Стара версія
Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини прес-служби ЗНУ / Новини / На засіданні Вченої ради ЗНУ йшлося про подальший розвиток освітньо-наукового процесу

На засіданні Вченої ради ЗНУ йшлося про подальший розвиток освітньо-наукового процесу

На засіданні Вченої ради ЗНУ йшлося про подальший розвиток освітньо-наукового процесу
26.02.2020 16:31 Все Головні новини Вчена рада наукова діяльність проєктна діяльність юридичний факультет бухгалтерський звіт Інженерний інститут

Двадцять п’ятого лютого в Запорізькому національному університеті (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулося чергове засідання Вченої ради, під час якого обговорили низку питань й ухвалили стратегічні рішення, які стануть основою для сталого розвитку університету в майбутньому. Серед них: питання про хід виконання рішень Вченої ради університету за 2019 рік, про виконання кошторису за 2019 рік та схвалення кошторису на 2020 рік, про ефективність діяльності юридичного факультету та інші.

Розпочав засідання ректор ЗНУ, професор Микола Фролов, який привітав усіх присутніх із черговими науковими здобутками нашого університету. Так, були відзначені науково-педагогічні досягнення представників університету. Зокрема, патент на корисну модель «Спосіб стимуляції репродуктивної функції самців» отримав професор кафедри фізіології, імунології і біохімії з курсом цивільного захисту та медицини Олександр Фролов. Також свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – комп’ютерна програма «Система визначення готовності до анімаційної діяльності майбутніх фахівців із туризму (Anima Test)» вручили колективу авторів, серед яких: Ольга Літвінова-Головань, Лариса Безкоровайна, Роман Клопов, Сергій Гоменюк.
Надалі в рамках порядку денного були обговорені здобутки в різних галузях діяльності університету. Звертаючись до представників усіх факультетів і структурних підрозділів, ректор наголосив на тому, що університет не повинен зупинятися на досягнутому, адже сьогодення ставить свої виклики і завдання. Він акцентував увагу на важливості розвитку і зміцнення навчальної і наукової діяльності, підтримки науковців, активізації профорієнтаційної і міжнародної роботи.
У рамках засідання про хід виконання рішень Вченої ради університету за 2019 рік доповів перший проректор Олександр Бондар. Він проаналізував такі напрямки роботи, як: організація освітнього процесу та забезпечення якості освіти, вступна кампанія та профорієнтаційна робота, наукова та міжнародна діяльність університету, ліцензування та акредитація, виконання критеріїв підтвердження статусу національного університету, виховна робота та забезпечення гарантій студентського самоврядування, функціонування та розвиток окремих структурних підрозділів університету, організаційно-управлінські та кадрові питання, питання фінансово-господарської діяльності університету, питання подальшого впровадження новацій Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та інші актуальні галузі діяльності університету. Проректор відзначив, що рівень виконання рішень Вченої ради є досить високий (відсоток виконання коливається у межах від 65-70 до 95 %). Також він наголосив на тому, що Вчена рада ЗНУ працює ефективно та що її рішення та директиви вчасно приймаються до виконання представниками структурних підрозділів та особами, відповідальними за виконання розпоряджень.
Крім того, Олександр Григорович проаналізував особливості методичної, виховної й навчальної роботи, діяльності органів студентського самоврядування, інформаційно-бібліотечного обслуговування, забезпечення якості освіти, діяльності окремих структурних підрозділів, зокрема філій у Кривому Розі та Мелітополі та Центру освітніх послуг для іноземних громадян ЗНУ. Проректор звернув увагу присутніх на питання забезпечення набору в магістратуру, постійний контроль і моніторинг показників успішності студентів і відвідуваності ними занять, перегляд змісту й удосконалення освітніх програм, реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в університеті, питання рейтингового оцінювання педпрацівників, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, відкриття університетського репозитарію, популяризацію нових освітніх програм та інтенсифікацію профорієнтаційної роботи в школах і коледжах в цьому напрямі, розвиток наукової та грантової діяльності, активне впровадження програм подвійного диплому. Під час виступу він представив низку рішень, які дозволять актуалізувати діяльність вишу, відповідно до вимог сьогодення. Зокрема, це стосується створення постійно діючої комісії Вченої ради. Паралельно із цим увагу присутніх також звернули на необхідність існування такої комісії для розширення внутрішньоуніверситетської демократії та підготовки документації Вченої ради. Також він вказав на недоліки в роботі, які мають бути ретельно проаналізовані, щоб виробити механізми щодо їхнього подолання, необхідні для подальшого розвитку та удосконалення діяльності університету.
Під час засідання Вченої ради ЗНУ заслухали також питання про виконання кошторису за 2019 рік та схвалення кошторису на 2020 рік, який представила головний бухгалтер Оксана Арістова. Оксана Вікторівна відзвітувала про виконання запланованих фінансових показників, статті витрат у минулому році (на комунальні послуги, видатки споживання, відрядження, видатки на розвиток, сплачені податки, фонд заробітної плати, стипендіальне забезпечення, виплати дітям-сиротам, тощо) та представила видатки загального і спеціального фонду, кошторис студентського самоврядування, видатки, заплановані на 2020 рік, зокрема видатки розвитку університету, які складають 9% (128 млн). У підсумку рішенням Вченої ради було схвалено загальний фінансовий план університету на 2020 рік у сумі 334 912 289 грн. Аналізуючи дане питання, ректор вишу Микола Фролов запевнив, що університет буде працювати стабільно, буде збережена тенденція до розвитку, забезпечення соціального захисту та модернізації вишу.
Про ефективність діяльності юридичного факультету доповіла декан юридичного факультету Тетяна Коломоєць. Зокрема, вона проаналізувала показники наукової, дослідної, навчальної, виховної, профорієнтаційної, міжнародної, проєктної, освітньої діяльності, публікаційної активності викладачів та розповіла про структуру факультету, якісний склад кафедр і навчальних лабораторій, кадрове забезпечення, залучення юристів-практиків до освітнього процесу, впровадження практики дуальної освіти, білінгвального захисту кваліфікаційних студентських робіт, стажування в українських та іноземних ЗВО, на базі органів місцевого самоврядування й органів юстиції, а також про перспективи кадрової роботи і пріоритетні напрямки розвитку.
Також Тетяна Олександрівна звернула увагу на особливості формування контингенту студентів юридичного факультету, особливості вступу до бакалаврату та до магістратури цього факультету, необхідність складання ЗНО з іноземної мови, права та ТЗНПК. Під час доповіді декан юридичного факультету також зупинилась на показниках успішності студентів, питаннях забезпечення якості викладання, розробки освітньо-професійних програм із залученням педагогічних працівників, випускників, студентів і роботодавців, внутрішньої академічної мобільності за програмами МОН, КМУ, ОБСЕ, грантової діяльності тощо. Серед іншого, було розглянуто проєкт Стандарту для вступу на ОПП 081 «Право», що включає єдиний державний іспит допуску до професії, тощо.
У рамках розгляду питань порядку денного заслухали звіт експертної комісії про ефективність роботи юридичного факультету, який представила декан факультету соціальної педагогіки та психології Ольга Пономаренко. Зокрема, вона відзначила професійністьтаі організованість викладачів факультету та наголосила на об’єктивних показниках ефективності роботи цього факультету, проаналізувавши організаційно-методичну, профорієнтаційну, навчальну, наукову роботу, науково-педагогічний склад, проєктну діяльність, контингент студентів і слухачів, документальне забезпечення, показники кількості виданих наукових публікацій, патентів та інше.
Члени Вченої ради ЗНУ затвердили звіти, представлені доповідачами в рамках порядку денного та вирішили кадрові питання стосовно присвоєння вченого звання професора кафедри управління персоналом і маркетингу Олександру Черепу й обрання на вакантні посади професора кафедри обліку та оподаткування Ірини Варламової; професора кафедри фізичної культури і спорту Романа Клопова; професора кафедри соціології Максима Лепського; професора кафедри управління персоналом і маркетингу Олександра Черепа.
Крім того, під час засідання розглянули питання про затвердження освітньо-професійних програм для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр та магістр за спеціальностями; про рекомендацію до друку наукових праць; про рекомендацію до друку навчально-методичної літератури; про затвердження Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій у Запорізькому національному університеті. А також – про затвердження змін та доповнень до Положення про розроблення навчальних планів підготовки здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра та магістра в Запорізькому національному університеті, а також до Порядку реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін у Запорізькому національному університеті; про затвердження матеріалів акредитаційних справ спеціальностей 6.040302 Інформатика, 6.050701 Електротехніка та електротехнології, 6.140103 Туризм; про затвердження програм підвищення кваліфікації Центру післядипломної освіти.
У рамках засідання розглянули та затвердили питання про реорганізацію Інженерного інституту ЗНУ та створення з 1 червня на його базі Інженерного навчально-наукового інституту Запорізького національного університету. При цьому, в рамках оптимізації структури ЗНУ, буде збережено контингент студентів і викладачів. Відповідно до кожного пункту порядку денного учасники засідання розглянули та затвердили проєкти рішень та перспективні плани діяльності.
Наприкінці засідання ректор Микола Фролов подякував за плідну роботу всім учасникам Вченої ради. Він висловив сподівання, що й надалі ефективність залишиться важливим показником діяльності представників колективу Запорізького національного університету.

Олена Переверзєва

Схожі новини