Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / Випускників коледжів запрошують продовжити навчання у ЗНУ для здобуття ступеня бакалавра

Випускників коледжів запрошують продовжити навчання у ЗНУ для здобуття ступеня бакалавра

Випускників коледжів запрошують продовжити навчання у ЗНУ для здобуття ступеня бакалавра
16.03.2020 08:41 Все Головні новини Коледжі та філії Університет вступна кампанія-2020 відбіркова комісія вступ на старші курси

Запорізький національний університет  як один із провідних закладів вищої освіти України, до структури якого входить 14 факультетів, Інженерний інститут та 4 коледжі – Економіко-правничий, Торговий, Гідроенергетичний та Металургійний, здійснює підготовку фахівців за ступенями «Бакалавр» за 110 освітніми програмами  та «Магістр» –  за 85 освітніми програмами.

Сьогодні в університеті навчається більше 17 тисяч студентів. Крім того, в структурі університету освіту здобувають і студенти коледжів, які опановують сучасні технології і здобувають профільні спеціалізовані знання.
Так, Запорізький металургійний коледж, заснований з початком будівництва індустріального комплексу м. Запоріжжя у 1929 році, став основною кузнею з підготовки кадрів для металургійної промисловості міста. Сьогодні це сучасний навчальний заклад з розвиненою матеріально-технічною базою і соціальною інфраструктурою, який здійснює підготовку майбутніх спеціалістів середньої ланки для металургійної промисловості, готуючи кваліфікованих фахівців за такими освітніми програмами: "Галузеве машинобудування", "Металургія", "Залізничний транспорт", "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "Транспортні технології".

Одним з відокремлених структурних підрозділів Запорізького національного університету є Торговий коледж, який має свою 75-літню історію. Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів як на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) з одночасним здобуттям повної середньої освіти, так і на базі повної середньої освіти (11 кл.) за спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» («Товарознавство та комерційна діяльність»), «Маркетинг» («Маркетингова діяльність»), «Облік і оподаткування» («Бухгалтерський облік»), «Харчові технології» («Виробництво харчової продукції»).

В свою чергу, Запорізький гідроенергетичний коледж, який є одним із найстаріших вищих навчальних закладів на Півдні України (заснований у 1935 році), здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів (на базі 9 і 11 класів) за такими спеціальностями: «Видавництво та поліграфія», «Прикладна механіка», «Будівництво та цивільна інженерія», «Теплоенергетика», «Галузеве машинобудування», «Гідроенергетика», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Облік і оподаткування».

Значний освітній потенціал має і Економіко-правничий коледж, який є наймолодшим структурним підрозділом ЗНУ. Це сучасний навчальний заклад, що справедливо вважається одним із найкращих в Запорізькому регіоні. Діяльність коледжу спрямована на підготовку практико-орієнтованих конкурентноспроможних фахівців, які набувають професійних умінь і компетенцій, фундаментальних та спеціальних знань і творчо використовують їх у роботі. У коледжі здійснюється підготовка спеціалістів за десятьма спеціальностями: «Інженерія програмного забезпечення», «Право», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Туризм», «Фізична культура і спорт», «Журналістика», «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка». Щороку згідно з рішеннями державних екзаменаційних комісій понад 300 випускників коледжу отримують дипломи молодшого спеціаліста з відповідними кваліфікаціями.

Викладацький склад всіх коледжів докладає максимум зусиль, щоб дати студентам ґрунтовні знання з обраного фаху, навчити застосовувати їх на практиці, уміти робити науково обґрунтовані висновки і творчо працювати, самостійно здобувати знання. Постійно вдосконалюється методика викладання предметів, посилюється індивідуалізація, диференціація та впровадження інноваційних форм навчання. Сучасна матеріально-технічна база, її технічне обладнання, комп’ютерне та інформаційне забезпечення, електронна та навчально-методична бібліотеки дозволяють підготувати конкурентноспроможного на ринку праці молодого фахівця. А наукові конференції, круглі столи, практичні семінари, цікаві та змістовні навчальні заняття – є запорукою успішності та якості знань студентів.

Треба наголосити, що випускники цих коледжів мають змогу продовжити навчання на старших курсах ЗНУ. Загалом, випускники коледжів для подальшого продовження навчання за освітнім ступенем бакалавра можуть обрати різні факультети ЗНУ (всього їх 18) і різні освітні програми університету. Детально з переліком освітніх програм для вступу на всіх факультетах ЗНУ можна ознайомитись за покликанням: https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/11718

Відзначимо, що з 13 липня у Запорізькому національному університеті розпочнеться прийом заяв та документів для вступу на 2 (3) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) і на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Тож, всі бажаючі вступники можуть подати свої документи на обрану спеціальність.

Так, минулого року бажання навчатися у ЗНУ виявили вступники, зокрема, із Економіко-правничого коледжу ЗНУ, Гідроенергетичного коледжу ЗНУ, Електротехнічного коледжу ЗНТУ, Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, Металургійного коледжу ЗНУ, Торгового коледжу ЗНУ, Нікопольського медучилища, Нікопольського педагогічного коледжу та інших навчальних закладів Запорізької області.

Звертаємо увагу випускників коледжів – майбутніх вступників на бакалаврат на особливості цьогорічного прийому до університету. Якщо вступник має диплом молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності, в нього є можливість вступити до ЗНУ на 1 курс (зі скороченим строком навчання) або 2(3) курси. Подача документів починається з 13 липня 2020 року. Для того, щоб вступити на бакалаврат на основі молодшого спеціаліста, необхідно обов'язково подати сертифікат ЗНО з української мови та літератури. Крім того, при вступі на спеціальність «Економіка» та спеціальності галузей знань «Управління та адміністрування» та «Публічне управління та адміністрування» додатково потрібно буде подати сертифікат ЗНО з математики (математики або історії України для вступу на контракт). Сертифікати ЗНО приймаються за 2017-2020 р.р.

За відсутності таких сертифікатів ЗНО, у вступників є можливість скласти ЗНО та вступити до університету в наступному році. Для того, щоб дізнатись перелік предметів ЗНО на обрані спеціальності, на сайті Приймальної комісії ЗНУ перейдіть до розділу «Бакалаврат (1, 2(3) курс)» – «Сертифікати ЗНО» або за покликанням: https://web.znu.edu.ua/pk/bakalavrat/02-sertifikati-zno/

Якщо вступники мають диплом молодшого спеціаліста з будь-якої спеціальності, але не мають сертифікатів ЗНО (з української мови і літератури, математики, історії України), але вони відносяться до однієї із зазначених категорій громадян: особи, які звільнені від складання ЗНО внаслідок захворювання; діти-сироти та позбавлені батьківського піклування; особи, які визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, вони мають право вступати на основі вступних іспитів.

Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ЗНУ може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутністю стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий (старші) курс(и) або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Також звертаємо увагу, що особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.

Детально з умовами, етапами вступу до ЗНУ 2020 року можна ознайомитись за покликанням: http://web.znu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/2019/12/Правила-прийому-в-ЗНУ-на-2020-р.-сайт.pdf

За детальною інформацією звертайтесь до Приймальної комісії ЗНУ: (061) 228-75-38, (061) 764-67-53, вул. Жуковського, 66 б (каб. 115), E-mail: pk.znu.ua@gmail.com

Актуальну інформацію можна також дізнатись на сторінці Facebook: facebook.com/pk.znu.ua або на сайті за покликанням: https://web.znu.edu.ua/pk/index.php, https://web.znu.edu.ua/pk/bakalavrat/

Також нагадуємо, що Запорізький національний університет 05 квітня 2020 року запрошує випускників та їхніх батьків на День відкритих дверей. Місце зустрічі гостей університету з адміністрацією, викладачами і студентами всіх факультетів – навчальний корпус №2 (Жуковського, 66 б), третій поверх, актова зала.Олена Переверзєва

 

Схожі новини