Університет Вступнику Навчання Наука Міжнародна
діяльність
Студентське
самоврядування
Новини пресслужби ЗНУ / Новини / На факультеті менеджменту за допомогою онлайн-можливостей впроваджують стратегію «активного навчання»

На факультеті менеджменту за допомогою онлайн-можливостей впроваджують стратегію «активного навчання»

На факультеті менеджменту за допомогою онлайн-можливостей впроваджують стратегію «активного навчання»
02.04.2020 12:51 Все Головні новини Факультети Менеджменту ZNU Zaporizhzhia National University факультет менеджменту освітній процес дистанційне навчання карантин

Успішність сучасної освіти визначається, передусім, гнучким реагуванням на постійно мінливі умови. Нові завдання на новому етапі вимагають нових знань, умінь і навичок. Відтак, немає нічого дивного в тому, що колектив факультету менеджменту ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) прийняв цей виклик дієво.

Розбудова стратегії інтерактивного навчання, а якщо точніше – стратегії «активного навчання», у якій студент стає активним учасником процесу опанування знань і конструює своє знання, передбачає спеціально організований спосіб багатосторонньої комунікації й активність кожного суб'єкта освітнього процесу, а не тільки викладача, паритетність, відсутність репресивних заходів управління й контролю з його боку.

Саме ці завдання в умовах карантину вирішуються за допомогою дистанційного й онлайн-навчання (Е-learning). Незамінним каналом комунікації викладачів та студентів факультету є cистема електронного навчання і тестування Moodle. Тут розміщено тексти лекцій, методичні рекомендації для виконання практичної, індивідуальної та самостійної роботи, списки рекомендованої літератури з гіперпосиланнями, авторські навчальні посібники й електронні підручники, атестаційні тести та тести для перевірки виконання самостійної роботи, підсумкові тести тощо.

Е-learning як спосіб отримання знань і зв'язку викладача зі студентом знаходить широке застосування в навчальному процесі за допомогою таких інформаційних каналів, як Viber, Telegram, Instagram, Messenger FB, Skype. Саме вони виявляються корисними і ефективними для консультування з підготовки курсових та магістерських робіт, відповіді на студентам проблемні питання з дисциплін, що вивчаються. У дистанційному режимі студенти факультету менеджменту виконують тести, презентації, завдання творчого та розрахункового характеру, практичні завдання, вирішують кейси.

Факультет менеджменту був серед перших, хто запровадив практику проведення атестаційного (випускного) екзамену у формі електронного тестування. Наразі наявні розробки дозволяють нам впевнено стверджувати про готовність проведення екзаменаційної сесії у режимі “он-лайн”.

Ще одна грань поточного освітнього процесу заслуговує на висвітлення. Це – організація зворотного зв‘язку у вигляді інформації про стан об’єкту управління – студента – у кожний конкретний момент його діяльності. За ініціативи голови студради факультету Георгія Резниченка започатковано анкетування через GOOGLE-форму «Дистанційне навчання на факультеті менеджменту» з метою отримання оперативних даних щодо участі студентів у дистанційному навчанні, а також дізнатися про проблеми та побажання студентів щодо освітнього процесу.

Важливо зазначити, що попри акцент на он-лайн активність, триває рутинна робота викладачів над навчально-методичним забезпеченням освітнього процесу і науковими публікаціями.

Під керівництвом декана факультету Шавкун І.Г. регулярно відбуваються он-лайн засідання деканату за участю завідувачів кафедр (Бікулов Д.Т., Бухаріна Л.М., Дибчинська Я.С.) та заступників декана (Кургузов А.О., Олійник О.М.). Серед питань, що обговорювалися, зокрема – підготовка до чергової вступної компанії та здійснення профорієнтаційної роботи в умовах обмеженого спілкування. Ухвалено рішення щодо посилення взаємодії з майбутніми абітурієнтами факультету через соціальні мережі на принципах оперативності, доступності, актуальності, достовірності та безперервності.

Головне, це донести до потенційних абітурієнтів переваги та особливості професій менеджера та підприємця. Уже готові розповісти про наші освітні програми підготовки,із якими можна ознайомитись за покликанням: https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/managament/1626, і відповісти на всі запитання щодо особливостей вступу-2020. Ми впевнені, що менеджмент-освіта – це щасливий квиток у майбутнє!

Запрошуємо до вступу на факультет менеджменту Запорізького найкращого університету!

 

 Наші контакти:

- Шавкун Ірина Григорівна, декан факультету менеджменту

тел. 0677353862

- Кургузов Андрій Олегович, заступник декана з профорієнтаційної роботи

https://www.instagram.com/znu_management/

https://www.facebook.com/pmoil/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA0AppkzRlrgA-Kd8dZ1XIywRqvQ0bbrWhGn3O_v-M--h71RiOSIWpsYf3tn9Of1yJoILuoXBgHOTXI

- Бікулов Дамір Тагірович, завідувач кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

https://www.instagram.com/mba_zed/

- Бухаріна Людмила Михайлівна, завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики

https://www.instagram.com/kafedra_pidpriemnitstva/

http://www.management-znu.in.ua/?cat=10

- Резниченко Георгій, голова студради факультету

http://znu.management.tilda.ws

 


Факультет менеджменту

 

Схожі новини