роботи, професор Геннадій Васильчук.

Для проведення конференції створили оргкомітет, який доклав чималих зусиль для забезпечення наукової та організаційної частини конференції (Воронкова В.Г., Ажажа М.А., Нікітенко В.О., Муц Луай Файсал). У роботі конференції прийняли участь представники закладів вищої освіти України та науковці з Литви та Білорусі.

На початку конференції із привітальним словом до присутніх звернувся директор інженерного інституту ЗНУ, доцент Коломоєць Г.П. Професор Воронкова В.Г, а також депутат Запорізької міської ради Воронцов О. В. у своїх виступах згадали про проблеми цифровізації освіти в ЗВО.

На пленарному засіданні з цікавими доповідями та презентаційним матеріалом виступили: декан економічного факультету ЗНУ, професор Череп А.В. та Žaneta Simanavičienė, prof. habil. dr., Mykolo Romerio universitetas I Mykolas Romeris University (Вільнюс, Литва) на тему: «Передові країни в очікуванні нового «економічного дива» в умовах розвитку цифрового світу». А ще – професор Кіндратець О.М. (тема: «Проблеми цифрової трансформації освіти»), професор Катаєв С.Л. (тема: «Інтернет-спільноти як колективи нового типу»),  професор. Скворець В.О. (тема: «Вплив інформаційних технологій на соціалізацію молоді в інформаційному суспільстві»), професор Воронкова В.Г. із презентаційним матеріалом «Формування цифрових компетенцій цифрового суспільства».

Усі доповіді неабияк зацікавили присутніх. Варто відзначити, що на конференції були присутні студенти та магістранти, відбулися дискусії з проблем цифровізації суспільства.

У подальшому робота конференції тривала за секційними напрямками: «Цифрові цінності в умовах цифрового суспільства», «Напрями розвитку освіти в умовах цифрового суспільства», «Практичні засади становлення  і розвитку освітнього простору в умовах цифрового суспільства».

На конференцію представили свої тези науковці з наступних вишів: Національний технічний університет імені Ігоря Сікорського (Київ); Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (Київ); ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (Київ); Національний інститут стратегічних досліджень (Київ); Інститут держави і права ім. В.М.Корецького (Київ); Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б.Хмельницького (Мелітополь); Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д.Моторного (Мелітополь); ДВНЗ Мелітопольський промислово-економічний коледж» (Мелітополь); Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Дніпро); Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова(Одеса); Одеська державна академія технічного регулювання і якості (Одеса); Національний університет «Запорізька політехніка» (Запоріжжя); Запорізький електротехнічний коледж Національного університету «Запорізька політехніка» (Запоріжжя); Національний університет «Запорізька політехніка»; Європейський університет (Київ).

Приємно, що на конференцію були надіслані тези вчених з Білорусі (Мінськ), із таких ЗВО, як: Інститут філософії НАН Білоруси (Мінськ); Білоруський державний технологічний університет (Мінськ) і Білоруський державний університет (Мінськ), а також – від учених з Литви: серед учасників були представники Маріямпольської колегії (Маріямполь), Литовського університету спорту (Каунас); університету Мікола Ромеріса (Вільнюс, Литва).

Учасники конференції під час її засідань відзначили, що цифрові компетенції здобувачів вищої освіти є глобальним мегатрендом і маркером цифрової трансформації суспільства в умовах глобалізації 4.0, промислової революції 4.0, Просвітництва 2.0, технологічного розвитку сучасного світу. Виступи учасників конференції були направлені на виявлення тенденцій розвитку інформаційно-комп’ютерних та комунікаційних технологій, ІТ-індустрії, цифровізації навчального процесу, що вимагає підвищення ролі освіти у цьому процесі та необхідності підвищення ефективності розвитку цифрових компетенцій, які впливають на розвиток людського і соціального капіталу, що має велике практичне значення для упровадження нового типу цифрової освіти, яка ще не досліджена в в літературі як цифрова, проривна, мережева. Згідно з Глобальним звітом про розвиток інформаційних технологій-2016 (The Global Information Technology Report), опублікованим Всесвітнім економічним форумом (World Economic Forum), Україна за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій посіла 64 рейтингову позицію серед 139 країн світу, покращивши за рік результати на 7 пунктів.

Учасники конференції довели, що цифрова освіта є надзвичайно важливим соціально-економічним, науковим і технологічним питанням світового рівня, так як концепція цифрового суспільства знаходиться у центрі уваги багатьох урядів і держав. Все це дає можливість вважати, що тема конференції є інноваційною і майже не розробленою у соціально-філософській, економічній та управлінській літературі в Україні.

Головне завдання конференції – це концептуалізація становлення й розвитку цифрової освіти, що вливає на формування компетенцій креативності та їхньої трансформації в людський й соціальний капітал. Усі ці процеси можливі за рахунок прориву в розвитку інформаційно-комунікативних технологій, що кардинально змінюють ринок впливають на всі галузі людської життєдіяльності, які привели до появи нового феномена цифрової освіти, що розвивається в умовах  глобалізації 4.0, промислової революції 4.0 (Industry), технологічної революції 4.0, Просвітництва 2.0.

Проблематика цифрової освіти як чинника формування креативності та її трансформації в людський і соціальний капітал починає формуватися у нас на очах, тому вченим слід зазирнути у майбутнє й передбачити перспективи завтрашнього дня, проаналізувати, якими будуть драйвери економічних і соціальних змін та розробити практичні рекомендації щодо формування цифрового суспільства, цифрової людини, цифрової культури, цифрової освіти. Сучасна система освіти України – від початкової до вищої – перебуває у стані реформування, під час якого відбуваються заходи щодо стимулювання цифровізації навчального процесу з усвідомленням наявних викликів та із застосуванням інструментів розвитку цифрової інфраструктури. Компетенція у галузі цифрових технологій повинна сприйматися не лише як знання, що стосуються технічних навичок, але й як знання, більшою мірою зосереджені на когнітивних, соціальних та емоційних аспектах роботи і життя в цифровому середовищі.

Із метою подальшого розвитку цифрових компетенцій, учасники конференції рекомендують:

1. Формувати цифрові компетенції, що формуються сьогодні під час викладання майже всіх дисциплін, які означають уміння аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність і надійність джерел даних, інформації та цифровий контент; аналізувати, тлумачити й критично оцінювати дані, інформацію та цифровий контент; уміння застосовувати цифрові технології; здійснювати кодування, мати теоретичні знання щодо ведення електронного бізнесу; уміння використання інформаційно-телекомунікаційних систем;

2. Покращувати цифрову інфрастуруктуру ЗВО з метою формування цифрових компетенцій як головних драйверів інноваційних механізмів впровадження концепції  цифрового суспільства та цифрової особистості, що формується на основі передових (розумних) інформаційно-комунікативних (проривних) технологій з інноваційною цифровою інфраструктурою;

3. Розвивати перспективні наукові напрями з метою отримання нових знань про цифрове суспільство, цифрову людину, цифровий світогляд, цифрову освіту, виявлення їх  характеристик, напрямів, проблем в умовах цифрової революції;

4.Формувати викладачів нової генерації з інноваційним мисленням, новими підходами до навчання, які здатні постійно та швидко самостійно опановувати новий матеріал, так як цифровізація освіти полягає не лише у апаратному та програмному забезпеченні навчальних закладів, а й відображає сучасні тенденції розвитку економіки та суспільства, розробляти нові дисципліни, які у повній мірі визначають цифрові компетенції тощо;

5. Сприяти розвитку дистанційної освіти та дистанційного набуття знань, кінцевою метою яких є реалізація інтернет-орієнтованої системи супроводу й консультацій для людей, що навчаються дистанційно, а в перспективі – для широкого кола користувачів комп’ютерної мережі, брати активну участь у системі MOODLE;

6. Розвивати електронну освіту, для покращення якої потрібно розробити єдину програму для всіх закладів, встановити чіткі межі, а також розробити єдину платформу для проходження навчання. Електронне навчання сьогодні - це навчальний процес, в якому використовуються інтерактивні електронні засоби доставки інформації. Електронна освіта – тренд у корпоративному навчанні персоналу, у рамках профорієнтації та управління кар’єрою.

7. Розробити стратегію цифровізації освіти, яка повинна включати: дигіталізацію освіти; розвиток цифрових компетенцій здобувачів вищої освіти. Для цього потрібно здійснити такі заходи: масштабне використання IКТ та цифрових технологій; формування новітнього дизайну навчального простору; модернізація інфраструктурного оснащення; упровадження нових технологічних і управлінських рішень;- використання технології онлайн-навчання із застосуванням цифрових- освітніх ресурсів. Очікування: нова якість освіти; розвиток «гнучких навичок» та IT-навичок здобувачів вищої освіти; сучасні, ефективні і комфортні умови навчання;

8.Сформувати концепцію цифрового суспільства та цифрової освіти, основні етапи розвитку засобів накопичення та поширення інформаційних технологій як чинника технологічних перетворень в Україні, що впливають на становлення і розвиток цифрового світогляду, цифрової людини, цифрової культури, цифрової освіти та впливають на формування конкурентоспроможного ринку праці в Україні в контексті європейської стратегії зайнятості та імплементації до європейських цінностей цифрової освіти.

Учасники наукового засідання та представники його оргкомітету відзначають, що проведення таких конференцій має велике теоретичне і практичне значення для розвитку цифовізації освіти та вирішення нових проблем, що виникають як виклик швидкоплинного розвитку сучасного світу.

 

Воронкова В.Г.,

завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проєктами

Інженерного інституту Запорізького національного університету

 

 

 

Схожі новини