Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На засіданні Вченої ради університету затвердили пріоритетні напрями діяльності ЗВО

На засіданні Вченої ради університету затвердили пріоритетні напрями діяльності ЗВО

На засіданні Вченої ради університету затвердили пріоритетні напрями діяльності ЗВО
29.01.2020 16:28 Все Головні новини Вчена Рада

Двадцять восьмого січня у Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося чергове засідання Вченої ради, під час якого обговорили низку питань й ухвалили стратегічні рішення, які стануть основою для планомірного сталого розвитку університету в майбутньому. Серед них: питання про розвиток наукової діяльності університету, про роботу з модернізації наукової бібліотеки, а також про підвищення ефетивної дяльності біологічного факультету та інші.

Розпочав засідання ректор ЗНУ, професор Микола Фролов, який привітав усіх присутніх із черговими науковими здобутками нашого університету. Так, були відзначені науково-педагогічні досягнення представників університету. Диплом академіка Національної академії наук вищої освіти України отримала професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та управління проєктами факультету економіки та менеджменту інженерного інституту Валентина Воронкова. Крім того, диплом кандидата фізико-математичних наук було вручено провідному інженеру кафедри фізики твердого тіла ЗНУ Ігорю Гайворонському, який захистив дисертацію за спеціальністю «Фізика металів».
Надалі в рамках порядку денного були обговорені здобутки у різних галузях діяльності університету та окреслені стратегічні напрямки розвитку на наступний рік. Звертаючись до представників усіх факультетів і структурних підрозділів, ректор наголосив на тому, що університет не повинен зупинятися на досягнутому, адже сьогодення ставить свої виклики і завдання. Він зауважив, що університет демонструє показники інтенсивного розвитку: у галузі освітніх і наукових технологій, забезпечення навчальних навантажень, зростання матеріально-технічної та інформаційної бази. Зокрема, ректор звернув увагу на аналіз показників бюджету університету, які залишилися на рівні 2019 року, а також інших українських закладів вищої освіти (технічних, аграрних, класичних, гуманітарних і педагогічних) на 2020 рік, на показники фінансування підготовки фахівців за різними спеціальностями відповідно до формульного підходу. Наголосив Микола Олександрович і на пріоритетності розвитку і зміцнення інженерного інституту. Також ректор відзначив важливі подальші напрямки роботи. Серед них: збільшення фінансових показників діяльності для розвитку і модернізації університету, його матеріально-технічної бази; зростання наукової, науково-дослідної, проєктної, грантової діяльності; збільшення додаткових освітніх послуг університету; проведення акредитації освітніх програм; формування індикативних цін на навчання; модернізація освітньої, навчальної і наукової діяльності.
В рамках засідання про підсумки наукової роботи університету у 2019 році та завдання щодо підвищення його ефективності доповів проректор з наукової роботи Геннадій Васильчук. Він проаналізував напрямки роботи науково-дослідної частини, кількісні показники наукових публікацій у зарубіжних і вітчизняних виданнях, результати науково-дослідних робіт, їх обсягів фінансування за загальним фондом державного бюджету, а також обсяги фінансових надходжень від виконання госпдоговірних угод. Крім того, проректор відзначив здобутки науково-дослідних центрів і лабораторій університету, здобутки науковців у конкурсі проєктів молодих вчених, у конкурсі наукових проєктів і розробок тощо. Геннадій Миколайович наголосив, що наразі продовжується наукова діяльність за проєктами міжнародного співробітництва, активізується академічна мобільність студентів і викладачів, участь молоді у всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Паралельно із цим він звернув увагу на необхідність подальшого розвитку та удосконалення наукової діяльності університету.
В свою чергу, про модернізацію роботи наукової бібліотеки, зокрема про повну технічну та програмну модернізацію електронного каталогу, забезпечення доступу читачів до власних електронних інформаційних ресурсів, про ретроконверсію книжкових видань, що надійшли до бібліотеки до 2000 року, про інтеграцію бібліотечного ресурсу інженерного інституту до наукової бібліотеки, про використання з нового навчального року штрих-кодової технології, розробку цифрового ідентифікатора об’єктів DOI, репозитарію та інше доповіла її директор Ніна Чала.
Під час засідання Вченої ради ЗНУ заслухали звіт про ефективність роботи біологічного факультету, який представила декан цього факультету Людмила Омельянчик. Зокрема, вона проаналізувала показники наукової, дослідної, навчальної, виховної, профорієнтаційної, проєктної, освітньої діяльності та розповіла про структуру факультету, якісний склад кафедр, акредитацію освітніх програм, динаміку контингенту студентів на різних формах навчання, концепцію студентськоорієнтованого підходу, про результати діяльності навчальних науково-дослідних лабораторій, виконання госпдоговірної тематики, виробничої практики, моніторингу якості освіти на факультеті (ректорський контроль) тощо. Також в рамках питань порядку денного заслухали звіт експертної комісії про ефективність роботи біологічного факультету, який представила декан економічного факультету Алла Череп. Зокрема, вона наголосила на об’єктивних показниках ефективності роботи цього факультету, проаналізувавши організаційно-методичну, профорієнтаційну, навчальну, наукову роботу, науково-педагогічний склад, проєктну діяльність, контингент студентів і слухачів, їх успішність, документальне забезпечення, показники кількості виданих наукових публікацій, патентів та інше.
Окрім іншого, члени Вченої ради ЗНУ затвердили звіти, представлені доповідачами у рамках порядку денного та вирішили кадрові питання стосовно присвоєння вченого звання доцента по кафедрі іноземних мов професійного спрямування Приходченко Олександрі, присвоєння вченого звання доцентів по кафедрі туризму Сидорук Анні та Чуєвій Інні. Крім того, були розглянуті питання про затвердження Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників Запорізького національного університету. Так, до основних новацій щодо критеріїв рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників Запорізького національного університету можна віднести: збільшення кількості балів за подання заявок та отримання міжнародних грантів, за керівництво та участь у госпдоговірній темі (з диференціацією обсягу фінансування за темою), за публікацію статей у Scopus і Web of Science. Також додано позиції щодо участі в роботі разових вчених рад для захисту дисертацій для здобуття ступеня PhD (голова ради, рецензенти, опоненти); участі у розробці стандартів, затверджених МОН; видання конспекту лекцій або лабораторного практикуму; керівництва та участі у розробці НДР другої половини дня (з реєстрацією в УкрІНТЕІ). Доповнено перелік посад та доручень, за які передбачено бали (заступник декана з профорієнтаційної роботи; член Вченої ради університету) та уточнено перелік почесних звань і нагрудних знаків (бали за наявність та отримання упродовж року).
В рамках засідання були розглянуті та затверджені питання про зміни назв коледжів ЗНУ відповідно до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту» (Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ, Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж ЗНУ, Запорізький металургійний фаховий коледж ЗНУ, Фаховий коледж бізнесу та харчових технологій ЗНУ); про затвердження Правил прийому для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2020 році на навчання до коледжів ЗНУ; про затвердження освітніх (освітньо-професійних) програм для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр та магістр за спеціальностями; про затвердження Положень про структурні підрозділи Приймальної комісії на 2020 рік: Положення про апеляційну комісію на 2020 рік; Положення про відбіркову комісію на 2020 рік; Положення про предметну екзаменаційну комісію для проведення співбесід на 2020 рік; Положення про фахову атестаційну комісію на 2020 рік; про затвердження Положень про відбіркову комісію коледжів університету; про затвердження змін та доповнень до Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Запорізького національного університету, Положення про розроблення та оформлення освітньої програми Запорізького національного університету; про затвердження програм атестаційних та комплексних екзаменів на 2019-2020 навчальний рік для атестації здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр Запорізького національного університету, інженерного інституту ЗНУ, Криворізького факультету ЗНУ та Економіко-гуманітарного факультету ЗНУ у м. Мелітополі.
Також були розглянуті питання про затвердження кандидатур студентів ЗНУ на отримання стипендій (Президента України, Кабінету Міністрів України, Запорізької обласної державної адміністрації, Запорізької обласної ради) та матеріальної підтримки обдарованої молоді у першому півріччі 2020 року; про подання заявки на право підпису ректором Запорізького національного університету Великої хартії університетів; про публікаційну діяльність ЗНУ та затвердження плану публікацій статей у журналах, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science на 2020 рік; про затвердження плану подання заявок на конкурси Erasmus+ у 2020 році; про рекомендацію до друку наукових праць; про рекомендацію до друку та поширення через мережу інтернет збірника наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки»; про рекомендацію до друку навчально-методичної літератури; про затвердження матеріалів акредитаційних та ліцензійних справ Економіко-правничого коледжу ЗНУ; про представлення до нагородження орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ ступеня Грищака Віктора - Заслуженого діяча науки і техніки, доктора технічних наук, завідувача кафедри прикладної математики і механіки, професора; про рекомендацію до обрання членом-кореспондентом Національної академії аграрних наук України Курила Володимира - Заслуженого юриста України, доктора юридичних наук, професора Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Під час аналізу результатів роботи університету ректор наголосив на важливості розробки стратегії і тактики розвитку науки у ЗНУ, підтримки молодих науковців, активізації проєктної і грантової діяльності з врахуванням наукового потенціалу кафедр. Микола Фролов подякував за плідну роботу всім учасникам Вченої ради. Він висловив сподівання, що й надалі ефективність залишиться важливим показником діяльності представників колективу Запорізького національного університету.
Відповідно до кожного пункту порядку денного учасники засідання розглянули і затвердили проєкти рішень та перспективні плани діяльності.

Олена Переверзєва

Схожі новини