Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На юридичному факультеті магістранти успішно захистили свої кваліфікаційні роботи англійською мовою

На юридичному факультеті магістранти успішно захистили свої кваліфікаційні роботи англійською мовою

На юридичному факультеті магістранти успішно захистили свої кваліфікаційні роботи англійською мовою
10.01.2020 15:49 Все Головні новини Факультети Юридичний Юридичний факультет центр інтенсивного вивчення іноземних мов освітній процес захист магістерських робіт мультилінгвальне навчання

Робота екзаменаційної комісії на юридичному факультеті ЗНУ розпочалася 9 січня 2020 року. Уже четвертий рік поспіль студенти рівня вищої освіти «магістр» юридичного факультету Запорізького національного університету мають можливість захищати свої кваліфікаційні роботи іноземною мовою. Не став винятком і цей рік. Вісім студентів денної та заочної форми спеціальностей 081 «Право» змогли продемонструвати членам екзаменаційної комісії, а також всім присутнім на захисті не тільки високий рівень своєї фахової підготовки, а й англійської мови, зокрема професійної.

Захисти кваліфікаційних робіт магістрів юридичного факультету відбуваються в рамках впровадження (implementation) та поширення результатів проекту (dissemination activities) із розробки навчального курсу «Загальноєвропейська конвергенція правових, економічних та культурологічних основ попередження корупції» Pj611790 напряму J. Monnet Програми ЄС Erasmus+.

Випускник юридичного факультет Джорджтаунського університету (м. Вашингтон, США), який має  ступінь магістра з податкового права (Tax LLM), завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету, кандидат юридичних наук, доцент Дмитро Каменський у режимі відеоконференції брав участь у захисті кваліфікаційних робіт магістрів. Він відзначив актуальність тем наукових досліджень студентів і шляхів удосконалення правових проблем відповідних тематик, окремо Дмитро Каменський підтвердив високий рівень володіння випускниками фахової іноземної мови.

За словами директора Центру інтенсивного вивчення іноземних мов Запорізького національного університету Варвари Петросової, яка була запрошена для участі в заході, студенти продемонстрували досить високий рівень лінгвістичної, зокрема англійської, підготовки. Вони змогли вміло презентувати результати своїх кваліфікаційних досліджень, вести фахову дискусію, вільно спілкуватися на різні теми правничого спрямування, продемонструвати навички правничого письма.

Це підтверджують і представники кафедри іноземних мов професійного спрямування Запорізького національного університету, які також були запрошені до участі у заході, а саме: завідувач кафедри Станіслав Іваненко й доцент Світлана Вавіліна. Вони мали змогу не тільки послухати доповіді студентів, ознайомитися із їхніми графічними презентаціями, а й запропонувати запитання для обговорення, тематичної дискусії, перевірити рівень знання студентами правничої термінології та специфіки її використання в різних правничих документах.

Цього року тематика кваліфікаційних робіт магістрів була досить різноманітною й охоплювала широке коло юридичних питань та наукових інтересів студентів, а саме – англійською мовою були презентовані наступні теми: «Штучний інтелект у правовій спеціальності: правові засади впровадження та використання», «Паркування як об'єкт публічно-правового регулювання: європейський, національний виміри та шляхи оптимізації», «Кваліфікаційне оцінювання судді (кандидата на посаду судді) як ефективний засіб якісного кадрового забезпечення правосуддя в Україні», «Зберігання транспортних засобів в аспекті публічно-правового регулювання: порівняльно-правовий аналіз міжнародного, європейського та національного досвіду», «Реалізація та захист права на здійснення інвестицій», «Європейські та національні стандарти правового регулювання відносин оцінки впливу на стан довкілля з боку проектів та програм», «Моніторинг способу життя публічних службовців як засіб запобігання корупції в Україні та зарубіжних країнах: компаративно-правовий аналіз».

На захисті кваліфікаційних робіт також був присутній к.ю.н., доцент, суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Руслан Сінєльнік, який відзначив поглиблений рівень володіння студентами фаховою іноземною мовою у процесі здобуття мультилінгвальної освіти з метою підвищення професійного рівня юристів. Мета такої освіти – надати змогу студентам у подальшій кар’єрі гідно представляти правничу спільноту на міжнародному рівні. Суддя побажав випускникам успіхів у подальшому виборі напряму правничої діяльності та закликав продовжувати вивчати іноземні мови з метою налагодження міжнародної співпраці.

Декан юридичного факультету Тетяни Коломоєць завжди підтримує прагнення студентів до саморозвитку та підвищення професійних навичок, адже практика захисту студентами кваліфікаційних робіт іноземною мовою допомагає оволодіти знаннями юриспруденції на більш високому рівні. Це значно підвищує ефективність навчання, що є запорукою подальшого успіху у житті та перспектив самореалізації у професії. Така стратегія є одним з основних напрямків розвитку факультету в рамках активізації багатомовної фахової підготовки, посилення міжнародної роботи в рамках активізації наукових, навчальних проєктів Запорізьких відділень Навчально-наукових центрів німецького та польського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, підвищення рівня підготовки випускників факультету та їхньої конкурентоспроможності на ринку правничої праці.

 

Юридичний факультет

 

Схожі новини