Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні НТР обговорили результати наукової діяльності підрозділів та намітили перспективні напрями розвитку

На засіданні НТР обговорили результати наукової діяльності підрозділів та намітили перспективні напрями розвитку

На засіданні НТР обговорили результати наукової діяльності підрозділів та намітили перспективні напрями розвитку
28.12.2019 09:40 Все Головні новини Факультети Науково-технічна рада засідання

У ЗНУ відбулося підсумкове засідання науково-технічної ради університету під головуванням проректора з наукової роботи Геннадія Васильчука. Його учасники цього разу обговорили підсумки діяльності Наукових шкіл ЗНУ за період з 2017 до 2019 р. та плани їхнього розвитку на наступний період, результати діяльності й перспективи розвитку Українського міжуніверситетського навчально-наукового Шекспірівського центру, що діє на базі університету, затвердили звіти про виконання держбюджетних науково-дослідних робіт, а також вирішили інші важливі питання, що стосуються подальшого розвитку ЗВО.

Перед початком розгляду питань порядку денного відбулося урочисте нагородження організаторів та переможців цьогорічної грандіозної події, яка вперше проходила на базі факультету іноземної філології ЗНУ під патронатом МОН України, – Всеукраїнського Шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних проектів ім. Віталія Кейса. Подяками ректора Миколи Фролова були відзначені: керівник Українського міжуніверситетського навчально-наукового Шекспірівського центру, професор Наталія Торкут, начальник НДЧ, професор Оксана Болдуєва, декан ФІФ, доцент Галина Морошкіна, заступник декана, доцент Катерина Василина, завідувач кафедри слов’янської філології, професор Ірина Павленко, доценти Олена Тупахіна та Яна Кравченко, аспіранти Олена Філатова та Данііла Бесклепній – за високий рівень організації та проведення заходу. А також професор Наталія Торкут, доценти Юрій Черняк та Ельдар Веремчук – за підготовку фіналістів конкурсу. Зауважимо, участь у конкурсі взяли 84 роботи, які представили 79 учасників із 20 університетів України. Четверо студентів ЗНУ стали переможцями цього конкурсу: І місце – О. Соболь та М. Дорошенко, ІІ місце – О. Нелюбова та В. Литвиненко. Інформацію щодо проведення конкурсу можна переглянути за покликанням:

https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=49429&lang=ukr&news_code=u-znu-proveli-final-vseukrayinskogo-shekspirivskogo-konkursu-studentskikh-doslidnitskikh-i-kreativnikh-pro--ktiv-imeni-vitaliya-kejsa

Після урочистої частини учасники засідання заслухали й обговорили звіти про здобутки Наукових шкіл ЗНУ за період 2017-2019 рр. та затвердили перспективні плани щодо розвитку їхньої діяльності.

Керівник Наукової школи ««Філологічна освіта: теорія та методика навчання» професор Тетяна Пахомова презентувала присутнім досвід та перспективи подальшої роботи колективу філологів, що працюють у рамках цього напряму. Зокрема, вона нагадала, що це – одна з найстаріших шкіл, які виникли ще за часів функціонування ЗДПІ, засновниками є видатні науковці, професори Іван Олійник, Валентин Іваненко, Єжи Розенбаумом. Проте офіційно зареєстрована Наукова школа була в МОН у 1992 році. Наступники гідно продовжують розпочату засновниками діяльність, серед їхніх досягнень: захисти дисертацій, виконання 28 дербюджетних та госпдоговірних тем,  низка навчально-наукових проєктів, а також 5 статей, що входять до наукометричних баз даних, 30 публікацій в матеріалах конференцій, 74 статті у фахових виданнях, розділи в монографіях – 2, 8 навчальних посібників, 9 методичних розробок тощо. Одним із визначних досягнень, зокрема, є розробка (у співавторстві з керівником школи) навчальної комп’юторної програми старшим викладачем Анною Драч, що підтверджено авторським правом.

Достойні напрацювання також мають керівник наукової школи «Філософія управління», професор кафедри менеджменту організацій та управління проєктами Інженерного інституту Запорізького національного університету Валентина Воронкова та очолюваний нею науковий колектив, який плідно розвиває міжфакультетську взаємодію. Наукові здобутки самої Валентини Воронкової визначаються: h-індекс Google Scholar = 21, h-індекс Scopus = 1. За звітний період результатом діяльності представників цієї школи є 11 монографій, 9 навчально-методичних посібників та методичних рекомендацій, статті у фахових виданнях, у тому числі Scopus і WOS. Розроблено держбюджетні теми: «Удосконалення механізмів розвитку інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України в умовах глобалізації» № 0115U002343 (2015-2017 рр., керівник: Валентина Воронкова), проєкт прикладного дослідження «Прикладні аспекти удосконалення цифровізації та її вплив на розвиток соціального і людського капіталу в Україні» (секція 20  «Соціально-історична) (2020-2022), який набрав 65,5 балів, спільно із науковцями з Литви розробляється новий проєкт у рамках Erasmus+ тощо. Представниками цієї школи впроваджуються інноваційні напрями досліджень, зокрема такі як філософія гуманістичного менеджменту (розроблена концепція гуманістичного менеджменту), філософія управління персоналом (розроблена синергетична методологія, концепція кадрового менеджменту), філософія глобалізації (розроблена концепція глобалізації), філософія антикризового державного управління (розроблена теорія і практика державного управління), філософія соціально-економічного прогнозування (розроблена теорія і практика прогнозування), філософія цифрового суспільства і цифрової людини, філософія цифрового менеджменту. Готується до виходу збірник наукових праць «HUMANITIES  STUDIES», розроблено новий сайт humstudies.com , готується до друку наукова монографія «Промисловий менеджмент в епоху інформаційних змін, глобалізації та кризи» тощо. Представлені досягнення вже визнані представниками галузі, отже надихають на нові звершення творчий колектив Наукової школи.

Окрім діяльності Наукових шкіл, на засіданні цього дня також були представлені результати діяльності та перспективні напрямки розвитку Українського міжуніверситетського навчально-наукового Шекспірівського центру, про що доповіла його завідувач, професор Наталія Торкут. Головною функцією його є координаційна діяльність і налагодження взаємодії між інституціями, які розвивають напрям Шекспірознавства. З цією метою фахівцями була розроблена модель міжінституціональної співпраці у галузі Шекспірівських студій, було підписано 9 угод про співробітництво, ця робота триватиме й надалі. У рамках реалізації концепції започатковано щорічний міжнародний проєкт «Дні Шекспіра в Україні» (квітень-травень), проводиться Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських наукових і креативних проєктів імені Віталія Кейса, розроблено сайт «Український шекспірівський портал» (shakespeare.in.ua).

На розгляд учасників зібрання також були представлені звіти про виконання держбюджетних науково-дослідних робіт: НДР № 1/17 «Створення, розвиток інфраструктури і технологій управління комунальною власністю України» (доповідач: керівник, професор Володимир Волков), НДР № 2/17 «Формування дисперсних квазікристалічних та кристалічних фаз в умовах нерівноважної кристалізації при лазерному легуванні металевих сплавів» (доповідач: керівник, професор Василь Гіржон), НДР № 3/17 «Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та забезпечення національної фінансово-економічної безпеки» (доповідач: керівник, професор Алла Череп), НДР 5-1 Д/18 «Дослідження суміщених процесів розливання-кристалізаціїї і обробки металів тиском для виготовлення суцільних і порожистих заготовок подвійного призначення» (доповідач: керівник, професор Йосип Огінський).

Під час засідання НТР його учасники також обговорили проблемні питання стосовно фінансування НДР та інших наукових досліджень, комерціалізації науки та необхідність підтримки фундаментальних досліджень з боку держави тощо.

Про напрацювання, проблеми та перспективи міжнародної діяльності на економічному факультеті доповіла заступник декана з міжнародної діяльності, доцент Наталя Венгерська. Зокрема, вона звернула увагу присутніх на масштаби співпраці факультету із закордонними ЗВО та іншими науковими інституціями, проєктну та грантову діяльність представників науково-педагогічного колективу, що розвивається у рамках напряму «Жана Моне». А також представила рейтингові показники діяльності кафедр і проаналізувала результати академічної мобільності викладачів та студентів. Насамкінець вказала на моменти, які заважають процесам розвитку, й окреслила методи їхнього подолання.

Окрім цього, учасники засідання традиційно обговорили й затвердили теми наукових дисертацій аспірантів/докторантів та призначення наукових керівників, рекомендації до друку наукових видань університету, зміни у складі редакційної колегії та інші нагальні питання.

По завершенню робочої частини останнього у цьому році засідання НТР проректор Геннадій Васильчук привітав усіх його учасників із прийдешніми новорічними святами і побажав науково-педагогічній спільноті університету вдалого наступного року. 

 

Олена Хлистун

 

 

 

 

Схожі новини